Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De watertoets in Vlaanderen en Nederland vergeleken : buurmans gras is niet altijd groener \ H2O online [Artikel]
  Dreyfus, R. \ Runhaar, H. \ Ellen, G.J. \ 2013
  De watertoets is bedoeld om waterhuishoudkundige belangen een grotere rol te laten spelen in ruimtelijke ordening. Het instrument draagt daar inderdaad toe bij, maar niet altijd in voldoende mate. De besturen van Nederlandse waterschappen geven de fl ...
  help
  De verwatering van meststoffen : analyse en modellering van de relaties tussen landgebruik en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Langbroeker Wetering = Analysis and modelling of the relationships between land use and water quality in the 'Langbroeker Wetering' catchment area [Proefschrift]
  Bleuten, W. \ 1990
  help
  The value of environmental modelling languages for building distributed hydrological models \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Karssenberg, D. \ 2002
  help
  The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment [Proefschrift]
  Sutanudjaja, E.H. \ 2012
  In gebieden waar geen metingen op de grond beschikbaar zijn wordt bij het vaststellen van de hydrologische toestand steeds gebruik gemaakt van remote sensing: data uit satellieten (aardobservatie). Echter in bij het vaststellen van grondwaterstanden, ...
  help
  The use of floodplain sedimentation measurements to evaluate the effects of river restoration works \ Floodplains : interdisciplinary approaches [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  The use of Monte Carlo simulations to estimate the effects of spatial variability of infiltration on the output of a distributed runoff and erosion model \ EGIS... : ...European conference on geographical information systems : conference proceedings [Artikel]
  Hazelhoff, L. \ Roo, A.P.J. de \ Heuvelink, G.B.M. \ 1990
  help
  The use of 137 Cs as a tracer in an erosion study in South Limburg (the Netherlands) and the influence of Chernobyl fallout \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Roo, A.P.J. de \ 1991
  help
  De tri-verontreiniging bij Hilversum : een kwestie van DNAPL's \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Broers, H.P. \ Duffelen, E. van \ 1998
  Stoffen als tri en per kunnen als zware, dichte vloeistof door meerfasenstroming in diepere aquifers binnendringen. Stoffen met deze eigenschappen worden DNAPLS genoemd. Voor de tri-verontreiniging waarmee waterleidingbedrijven in de omgeving van Hil ...
  help
  The transport of heavy metals during flood events in the polluted river Geul (the Netherlands) \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Leenaers, H. \ 1989
  help
  The state of the art of spatial variation studies in soil and water \ Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Hoofdstuk uit boek]
  Burrough, P.A. \ 1987
  help
  A simple raster-based model for flood inundation simulation \ Journal of hydrology [Artikel]
  Bates, P.D. \ Roo, A.P.J. de \ 2000
  help
  The role of overland flow and subsurface flow on the spatial distribution of soil moisture in the topsoil \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Asch, T.W.J. van \ Dijck, S.J.E. van \ Hendriks, M.R. \ 2001
  help
  De rol van de student in de hoogwatervoorspelling [themanummer rivieronderzoek] \ Aarde en mens [Artikel]
  Ritzen, M. \ Straatsma, M. \ 2000
  help
  A regional model to access the hydrological sensitivity of medium size catchments to climate variability \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Wateren - de Hoog, B. van der \ 1998
  help
  De omvang en gevolgen van erosie en wateroverlast in Zuid Limburg [Boek]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ [1985]
  help
  The nature of landscape : a contribution to landscape ecology and ecohydrology with examples from the Strijper Aa landscape, Eastern Brabant, The Netherlands [Proefschrift]
  Pedroli, G.B.M. \ 1989
  help
  De morfodynamiek van de rivierduinen langs de Waal en de Lek [Boek]
  Isarin, R.F.B. \ Berendsen, H.J.A. \ Schoor, M.M. \ 1995
  help
  Het modelleren van zwevend stoftransport over uiterwaarden [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Thonon, I. \ 2003
  Simulatie van het slibtransport en slibsedimentatie in uiterwaarden
  help
  A method to explore social response for sustainable water management strategies under changing conditions \ Sustainable development [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Haasnoot, M. \ Valkering, P. \ 2009
  Society aims at sustainable water management, which means that it is effective (meeting targets for people, planet and profit), robust (able to cope with uncertainties) and flexible (easily adaptable to changing conditions). The past has demonstrated ...
  help
  Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen - Dl. 1: Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen [Boek]
  Pebesma, E.J. \ 1992
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.