Login

Hydrotheek

help
The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment [Proefschrift]
Sutanudjaja, E.H. \ 2012
In gebieden waar geen metingen op de grond beschikbaar zijn wordt bij het vaststellen van de hydrologische toestand steeds gebruik gemaakt van remote sensing: data uit satellieten (aardobservatie). Echter in bij het vaststellen van grondwaterstanden, ...
help
The use of floodplain sedimentation measurements to evaluate the effects of river restoration works \ Floodplains : interdisciplinary approaches [Hoofdstuk uit boek]
Asselman, N.E.M. \ 1999
help
The transport of heavy metals during flood events in the polluted river Geul (the Netherlands) \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Leenaers, H. \ 1989
help
A simple raster-based model for flood inundation simulation \ Journal of hydrology [Artikel]
Bates, P.D. \ Roo, A.P.J. de \ 2000
help
De rol van de student in de hoogwatervoorspelling [themanummer rivieronderzoek] \ Aarde en mens [Artikel]
Ritzen, M. \ Straatsma, M. \ 2000
help
A regional model to access the hydrological sensitivity of medium size catchments to climate variability \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Wateren - de Hoog, B. van der \ 1998
help
The impacts of changes in climate and land use on transport and deposition of fine suspended sediment in the River Rhine \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Asselman, N.E.M. \ 2000
help
The impact of primarily produced organic matter on the aggregation of suspended sediment \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Brinke, W.B.M. ten \ 1996
help
The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Boek]
Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 2000
help
The impact of climate change on the discharge of the river Rhine = De effecten van klimaatveranderingen op de afvoer van de Rijn [Proefschrift]
Kwadijk, J.C.J. \ 1993
help
The impact of climate change on suspended sediment transport in the river Rhine \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Asselman, N.E.M. \ 1995
help
The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
Leenaers, H. \ 1989
help
The contribution of agriculture to nutrient pollution in three European rivers, with reference to the European nitrates directive \ European water management online [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ Horst, B. \ Bendoricchio, G. \ 2002
help
Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is kennis ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame zoetwat ...
help
Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
help
Wat wil de rivier zelf eigenlijk? [Boek]
Kleinhans, M.G. \ cop. 2013
Dit rapport beschrijft hoe de Nederlandse grote rivieren - met name de Rijntakken - zijn ontstaan en hoe ze zich van nature gedragen, zowel zonder menselijke invloed, als in reactie op menselijk ingrijpen. Door de vraag te stellen: ‘Wat wil de rivier ...
help
Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ 1989
help
Verontreiniging van Rijnwater nog altijd ontoelaatbaar hoog \ De nieuwe geografenkrant [Artikel]
Beukenkamp, P. \ Cortenraad, M. \ 1988
help
Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
help
Validation of the ANSWERS catchment model for runoff and soil erosion simulation in catchments in The Netherlands and the United Kingdom \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Roo, A.P.J. de \ 1993
help
Tidal asymmetry and fine suspended sediment transport in the Eastern Scheldt tidal basin (the Netherlands) \ Estuarine water quality management : monitoring, modelling and research [Hoofdstuk uit boek]
Brinke, W.B.M. ten \ 1990
help
Temporal variability of contemporary floodplain sedimentation in the Rhine - Meuse delta, The Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Asselman, N.E.M. \ Middelkoop, H. \ 1998
help
Suspended sediment in the river Rhine : the impact of climate change on erosion, transport, and deposition = Suspensief sediment transport in de Rijn : het effect van klimaatveranderingen op erosie, transport en sedimentatie [Proefschrift]
Asselman, N.E.M. \ 1997
help
Suspended sediment dynamics in a large drainage basin : the river Rhine \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Asselman, N.E.M. \ 1999
help
Spatial variation of chemicals in sediments in small aquatic systems \ Integrated soil and sediment research : a basis for proper protection : selected proceedings of the first European conference on integrated research for soil and sediment protection and remediation (EUROSOL), held in Maastricht, 6 - 12 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Perk, M. van der \ Bleuten, W. \ 1993
help
Spatial variability of floodplain sedimentation at the event scale in the Rhine - Meuse delta, the Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 1998
help
Source apportionment and quantification of nitrogen transport and retention in the river Rhine [Boek]
Dijk, S. van \ Knoop, J. \ Wit, M.J.M. de \ 1997
help
Smerig slib : sedimentatie op de uiterwaarden \ Geografie [Artikel]
Asselman, N.E.M. \ Middelkoop, H. \ 1996
help
Simulaties van afstroming en bodemerosie in het Pesaker Dal (Zuid - Limburg) [Boek]
Roo, A.P.J. de \ Schouten, C.J. \ 1988
help
Sensitivity of the river Rhine discharge to environmental change : a first tentative assessment \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Kwadijk, J.C.J. \ 1991
help
Ruimtelijke variabiliteit van de atmosferische depositie van verzurende en eutrofierende stoffen in Nederlandse bossen \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Ivens, W.P.M.F. \ 1989
help
Ruimtelijke en temporele variabibliteit van slibtransporten in de Westerschelde [Boek]
Helsloot, I.C.M. \ Storm, C. \ Hoekstra, P. \ 1988
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
help
River flooding and landscape changes impact ecological conditions of a scour hole lake in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands \ Journal of paleolimnology [Artikel]
Cremer, H. \ Bunnik, F.P.M. \ Donders, T.H. \ Hoek, W.Z. \ Koolen-Eekhout, M. \ Koolmees, H.H. \ Lavooi, E. \ 2010
A 400-year sediment record from an 18 m deep scour hole lake (Haarsteegse Wiel) near the Meuse River in the Netherlands was investigated for past changes in water quality, flooding frequency and landscape change using geophysical, geochemical and mic ...
