Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
The role of overland flow and subsurface flow on the spatial distribution of soil moisture in the topsoil \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Asch, T.W.J. van \ Dijck, S.J.E. van \ Hendriks, M.R. \ 2001
help
Visies voor de Rijn en Maas : een overzicht van studies en beleidslijnen : rapportage fase A [Boek]
Asselt, M.B.A. van \ 2001
help
Strategie om ecologische modellen te toetsen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, S.C. \ Lee, G.E.M. van der \ 2001
help
Spatial economic-hydroecological modelling and evaluation of land use impacts in the Vecht wetlands area \ Environmental modeling & assessment [Artikel]
Bergh, J. van den \ Barendregt, A. \ Herwijnen, M. van \ 2001
help
Regional monitoring of temporal changes in groundwater quality \ Impact of human activity on groundwater dynamics : proceedings of an international symposium (symposium S3) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Vliet, M. van \ 2001
help
Nutrient fluxes at the river basin scale. 2. The balance between data availability and model complexity \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ Pebesma, E.J. \ 2001
help
Nutrient fluxes at the river basin scale. 1. The Polflow model \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ 2001
help
Maatgevende afvoeren, onzekerheden en wereldbeelden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Kwadijk, J.C.J. \ Gemert, N. van \ Asselt, M.B.A. van \ 2001
Doel van dit onderzoek is een experimentele inventarisatie uit te voeren naar de schatting van extreme afvoeren van Rijn en Maas en de variatie hierin door verschillende experts
help
Integrated water management strategies for the Rhine and Meuse basins in a changing environment : final report of the NRP project 958273 [Boek]
Asselt, M.B.A. van \ 2001
help
Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change - Integrated water management strategies for the Rhine and Meuse basins in a changing environment [Boek]
Asselt, M.B.A. van \ 2001
help
Hydrologie : geen dwarsverband maar thema \ KNGMG/ALW/KTFG-nieuwsbrief : nieuwsbrief van het KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2001
Vier universiteiten en acht instituten hebben het Landelijk Hydrologisch Platform (LHP) opgericht
help
Environmental monitoring in the Netherlands : past developments and future challenges \ Environmental monitoring and assessment : an international journal [Artikel]
Mol, G. \ Vriend, S.P. \ Gaans, P.F.M. van \ 2001
help
Calcium : indicator voor de herkomst van grondwater? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schot, P.P. \ Vliet, R.E. van der \ Wassen, M.J. \ 2001
Zeggenvegetaties en blauwgraslanden behoren tot de meest bedreigde vegetaties van Nederland. Ze kunnen onder andere worden beschermd dankzij de aanvoer van kalkrijk kwelwater uit hooggelegen infiltratiegebieden zoals stuwwallen. Omdat dat echter een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.