Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
  Vogelzang, I. \ 1956
  help
  Floristische evaluatie van het duingebied van Schouwen ten behoeve van een kwetsbaarheidsbepaling van de aan de invloedssfeer van het grondwater gebonden plantengemeenschappen in verband met het eventueel optreden van veranderingen in het grondwaterregime [Boek]
  Boer, R.J. de \ 1975
  help
  Macrofauna - inventarisatie van het petgatengebied Kortenhoef oost - zijde [Boek]
  Higler, L.W.G. \ 1975
  help
  Lange termijn ontwikkelingen van voedselarme milieus en grondwater van de pleistocene zandgronden : een verkennning van de periode 1900 - 2025 [Boek]
  Rijksuniversiteit Utrecht \ 1983
  Een onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van de voedselarme zandgronden in Nederland, het daarmee verbonden grondwater en de maatschappelijke betekenis van deze ontwikkelingen, uitgewerkt in een optimistish, een pessimistisch en een meest waarsc ...
  help
  Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater : bedreiging van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en gevolgen voor de natuur en waterwinningen op de Nederlandse zandgronden [Boek]
  Vissers, H.J.S.M. \ Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1985
  In opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD) is door de Vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit te Utrecht een studie verricht naar de ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater. In de studie is een analyse gemaakt va ...
  help
  Het grondwater van het Centraal plateau (Zuid - Limburg) [Boek]
  Hendrix, W.P.A.M. \ 1985
  help
  De omvang en gevolgen van erosie en wateroverlast in Zuid Limburg [Boek]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ [1985]
  help
  Bodemverontreiniging met zware metalen in het winterbed van de Maas \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
  Rang, M.C. \ Klein, C.E. \ Schouten, C.J. \ 1985
  help
  Erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ 1985
  help
  Inventarisatie van de vermesting van het ondiepe grondwater in de gehele provincie Utrecht [Boek]
  Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1986
  help
  Nitraatbelasting van het grond- en oppervlaktewater in het "tekortgebied" Zuid-Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Hendrix, W.P. \ 1986
  help
  Onderzoek wateroverlast en bodemerosie Catsop (gemeente Stein, Limburg) [Boek]
  1987
  help
  Atmosferische depositie in bosranden met name met betrekking tot ammoniak en ammonium [Boek]
  Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1987
  help
  Milieu - effecten van het ruimtegebruik in streekplangebied Zuid Limburg [Boek]
  Helm, P.P.M. van der \ Roo, A.P.J. de \ Schouten, C.J. \ 1987
  help
  The state of the art of spatial variation studies in soil and water \ Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Hoofdstuk uit boek]
  Burrough, P.A. \ 1987
  help
  De geologie en de samenstelling van het grondwater op de dalhelling tussen Bunde en Elsloo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Corten, J.G.J.M. \ Weerts, H.J.T. \ 1987
  help
  Beleid en onderzoek ten behoeve van het watersysteem van de Westerschelde \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
  Scheele, R.J. \ Colijn, C.J. \ Westen, C.J. van \ 1987
  help
  Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
  Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
  Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
  help
  Erosie en sedimentatie aan de schor - slikovergangen in de Westerschelde [Boek]
  Meulen, A. v.d. \ Schoor, M.M. \ Hoekstra, P. \ 1988
  help
  Ruimtelijke en temporele variabibliteit van slibtransporten in de Westerschelde [Boek]
  Helsloot, I.C.M. \ Storm, C. \ Hoekstra, P. \ 1988
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.