Login

Hydrotheek

help
The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Boek]
Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 2000
help
Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is kennis ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame zoetwat ...
help
Wat wil de rivier zelf eigenlijk? [Boek]
Kleinhans, M.G. \ cop. 2013
Dit rapport beschrijft hoe de Nederlandse grote rivieren - met name de Rijntakken - zijn ontstaan en hoe ze zich van nature gedragen, zowel zonder menselijke invloed, als in reactie op menselijk ingrijpen. Door de vraag te stellen: ‘Wat wil de rivier ...
help
Source apportionment and quantification of nitrogen transport and retention in the river Rhine [Boek]
Dijk, S. van \ Knoop, J. \ Wit, M.J.M. de \ 1997
help
Simulaties van afstroming en bodemerosie in het Pesaker Dal (Zuid - Limburg) [Boek]
Roo, A.P.J. de \ Schouten, C.J. \ 1988
help
Ruimtelijke en temporele variabibliteit van slibtransporten in de Westerschelde [Boek]
Helsloot, I.C.M. \ Storm, C. \ Hoekstra, P. \ 1988
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
help
Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas, and oceans [Boek]
Rijn, L.C. van \ 1990
help
Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
help
Impact of climate change on hydrological regimes and water resources management in the Rhine Basin [Boek]
Grabs, W. \ Daamen, K. \ Gellens, D. \ 1997
help
Hydrologische systeemanalyse rond Lampenbroek : (ten zuiden van Klarenbeek, Gelderland) : eindrapport [Boek]
Cadée, M. \ 1994
Een goed inzicht in de hydrologische situatie van het gebied rond Lampenbroek is noodzakelijk voor de landinrichting en voor eventuele natuurontwikkeling in het bijzonder. Het hier gepresenteerde onderzoek had tot doel dit inzicht te vergroten, met n ...
help
Erosie en sedimentatie aan de schor - slikovergangen in de Westerschelde [Boek]
Meulen, A. v.d. \ Schoor, M.M. \ Hoekstra, P. \ 1988
help
Environmental change and the river Rhine, implications for discharge, sediment supply and water management : progress report 1 [Boek]
Asselman, N. \ Deursen, W. van \ Dijk, P. van \ 1997
help
Development and testing of a GIS based water balance model for the Rhine drainage basin [Boek]
Kwadijk, J. \ Deursen, W. van \ 1999
A water balance model, called RHINEFLOW, has been developed, to investigate month to month changes in the water balance compartments in the Rhine basin. The model is based on a Geographical Information System (GIS). RHINEFLOW is designed to study the ...
help
Bodemtransport en duinontwikkeling : tijdens afvoergolven in de Bovenrijn en Waal [Boek]
Wilbers, A.W.E. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.