Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hydrological extremes : improving simulations of flood and drought in large rever basins [Proefschrift]
  Wanders, N. \ 2015
  In grote delen van de wereld zijn hydrologische extremen een regelmatig terugkerend verschijnsel met grote maatschappelijke gevolgen. Wat betreft economische schade en verlies aan mensenlevens zijn overstromingen en droogte de belangrijkste hydrologi ...
  help
  Entero- and parechovirus distributions in surface water and probabilities of exposure to these viruses during water recreation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Lodder, W.J. \ Schijven, J.F. \ Rutjes, S.A. \ Roda Husman, A.M. de \ Teunis, P.F.M. \ 2015
  Numerous studies have reported quantitative data on viruses in surface waters generated using different methodologies. In the current study, the impact of the use of either cell culture-based or molecular-based methods in quantitative microbial risk ...
  help
  Global implementation of two shared socioeconomic pathways for future sanitation and wastewater flows \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Bouwman, A.F. \ Beusen, A.H.W. \ Lucas, P.L. \ 2015
  The emissions of nutrients to surface water are projected to increase globally by about 70% between 2010 and 2050, with the largest increases in the poorest regions
  help
  Human impacts on tides overwhelm the effect of sea level rise on extreme water levels in the Rhine–Meuse delta \ Coastal engineering : an international journal for coastal, harbour and offshore engineers [Artikel]
  Vellinga, N.E. \ Hoitink, A.J.F. \ Vegt, M. van der \ Zhang, W. \ Hoekstra, P. \ 2014
  With the aim to link tidal and subtidal water level changes to human interventions, 70 years of water level data for the Rhine–Meuse tidal river network is analysed using a variety of statistical methods. Using a novel parameterization of probability ...
  help
  Innovatie in klimaatadaptatie [Boek]
  [2014]
  Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan onderzoek om Nederland klimaatbestendig te maken. Per thema is een boek verschenen. Dit boek laat enkele hoofdrolspelers aan het woord en gaat in op de opzet van he ...
  help
  Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
  help
  Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
  Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
  Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
  help
  Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is kennis ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame zoetwat ...
  help
  Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
  help
  Klimaatbestendige stad : klimaat en de stad [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Klimaatbestendige Stad zijn maatregelen bedacht en onderzocht om onze steden aangenaam te houden.
  help
  Governance klimaat en bestuur [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
  help
  Innovation in climate adaptation [Boek]
  [2014]
  The book you have in your hands presents the results of the Dutch ‘Knowledge for Climate’ research programme on climate change and adaption. The programme will conclude at the end of 2014. Nine books have been published, covering a cross-section of a ...
  help
  Paleo-modeling of coastal saltwater intrusion during the Holocene: an application to the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Delsman, J.R. \ Hu-a-ng, K.R.M. \ Vos, P.C. \ Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2014
  Coastal groundwater reserves often reflect a complex evolution of marine transgressions and regressions, and are only rarely in equilibrium with current boundary conditions. Understanding and managing the present-day distribution and future developme ...
  help
  Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
  The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
  help
  Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
  De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
  help
  Dynamic adaptive policy pathways : a method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
  Haasnoot, M. \ Kwakkel, J.H. \ Walker, W.E. \ Maat, J. ter \ 2013
  A new paradigm for planning under conditions of deep uncertainty has emerged in the literature. According to this paradigm, a planner should create a strategic vision of the future, commit to short-term actions, and establish a framework to guide fut ...
  help
  A Holocene flood record of the Lower Rhine = Overstromingen van de Beneden-Rijn gedurende het Holoceen [Proefschrift]
  Toonen, W.H.J. \ [2013]
  Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de maximale afvoer van de Rijn en mogelijke overstromingsrisico's heeft Willem Toonen in zijn promotieonderzoek historische bronnen en sedimentalogische karakteristieken gebruikt om het archief van overstromin ...
  help
  De watertoets in Vlaanderen en Nederland vergeleken : buurmans gras is niet altijd groener \ H2O online [Artikel]
  Dreyfus, R. \ Runhaar, H. \ Ellen, G.J. \ 2013
  De watertoets is bedoeld om waterhuishoudkundige belangen een grotere rol te laten spelen in ruimtelijke ordening. Het instrument draagt daar inderdaad toe bij, maar niet altijd in voldoende mate. De besturen van Nederlandse waterschappen geven de fl ...
  help
  Slimme exploitatiestrategie voor bodemenergie bij hoge grondwater-stroomsnelheid \ H2O online [Artikel]
  Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
  Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
  help
  Drift sands, lakes, and soils : the multiphase Holocene history of the Laarder Wasmeren area near Hilversum, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Sevink, J. \ Koster, E.A. \ Geel, B. van \ Wallinga, J. \ 2013
  Around 3,000 BC groundwater in the area reached a maximum altitude of about 230 cm +NAP, resulting in local open water in the area. This rise is probably linked to the development of the Dutch coastal area, where at that time peat accumulated and dra ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.