Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Doorstroming : een natuurontwikkelingsproject in de Dordtse Biesbosch : monitoring 1991-1997 [Boek]
  Paalvast, P. \ 2000
  De Dordtse Biesbosch is een gebied met hoge natuurwaarden. Om meer dynamiek in de Dordtse Biesbosch te creëren is door Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, het RIZA en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van vogels het natuurontwikkelingspro ...
  help
  KRW-toetsingskader ecologie voor ruimtelijke ingrepen in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bak, A. \ Liefveld, W. \ 2011
  Volgens het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Bkmw 2009) moeten nieuwe ruimtelijke ingrepen in KRW-waterlichamen voortaan getoetst worden aan de ecologische KRW-doelen. Dit is een nieuw onderdeel van de vergunningverleningsprocedure in het ...
  help
  Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij gemaal Katwijk [Boek]
  Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
  In oktober en november 2006 is de stroomafwaarts gerichte migratie van vis bij gemaal Katwijk onderzocht. Het aanbod aan vis aan de boezemzijde van het gemaal is onderzocht met behulp van fuiken, terwijl het visbestand dat het gemaal passeerde werd o ...
  help
  Rijkswaterstaat beheerst contract 'systeemgericht' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Voorberg, S. \ Elzinga, M. \ 2008
  De nieuwe aanpak van Rijkswaterstaat voor het stellen van eisen aan de kwaliteit van opdrachtemers heeft tot gevolg dat de opdrachtnemer nu verantwoordelijk is voor de kwaliteitskeuringen. Uiteraard controleert Rijkswaterstaat dit proces wel, volgens ...
  help
  Achterlandstudie Maeslantkering - Hoofdrapport [Boek]
  Bijl, W. \ 2006
  De Achterlandstudie Maeslantkering is uitgevoerd door Rijkswaterstaat Zuid-Holland en bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Studie naar de toename van de hydraulische randvoorwaarden in de Rijn-Maasmonding, als gevolg van het niet voldoen van de Mae ...
  help
  Kustwerk Katwijk : onderzoek geohydrologie "Dijk in Duin" kustversterking en parkeergarage [Boek]
  Royal Haskoning \ 2011
  Beoordelen van grondwaterstandstand en constructieve aspecten. De mogelijke consequentie van een diepere parkeergarage is dat de grondwaterstromingen richting de kust worden belemmerd, waardoor de grondwaterstanden in Katwijk kunnen stijgen. Daarnaas ...
  help
  Ecotoxicologisch onderzoek Hollandse IJssel paling 2006-2010, vangstjaar 2007 [Boek]
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2007
  help
  Definitiestudie De Biesbosch in tijden van klimaatverandering [Factsheet]
  Braakhekke, W. \ 2008
  In laag Nederland, in het mondingsgebied van Rijn en Maas, wonen veel mensen en liggen belangrijke economische centra. De aanwezige functies worden door de gevolgen van een veranderend klimaat bedreigd en op termijn staat ook de veiligheid van de bew ...
  help
  Huidige situatie en autonome ontwikkeling Rijn-Maasmonding : beschrijving hydraulische, morfologische en scheepvaartkundige aspecten in het kader van 'ruimte voor de rivier [Boek]
  2004
  Ná de ingebruikname van de stuwen in de Nederrijn en de Lek (1970), de afsluiting van het Volkerak (april 1969) en van het Haringvliet (november 1970) is de afvoer van het Rijnwater via Waal, IJssel en Nederrijn/Lek naar de Rijn- Maasmonding en het I ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas [Boek]
  2002
  Het mondingsgebied van de Rijn en de Maas is zeer gevarieerd en dynamisch. Gevarieerd door de veelheid aan typen wateren; van diepe, door getij gedomineerde, wateren tot ondiepe nevengeultjes. De watersystemen vervullen in dit Deltagebied vele functl ...
  help
  Van steenoever tot leefoever in Rotterdam \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hiddema, P.W. \ Leeuwen, J.L.M. van \ Zonneveld, M.F.G. \ Zwakhals, J.W. \ 2014
  Meer natuur in de economische slagader van Nederland? Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds gaan ervoor met de 'Groene Poort' langs het Scheur: natuurlijke oevers een handje helpen met geselecteerd, sch ...
  help
  Visstandbemonstering Benedenrivierengebied 2006 [Boek] - Versie 1
  Lange, M.C. de \ Vriese, F.T. \ 2006
  Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland heeft RWS-RIZA gevraagd om een visstandbemonstering uit te laten voeren in het benedenrivierengebied, waarbij vooral moet worden gekeken naar het voorkomen van jonge fint. Naast het voorkomen van deze soort is er ...
  help
  Kustbroedvogels in 'De Slufter': knelpunten en mogelijkheden [Boek]
  Meininger, P.L. \ Vethaak, A.D. \ 2003
  In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvo ...
  help
  Eindrapport KenSys : kennismanagement in de praktijk: resultaten van de implementatie van een Kennis Systeem bij de Directie Zuid-Holland 1998-2003 [Boek]
  Verweij, R.L. \ Bosman, R. \ 2004
  Dit rapport beoogt een overzicht te geven van de werkzaamheden uitgevoerd in dit KenSys project. Het kan gebruikt worden als een richtlijn om kennismanagement op te zetten in RWS diensten. Vanaf september 1998 tot juli 2004 is door RIKZ voor de RWS d ...
  help
  WaterStand Zuid-Holland : actualisatie op basis van meetgegevens 2008 [Boek]
  Ciarelli, S. \ 2010
  Het project ‘Planbureau Water Zuid-Holland’ brengt de toestand van het hoofdwatersysteem van RWS Zuid Holland in beeld. In 2006 is een jaarlijkse cyclus gestart om de veranderingen in het hoofdwatersysteem jaarlijks inzichtelijk te maken. In dit rapp ...
  help
  Het berekenen van de veiligheid tegen overstromingen in zuidwest Nederland \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
  Deugd, H. de \ 2008
  In dit artikel gaat het om de veiligheidsbenadering tegen overstromingen als gevolg van het overstromen en/ of doorbreken van primaire waterkeringen in Zuidwest Nederland, met name in de Rijn-Maasmonding. De primaire waterkeringen zijn de waterkering ...
  help
  WaterStand Zuid-Holland : actualisatie op basis van meetgegevens 2007 [Boek]
  Ciarelli, S. \ 2009
  Het project Planbureau Water Zuid-Holland brengt de toestand van het hoofdwatersysteem in beeld. In 2006 is een eerste aanzet tot een langlopende cyclus om de veranderingen in het hoofdwatersysteem van RWS-ZH per jaar in beeld te brengen gestart. In ...
  help
  Waterloopkundig systeemonderzoek Noordelijk Deltabekken : manipulaties haringvlietsluizen [Boek]
  Hoog, J.E.W. de \ Zandbergen, E.J. \ Besselink, P.W. \ Glas, P.C.G. \ 1988
  help
  Regionota Benedenrivieren behorend bij het waterkwaliteitsplan voor de Rijkswateren [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 1984
  help
  De vegetatie van buitendijkse gebieden van het Haringvliet en Hollandsch Diep [Boek]
  Hermelink, P.P.J. \ Mes, R.G. \ Kloosterman, E.H. \ 1987
  Resultaten van literatuuronderzoek en veldwerk. Achtereenvolgens worden behandeld: algemene beschrijving van de buitendijkse gebieden, belangrijkste milieufactoren, vegetatietypen en hun milieufactoren, vegetatiesuccessie, vergelijking met andere geb ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.