Login

Hydrotheek

help
The nature of landscape : a contribution to landscape ecology and ecohydrology with examples from the Strijper Aa landscape, Eastern Brabant, The Netherlands [Proefschrift]
Pedroli, G.B.M. \ 1989
help
De morfodynamiek van de rivierduinen langs de Waal en de Lek [Boek]
Isarin, R.F.B. \ Berendsen, H.J.A. \ Schoor, M.M. \ 1995
help
Het modelleren van zwevend stoftransport over uiterwaarden [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Thonon, I. \ 2003
Simulatie van het slibtransport en slibsedimentatie in uiterwaarden
help
Het herverontreinigingsniveau voor zware metalen in de beleidsnotitie actief bodembeheer rijntakken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Thonon, I. \ Wielinga, A. \ 2003
Bij het aanleggen van nevengeulen en het verlagen van uiterwaarden komt verontreinigde grond vrij. Om aan te geven hoe herinrichters hiermee om moeten gaan, hebben de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel samen met Rijkswaterstaat een beleidsn ...
help
Het gebied Statum als stapsteen : een onderzoek naar de mogelijkheden [Boek]
Hamminga, N.A.R. \ Luursema, K.G. \ 1995
help
An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
help
Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
Beumer, V. \ 2009
Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
help
Wie is er bang voor water? Dl. 4. Zandafzettingen \ Natuur en techniek : natuurwetenschappelijk en technisch maandblad [Artikel]
Schoor, M. \ Berendsen, H.J.A. \ 1996
help
Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
help
Verzuring en eutrofiering in Nederland : gevolgen van versnippering van natuurgebieden \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Bleuten, W. \ Ertsen, A.C.D. \ Draaijers, G.P.J. \ 1989
In dit artikel worden de resultaten behandeld van enkele onderzoeken naar de meetbare effecten van invloeden van buiten op de bosranden. Aan de orde komen invloeden die plaats vinden door lucht- en grondwaterstroming. Ook wordt in het kort ingegaan o ...
help
Vegetation zonation in a former tidal area : a vegetation-type response model based on DCA and logistic regression using GIS \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Rijt, C.W.C.J. van de \ Hazelhoff, L. \ Blom, C.W.P.M. \ 1996
help
Variation in seed buoyancy of species in wetland ecosystems with different flooding dynamics \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Broek, T. van den \ Diggelen, R. van \ Bobbink, R. \ 2005
Question: Do species from communities with different flooding dynamics differ in seed buoyancy? Is there a trade-off between seed buoyancy and seed longevity? Methods: Seeds of 55 freshwater wetland species were collected and related to communities a ...
help
Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
Loon, A.H. van \ 2010
De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
help
Targets for ecological rehabilitation of the lower Rhine and Meuse based on a historic-geomorphologic reference \ Archiv fuer Hydrobiologie (Large Rivers, 15(1/4)) [Artikel]
Middelkoop, H. \ Schoor, M.M. \ Wolfert, H.P. \ 2005
Ecological restoration of the lower Rhine and Meuse floodplains aims at improvement of biodiversity and enhancement of natural hydro-morphodynamics, this within the constraints of safety and navigability. Restoration plans, the choice of landscaping ...
help
Strategie om ecologische modellen te toetsen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, S.C. \ Lee, G.E.M. van der \ 2001
help
Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : tussentijdse OBN-rapportage (Fase 2, eerste onderzoeksjaar) [Boek]
Sarneel, J. \ Pires, M.D. \ Christianen, M. \ Geurts, J. \ Mulderij, G. \ Bakker, L. \ Schouwenaars, J. \ Klinge, M. \ Verhoeven, J. \ Verberk, W. \ Esselink, H. \ Ibelings, B. \ Donk, E. van \ Roelofs, J. \ Lamers, L. \ 2007
help
Nitrogen, phosphorus and potassium flows controlling plant productivity and species richness : eutrophication and nature management in fens and meadows [Proefschrift]
Olde Venterink, H.G.M. \ 2000
help
Morfologische potenties van de Rijntakken, Benedenrivieren en Maas : historische referentie (situatie rond 1850) [Boek]
Stouthamer, E. \ Middelkoop, H. \ 2003
In het kader van het RIZA-project ‘Morfologische potenties Rijntakken, Benedenrivieren en Maas’ is in samenwerking met Alterra, UU en WL onderzoek gedaan naar de relatie tussen geomorfologische processen en het voorkomen van rivierecotopen in het bui ...
help
Modelling sediment dispersion over floodplains using a particle tracking method \ NCR-days 2003 : dealing with floods within constraints, november 6-8 [Hoofdstuk uit boek]
Thonon, I. \ Jong, K. de \ Perk, M. van der \ Middelkoop, H. \ 2004
To monitor the dispersion of polluted sediments over the Dutch floodplains, we have developed a sediment-dispersion model in which we use a particle tracking method - the so-called 'method of characteristics' - to overcome numerical dispersion
help
Modellering van de effecten van hydrologische beheersmaatregelen in het Wooldse Veen bij Winterswijk [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hollander, A. \ 2003
Natuurmonumenten wil in het Wooldse Veen (bij Winterswijk) de regeneratie van hoogveen bevorderen. Daartoe moet de waterhuishouding aangepast worden. Het doel van dit onderzoek was te bepalen wat de huidige kwaliteit is van de hydrologische en hydroc ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.