Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
help
Potential nitrate removal in a coastal freshwater sediment (Haringvliet Lake, The Netherlands) and response to salinization \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Laverman, A.M. \ Canavan, R.W. \ Slomp, C.P. \ Cappellen, P.V. \ 2007
Nitrogen transformations and their response to salinization were studied in bottom sediment of a coastal freshwater lake (Haringvliet Lake, The Netherlands). The lake was formed as the result of a river impoundment along the south-western coast of th ...
help
Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
help
Opposite hysteresis of sand and gravel transport upstream and downstream of a bifurcation during a flood in the River Rhine, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Kleinhans, M.G. \ Wilbers, A.W.E. \ Brinke, W.B.M. ten \ 2007
Prediction of the sediment transport rate and division thereof at bifurcations is of utmost importance for understanding the evolution of the bifurcates for short-term management purposes and for long-term fluvial plain development. However, measured ...
help
Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : tussentijdse OBN-rapportage (Fase 2, eerste onderzoeksjaar) [Boek]
Sarneel, J. \ Pires, M.D. \ Christianen, M. \ Geurts, J. \ Mulderij, G. \ Bakker, L. \ Schouwenaars, J. \ Klinge, M. \ Verhoeven, J. \ Verberk, W. \ Esselink, H. \ Ibelings, B. \ Donk, E. van \ Roelofs, J. \ Lamers, L. \ 2007
help
New groundwater-level rise data from the Rhine-Meuse delta – implications for the reconstruction of Holocene relative mean sea-level rise and differential land-level movements \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Berendsen, H.J.A. \ Makaske, A. \ Plassche, O. van de \ 2007
We present new local groundwater-level rise data from two Late Glacial aeolian dunes, located near Barendrecht and Oud-Alblas in the western Rhine-Meuse delta. These data are based on AMS radiocarbon dating of terrestrial macrofossils, collected from ...
help
Landschapsecologische visie op natuurontwikkeling bij vernatting van de Polder Zegveld [Boek]
Riet, B.P. van de \ Barendregt, A. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2007
In de volgende tekst wordt aangegeven volgens welke gedachtelijnen natuur, milieu en landschap binnen het veenweidegebied van Zegveld gestimuleerd zouden kunnen worden. We beperken ons tot de beschermde gebieden en hun randzones en richten ons op de ...
help
Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
help
Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
help
Integrated eco-hydrological modeling of fens : a brief review and future perspectives \ Wetlands: monitoring, modelling and management : proceedings of the international conference W3M "Wetlands: modelling, monitoring, management", Wierzba, Poland, 22-25 September 2005 [Hoofdstuk uit boek]
Fujita, Y. \ Ruiter, P. de \ Heil, G.W. \ 2007
Species-rich fens, a type of groundwater dependent vegetation, are one of the threatened ecosystems in Europe for which urgent conservation efforts are neded. Integrated eco-hydrological models have a potential to explore the optimal strategies of co ...
help
Impact of summer droughts on water quality of the Rhine river : a preview of climate change? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Zwolsman, J.J.G. \ Bokhoven, A.J. van \ 2007
It is generally recognized that climate change will affect the discharge regime of the Rhine River. Especially the anticipated increase in extreme river discharges (floods and droughts) poses serious problems to water management, both with regard to ...
help
Hydrodynamic roughness of floodplain vegetation : airborne parameterization and field validation [Proefschrift]
Straatsma, M. \ 2007
De Utrechtse geowetenschapper Menno Straatsma heeft een nieuwe methode ontwikkeld om geautomatiseerd kaarten te maken van de vegetatiehoogte en de vegetatiedichtheid in riviergebieden. Door klimaatverandering worden in de toekomst hogere waterstanden ...
help
Demonstrating trend reversal of groundwater quality in relation to time of recharge determined by 3H/3He \ Environmental pollution [Artikel]
Visser, A. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Bierkens, M.F.P. \ 2007
In this study, the authors applied an alternative approach to trend analysis that is promising for the aggregation of time series in individual monitoring points to trends that represent larger areas or groundwater bodies. The approach is based on re ...
help
Belang van betere neerslaginformatie voor hydrologen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Bierkens, M.F.P. \ 2007
Neerslag is één van de belangrijkste invoervariabelen voor hydrologische modellen, aangezien neerslag een direct effect heeft op de berekende hoeveelheid bodemvocht, afvoer en grondwateraanvulling. Bij veel hydrologische modelstudies wordt echter geb ...
help
Automatic prediction of high-resolution daily rainfall fields for multiple extents : the potential of operational radar \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Pebesma, E.J. \ Uijlenhoet, R. \ 2007
This study investigates the added value of operational radar with respect to rain gauges in obtaining high-resolution daily rainfall fields as required in distributed hydrological modeling. To this end data from the Netherlands operational national r ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.