Login

Hydrotheek

help
Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen - Dl. 1: Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen [Boek]
Pebesma, E.J. \ 1992
help
De invloed van zeespiegelrijzing op de morfologische ontwikkelingen van laagland - kusten : een literatuurrapport [Boek]
Does, C. van der \ 1990
help
Zand in banen : zanddiepte - attentiekaarten van het Gelders rivierengebied [Boek]
Berendsen, H.J.A. \ Faessen, E.L.J.H. \ Kempen, H.F.J. \ 1994
help
Towards a process-based model to predict dune erosion along the Dutch Wadden coast \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Ruessink, B.G. \ Boers, M. \ Geer, P.F.C. van \ 2012
An equilibrium dune-erosion model is used every six years to assess the capability of the most seaward dune row on the Dutch Wadden islands to withstand a storm with a 1 in 10,000 probability for a given year. The present-day model is the culmination ...
help
Sources of error and error propagation in groundwater models linked to GIS \ ModelCARE 90 : calibration and reliability in groundwater modelling : proceedings of the conference held at The Hague, The Netherlands, 3 - 6 September 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Bierkens, M.F.P. \ Burrough, P.A. \ Deursen, W.P.A. van \ 1990
help
Ruimtelijke patronen in de freatische grondwaterstand van de waterleidingduinen : op basis van statistische analyse van meetreeksen = Spatial patterns in the phreatic groundwatertable in the Amsterdam Dune Water Area [Studentenverslag]
Grol, M. \ 1997
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
help
Patterns of groundwater quality : in sandy aquifers under environmental pressure [Proefschrift]
Vissers, M.J.M. \ 2005
This thesis addresses the problem identified by developing smart strategies for optimal use of obtainable information on groundwater hydrology and geochemistry. It aims at the following questions: 1. What is the spatio-temporal distribution of ground ...
help
Onzekerheid in grondwatermodellering : verslag van de lezingendag, 19 januari 1995, De Reehorst, Ede [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ 1995
help
Onderwijs: hydro(geo)logie in Utrecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 2013
Traditioneel werden hydrologen in Nederland opgeleid in Wageningen, Delft en aan de VU te Amsterdam, waarbij de eerste twee opleidingen waterhuishoudkundige ingenieurs afleverden, en de opleiding aan de VU meer aardwetenschappelijk georiënteerde hydr ...
help
Mapping groundwater quality in the Netherlands = Het karteren van de grondwaterkwaliteit in Nederland [Proefschrift]
Pebesma, E.J. \ 1996
help
Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : integraal hoofdrapport [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Bogaart, P. \ Groot, A. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Mulder, M. \ Supit, I. \ Verweij, P. \ Walsum, P.E.V. van \ Wamelink, G.W.W. \ Kroes, J.G. \ 2013
In het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) is in 2011 het NMDC innovatieproject 'Integraal waterbeheer - van kritische zone tot kritische onzekerheden' gestart (www.nmdc.eu). Dit project heeft tot doel om de modellen voor bodem, w ...
help
Hydrogeochemische systeemanalyse van de IJsselvallei (t.b.v. verziltingsproblematiek in Deventer) [Studentenverslag]
Baalen, S. van \ 1995
In de IJsselvallei ontstaan problemen met de productie van goed drinkwater uit het diepe watervoerende pakket, door het aantrekken van brak water (verzilting). Deze problemen treden onder andere op bij de pompstations Ceintuurbaan en Zutphenseweg in ...
help
Grondwatermodellering Tegelen - Belfeld : hydrologische gevolgen van de groeve-uitbreiding op het hoogterras van Tegelen - Belfeld voor de kwelsituatie aan de voet van de steilrand [Boek]
Lammers, M.H.W. \ Meer, E.M.J. van der \ 1993
help
Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
help
Dynamics in groundwater and surface water quality : from field-scale processes to catchment-scale monitoring [Proefschrift]
Rozemeijer, J.C. \ 2010
Clean water is essential for our existence on earth. In areas with intensive agricultural land use, such as The Netherlands, groundwater and surface water resources are threatened. The leaching of agrochemicals from agricultural fields leads to conta ...
help
Complex confining layers : architecture and hydraulic properties of holocene and late weichselian deposits in the fluvial Rhine - Meuse delta, The Netherlands = Complexe deklagen : architectuur en hydrologische eigenschappen van afzettingen uit het holoceen en laat - weichselien in de fluviatiele Rijn - Maas delta, Nederland [Proefschrift]
Weerts, H.J.T. \ 1996
help
Complex confining layers : a stochastic analysis of hydraulic properties at various scales [Proefschrift]
Bierkens, M.F.P. \ 1994
help
Climate-driven fluvial development and valley abandonment at the last glacial-intergalcial transition (Oude IJssel-Rhine, Germany) \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Janssens, M.M. \ Kasse, C. \ Bohne, S.J.P. \ 2012
This study aims to reconstruct the fluvial development and forcings that culminated at the time of the Lateglacial to Holocene transition. The final abandonment of the Oude IJssel-Rhine and Niers-Rhine courses can be attributed to deep incision of th ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.