Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De kaart van de grondwaterstromingen op de Nederlandse zandgronden \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
Wit, N.H.S.M. de \ 1988
help
Verontreiniging van Rijnwater nog altijd ontoelaatbaar hoog \ De nieuwe geografenkrant [Artikel]
Beukenkamp, P. \ Cortenraad, M. \ 1988
help
Variability of the metal content of flood deposits \ Environmental geology and water sciences [Artikel]
Leenaers, H. \ Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ 1988
help
Simulaties van afstroming en bodemerosie in het Pesaker Dal (Zuid - Limburg) [Boek]
Roo, A.P.J. de \ Schouten, C.J. \ 1988
help
Ruimtelijke relaties door grondwaterstroming op de Nederlandse zandgronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wit, N.H.S.M. de \ Vissers, H.J.S.M. \ Bleuten, W. \ 1988
help
Ruimtelijke en temporele variabibliteit van slibtransporten in de Westerschelde [Boek]
Helsloot, I.C.M. \ Storm, C. \ Hoekstra, P. \ 1988
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
help
Major obstacles to water quality management. Pt. 1. Hydro - schizophrenia \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Schouten, C.J.J. \ Rang, M.C. \ Kleijn, C.E. \ 1988
help
Maas en Waal bij Rossum - Heerewaarden (Bommelerwaard) \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Berendsen, H.J.A. \ 1988
help
Fysisch-geografische streekbeschrijving. Nr. 9. De Bommelerwaard \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Berendsen, H.J.A. \ Cortenraad, M.I.J.G. \ 1988
help
Erosie en sedimentatie aan de schor - slikovergangen in de Westerschelde [Boek]
Meulen, A. v.d. \ Schoor, M.M. \ Hoekstra, P. \ 1988
help
Atmospheric deposition in forest edges measured by monitoring canopy throughfall \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1988
help
(Im)mobiliteit van zware metalen in de waterbodem \ Effecten van verontreinigde waterbodems op aquatische ecosystemen : verslag studiedag Vereniging voor Milieuwetenschappen op 11 mei 1988 te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Rooij, N.M. de \ Kroot, M.P.J.M. \ Weijden, C.H. van der \ [1988]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.