Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
The transport of heavy metals during flood events in the polluted river Geul (the Netherlands) \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Leenaers, H. \ 1989
help
The nature of landscape : a contribution to landscape ecology and ecohydrology with examples from the Strijper Aa landscape, Eastern Brabant, The Netherlands [Proefschrift]
Pedroli, G.B.M. \ 1989
help
The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
Leenaers, H. \ 1989
help
Zandsysteem kust : een morfologische karakterisering [Boek]
Stolk, A. \ 1989
help
Waterkwaliteit en waterplantenvegetaties aan de oostrand van de Utrechtse Heuvelrug [Boek]
Veen, P.H. \ 1989
help
Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ 1989
help
Verzuring en eutrofiering in Nederland : gevolgen van versnippering van natuurgebieden \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Bleuten, W. \ Ertsen, A.C.D. \ Draaijers, G.P.J. \ 1989
In dit artikel worden de resultaten behandeld van enkele onderzoeken naar de meetbare effecten van invloeden van buiten op de bosranden. Aan de orde komen invloeden die plaats vinden door lucht- en grondwaterstroming. Ook wordt in het kort ingegaan o ...
help
Towards the regionalization of hydraulic and plant - soil parameters for modelling soil moisture conditions of a catchment \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Berg, J.A. van den \ 1989
help
Ruimtelijke variabiliteit van de atmosferische depositie van verzurende en eutrofierende stoffen in Nederlandse bossen \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Ivens, W.P.M.F. \ 1989
help
Mestoverschotten in Nederland : gevolgen voor de vermesting en de verzuring van het milieu \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Wit, N.H.S.M. de \ 1989
help
Measurements of hydraulic conductivity of silt loam using an infiltration method \ Journal of hydrology [Artikel]
Berg, J.A. van den \ 1989
help
Landscape ecological impact of climatic change on European wetlands (both coastal and inland) [Congresverslag]
Stortenbeker, C.W. \ Groot, R.S. de \ 1989
help
Grondwaterkwaliteit en grondwaterbescherming in Limburg \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Rang, M.C. \ Weerts, H.J.T. \ Schouten, C.J. \ 1989
help
Geografische informatie systemen en remote sensing voor waterkwaliteitsonderzoek in het IJsselmeergebied [Boek]
Jetten, V.G. \ Jong, S.M. de \ Riezebos, H.T. \ 1989
help
Evidence for historical heavy metal pollution in floodplain soils : the Meuse \ Historical change of large alluvial rivers : Western Europe [Hoofdstuk uit boek]
Rang, M.C. \ Schouten, C.J. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.