Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Een kwantitatieve analyse van erosieremmende maatregelen volgens de Erosieverordening 2003 met behulp van LISEM 2.154 [Boek]
  Jantowski, B. \ 2004
  Vanuit de Provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas is de vraag gekomen om onderzoek te doen naar de kwantitatieve effecten van landgebruik en landbewerking op bodemerosie. Naar aanleiding van de Erosieverordening 2003 en de bijbehorende b ...
  help
  De kwaliteit van de waterbodem in het Hollandsch Diep en de Dordtsche Biesbosch in het kader van het nader onderzoek [Boek]
  Hoefsloot, F. \ Hazelhoff, L. \ 1994
  help
  De kaart van de grondwaterstromingen op de Nederlandse zandgronden \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
  Wit, N.H.S.M. de \ 1988
  help
  De invloed van zeespiegelrijzing op de morfologische ontwikkelingen van laagland - kusten : een literatuurrapport [Boek]
  Does, C. van der \ 1990
  help
  De invloed van preferente stroming in onverzadigde zone op de waterbalans : van processchaal naar stroomgebiedsschaal [aquapodium promovendis] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schaik, L. van \ 2006
  Loes van Schaik doet verslag van haar promotieonderzoek (Utrecht). Nadruk ligt op de onverzadigde zone (bodemvochtverdeling, percolatie van bodemwater en grondwaterschommelingen). Een groot aantal veldwaarnemingen ondersteunen de modelvorming
  help
  The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
  Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
  help
  The impacts of changes in climate and land use on transport and deposition of fine suspended sediment in the River Rhine \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  The impact of primarily produced organic matter on the aggregation of suspended sediment \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
  Brinke, W.B.M. ten \ 1996
  help
  The impact of climate change on the sedimentation rates on the embanked floodplains in the Netherlands \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ 1995
  help
  The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Boek]
  Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  The impact of climate change on the river Rhine : a scenario study \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Rotmans, J. \ 1995
  help
  The impact of climate change on the discharge of the river Rhine = De effecten van klimaatveranderingen op de afvoer van de Rijn [Proefschrift]
  Kwadijk, J.C.J. \ 1993
  help
  The impact of climate change on suspended sediment transport in the river Rhine \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1995
  help
  The impact of biological factors on the deposition of fine-grained sediment in the Oosterschelde (The Netherlands) = De invloed van biologische factoren op de afzetting van slib in de Oosterschelde [Proefschrift]
  Brinke, W.B.M. ten \ 1993
  help
  Het herverontreinigingsniveau voor zware metalen in de beleidsnotitie actief bodembeheer rijntakken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Thonon, I. \ Wielinga, A. \ 2003
  Bij het aanleggen van nevengeulen en het verlagen van uiterwaarden komt verontreinigde grond vrij. Om aan te geven hoe herinrichters hiermee om moeten gaan, hebben de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel samen met Rijkswaterstaat een beleidsn ...
  help
  Het grondwater van het Centraal plateau (Zuid - Limburg) [Boek]
  Hendrix, W.P.A.M. \ 1985
  help
  De geologie en de samenstelling van het grondwater op de dalhelling tussen Bunde en Elsloo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Corten, J.G.J.M. \ Weerts, H.J.T. \ 1987
  help
  Het gebied Statum als stapsteen : een onderzoek naar de mogelijkheden [Boek]
  Hamminga, N.A.R. \ Luursema, K.G. \ 1995
  help
  An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
  For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
  help
  De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
  Vogelzang, I. \ 1956
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.