Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Moisture matters : climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and vegetation [Proefschrift]
  Bartholomeus, R.P. \ 2010
  In het proefschrift wordt aangetoond dat klimaatverandering leidt tot een grotere afwisseling van vochtcondities in het wortelmilieu van planten. Hierdoor zullen zowel zeer natte omstandigheden toenemen, waarbij planten zuurstofstress ondervinden, al ...
  help
  Peelrandbreuk en Maashorst : aardkundig excursiepunt 28 \ Grondboor en hamer [Artikel]
  Balen, R.T. van \ 2009
  De Peelrandbreukzone is in het landschap herkenbaar van Roermond tot aan Oss, en vormt de noordelijke begrenzing van de Roerdalslenk. De breukzone bestaat uit meerdere breuken die zich vertakken door het landschap. De breuken veroorzaken bijzondere h ...
  help
  Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
  As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
  help
  Een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van macrofauna coenosen in drie verschillende vegetatie types in de grote Maarsseveense Plas, mei-november 1979 [Studentenverslag]
  Geerlings, R. \ Lee, A. van der \ Schouten, T. \ 1980
  Van mei tot en met november 1979 is er onderzoek gedaan aan de macofauna biocoenosen in de Grote Maarsseveense Plas. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het RIN-project nr. 052: de structuur van macrofauna coenosen in de Maarsseveense Plassen ...
  help
  The challenges and pitfalls of decentralisation in water resources management \ Water governance [Artikel]
  Meijerink, S. \ Huitema, D. \ 2015
  Decentralisatie is een belangrijke component van het invloedrijke discours van integraal waterbeheer. De algemene gedachte is dat de vormgeving van het waterbeheer op het niveau van (deel)stroomgebieden goede mogelijkheden biedt om belanghebbenden te ...
  help
  Leaf habit and woodiness regulate different leaf economy traits at a given nutrient supply \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Wetenschappelijk artikel]
  Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Dobben, H.F. van \ Aerts, R. \ 2010
  The large variation in the relationships between environmental factors and plant traits observed in natural communities exemplifies the alternative solutions that plants have developed in response to the same environmental limitations. Qualitative at ...
  help
  A global study of relationships between leaf traits, climate and soil measures of nutrient fertility \ Global ecology and biogeography : a journal of macroecology [Wetenschappelijk artikel]
  Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Wright, I.J. \ Reich, P.B. \ Aerts, R. \ 2009
  This first global quantification of the relationship between leaf traits and soil nutrient fertility reflects the trade-off between growth and nutrient conservation. The power of soils versus climate in predicting leaf trait values is assessed in biv ...
  help
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
  Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
  help
  Nutriënten op hun plek : arrangementen van waarde voor voedselproductie, bodem en water [Boek]
  Westerhof, Roelof \ Graaff, Robert \ Joosten, Leo \ Thijssen, Martijn \ Regeer, Barbara \ Verwoerd, Lisa \ Muilwijk, Hanneke \ 2016
  De hoofdvraag die in dit project voorligt is: “Wat zijn institutionele randvoorwaarden voor regionaal gedifferentieerde arrangementen ter verbetering van de waterkwaliteit?”
  help
  Strengthening the knowledge-action system of circular and sustainable water governance in Amsterdam [Studentenverslag]
  Splunter, C. van \ 2017
  To prevent catastrophic events (e.g. floods and water scarcity), it is crucial that the water management of a city can anticipate adequately to future challenges (e.g. climate change and urbanization). It is therefore important to learn from, and exp ...
  help
  Economisch onderzoek in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Morselt, T. \ Koopmans, C. \ 2012
  In het Deltaprogramma worden vijf belangrijke deltabeslissingen voorbereid. In vijf gebiedsgerichte deelprogramma’s en drie generieke deelprogramma’s (waterveiligheid, zoetwatervoorziening, nieuwbouw en herstructurering) wordt uitgewerkt wat de knelp ...
