Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Het modelleren van zwevend stoftransport over uiterwaarden [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Thonon, I. \ 2003
Simulatie van het slibtransport en slibsedimentatie in uiterwaarden
help
Het herverontreinigingsniveau voor zware metalen in de beleidsnotitie actief bodembeheer rijntakken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Thonon, I. \ Wielinga, A. \ 2003
Bij het aanleggen van nevengeulen en het verlagen van uiterwaarden komt verontreinigde grond vrij. Om aan te geven hoe herinrichters hiermee om moeten gaan, hebben de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel samen met Rijkswaterstaat een beleidsn ...
help
Morfologische potenties van de Rijntakken, Benedenrivieren en Maas : historische referentie (situatie rond 1850) [Boek]
Stouthamer, E. \ Middelkoop, H. \ 2003
In het kader van het RIZA-project ‘Morfologische potenties Rijntakken, Benedenrivieren en Maas’ is in samenwerking met Alterra, UU en WL onderzoek gedaan naar de relatie tussen geomorfologische processen en het voorkomen van rivierecotopen in het bui ...
help
Modellering van de effecten van hydrologische beheersmaatregelen in het Wooldse Veen bij Winterswijk [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hollander, A. \ 2003
Natuurmonumenten wil in het Wooldse Veen (bij Winterswijk) de regeneratie van hoogveen bevorderen. Daartoe moet de waterhuishouding aangepast worden. Het doel van dit onderzoek was te bepalen wat de huidige kwaliteit is van de hydrologische en hydroc ...
help
Kansrijkdom voor rivierecotopen vanuit historisch-geomorfologisch perspectief : Rijntakken, Maas, Benedenrivieren [Boek]
Middelkoop, H. \ Stouthamer, E. \ Schoor, M.M. \ Wolfert, H.P. \ Maas, G.J. \ 2003
Dit rapport geeft een synthese van de resultaten die verkregen zijn in verschillende deelstudies binnen het project ‘Geomorfologische geschiktheid ecotopen’ . De deelstudies hebben inzicht verschaft in de ecotopenverdeling langs de verschillende traj ...
help
Inundation of a Dutch river polder, sensitivity analysis of a physically based inundation model using historic data \ Water resources research [Artikel]
Hesselink, A.W. \ Stelling, G.S. \ Kwadijk, J.C.J. \ Middelkoop, H. \ 2003
The inundation model Delft flooding system was applied to simulate the historical flood of 1805 in the area Land van Maas en Waal
help
Grondwaterexpert prof. Marc Bierkens : binnen honderd jaar moeten de bewoners van West-Nederland hun koffers pakken \ Geografie [Artikel]
Leenaers, H. \ 2003
Grondwater naar zee pompen terwijl de zeespiegel stijgt, is volgens nieuwe hoogleraar geografische hydrologie (Universiteit Utrecht) op langere termijn onbegonnen werk. Een pleidooi voor grondwater als ordenend principe
help
Differential subsidence within a coastal prism: late-glacial-holocene tectonics in the Rhine-Meuse delta, the Netherlands [Proefschrift]
Cohen, K.M. \ 2003
The Rhine-Meuse river system has been studied extensively over the past few decades. The Netherlands' coastal prism formed in response to Holocene sea level rise and buried the Weichselian (OIS-2) Rhine-Meuse valley. Although the geological-geomorpho ...
help
Assimilation of remotely sensed latent heat flux in a distributed hydrological model \ Advances in water resources [Artikel]
Schuurmans, J.M. \ Troch, P.A. \ Veldhuizen, A.A. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2003
This paper adresses the question whether remotely sensed data over a catchment can be used to improve water balance computations by the proces of data assimilation. The data used are from the Drentse Aa catchment
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.