help
Rehabilitating large regulated rivers : lowland river rehabilitation conference, September 29 - October 3, 2003, Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Buijse, A.D. \ Wolfert, H.P. \ 2005
Regulating rivers has reduced the natural dynamic processes, altered the landscape and its biodiversity. Along large rivers that serve manifold functions, rehabilitation attempts have recovered stretches or certain features, but complete restoration ...
help
Reconstruction floodplain sedimentation rates from heavy metal profiles by inverse modelling \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Middelkoop, H. \ 2002
help
RHINEFLOW : an integrated GIS water balance model for the river Rhine \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Deursen, W.P.A. van \ Kwadijk, J.C.J. \ 1993
help
Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas, and oceans [Boek]
Rijn, L.C. van \ 1990
help
Potential nitrate removal in a coastal freshwater sediment (Haringvliet Lake, The Netherlands) and response to salinization \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Laverman, A.M. \ Canavan, R.W. \ Slomp, C.P. \ Cappellen, P.V. \ 2007
Nitrogen transformations and their response to salinization were studied in bottom sediment of a coastal freshwater lake (Haringvliet Lake, The Netherlands). The lake was formed as the result of a river impoundment along the south-western coast of th ...
help
Physically based river basin modelling within a GIS : the LISFLOOD model \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Roo, A.P.J. de \ Wesseling, C.G. \ Deursen, W.P.A. van \ 2000
help
Overbank sand deposition in relation to transport volumes during large-magnitude floods in the Dutch sand-bed Rhine river system \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Brinke, W.B.M. ten \ Schoor, M.M. \ Sorber, A.M. \ 1998
help
Op zoek naar 'het beste' waterkwaliteitsmodel : modelcomplexiteit versus nauwkeurigheid en precisie van modelresulaten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Perk, M. van der \ 1997
help
Ook laagwater vraagt om aandacht : nieuwe scenario's voor afvoer van Rijnwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwadijk, J.C.J. \ Deursen, W.P.A. van \ Middelkoop, H. \ 2000
Naast hoog water wordt nu ook aandacht gevraagd voor de veel lagere rivierafvoeren in de zomerperiode. Hier de vooruitzichten voor de Rijn
help
Nutrient fluxes in the Rhine and Elbe basins [Proefschrift]
Wit, M. de \ 1999
help
Nutrient fluxes at the river basin scale. 2. The balance between data availability and model complexity \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ Pebesma, E.J. \ 2001
help
Nutrient fluxes at the river basin scale. 1. The Polflow model \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ 2001
help
Nieuw waterbalansmodel voor prognose : klimaatverandering beinvloedt de afvoer van de Rijn \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwadijk, J. \ Deursen, W. van \ 1994
help
Multiscale spatial modelling of metal pollution in the fluvial environment \ EGIS... : ...European conference on geographical information systems : conference proceedings [Artikel]
Leenaers, H. \ 1990
help
Modelling runoff and sediment transport in catchments using GIS \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Roo, A.P.J. de \ 1998
help
Modelling nutrient fluxes from source to river load : a macroscopic analysis applied to the Rhine and Elbe basins \ Hydrobiologia [Artikel]
Wit, M.J.M. de \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.