  help
  Case study: towards a Bangladesh deltaplan: exploring the field \ Water governance [Artikel]
  Heer, J. de \ Terwisscha van Scheltinga, C. \ Bergh, D. van den \ 2012
  Bangladesh en Nederland hebben gezamenlijk de betekenis en mogelijkheid verkend van de ontwikkeling van een Deltaplan voor Bangladesh. Een Deltaplan is daarbij opgevat als een op de lange termijn (50 tot 100 jaar) gericht, geïntegreerd en holistisch ...
  help
  Spraakwater: de rol van gemeenten in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Heer, J. de \ Dekker, G. \ 2012
  Het Deltaprogramma is een nationaal programma, waaraan rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen werken en daarbij maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstituten betrekken. Vanuit de gedachte van ‘multi level governance’ wordt ...
  help
  Het Agelerbroek : een algemeen chemisch onderzoek [Boek]
  Haan, Wouter K. de \ 2004
  Het Agelerbroek kan ruwweg in drie delen worden verdeeld: het westelijke, natte gebied, het oostelijke gebied dat symptomen van verdroging vertoont is en een nieuw aangeschaft deel dat nog verder oostelijk ligt. De eigenaar van het gebied, Staatsbosb ...
  help
  Biomassa en produktie van macrozoobenthos op de slikken van Flakkee [Boek]
  Koniuszek, J.W.J. \ 1979
  Ondiepe gebieden (< 1,5 m diep) vormen een belangrijk oppervlak in het Grevelingenmeer (ca. 30%). Door technische moeilijkheden was tot nu toe weinig bekend van het macrozoöbenthos in deze gebieden. Daarom is er in het grootste ondiepe gebied van de ...
  help
  Grondwatersystemen in relatie tot ruimtelijke ordening en milieubeheer (aan de hand van ervaringen in Noord-Brabant) : een presentatie in het kader van de Geoplan cursus "Kwantitatief en kwalitatief grondwatergedrag en de anatomie van de aardkorst" 3 november 1988, De Reehorst te Ede [Boek]
  Stuurman, R.J. \ Biesheuvel, A. \ Meij, J.L. van der \ 1988
  Eén van de doelstellingen van onderliggend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Provinciale Waterstaat Noord-Brabant is inzicht te verkrijgen in het grondwaterstromingspatroon in westelijk Noord-Brabant en de plaats van de geobserveerde verontreinig ...
  help
  Een onderzoek naar enige aspekten van trofie [Studentenverslag]
  Herder - Brouwer, J. \ 1975
  In de periode van mei tot oktober 1974 is een vergelijkend onderzoek gedaan naai* de verschillende manieren waarop de trofiegraad benaald wordt, te weten : fysisch-chemische watersamenstelling primaire produktie kwalitatieve samenstelling van de bioc ...
  help
  Model based monitoring van puttenvelden: meetnetoptimalisatie via systeemanalyse en hydrogeochemische modellering, met Noordbargeres als voorbeeld [Boek]
  Stuyfzand, Pieter J. \ Moot, Nico van der \ Maas, Peter van de \ Kooiman, J.W. \ 2015
  De bewaking en voorspelling van de grondwaterkwaliteit in wingebieden voor de openbare drinkwatervoorziening kunnen beter en misschien ook goedkoper, als er maar meer rekening wordt gehouden met stofeigenschappen, omgevingscondities als pH en redox, ...
  help
  Perfluorinated Compounds in Infiltrated River Rhine Water and Infiltrated Rainwater in Coastal Dunes \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Eschauzier, C. \ Haftka, J. \ Stuyfzand, P.J. \ Voogt, P. de \ 2010
  Different studies have shown that surface waters contain perfluorinated compounds (PFCs) in the low ng/L range. Surface waters are used to produce drinking water and PFCs have been shown to travel through the purification system and form a potential ...
  help
  Benefits and hurdles of using brackish groundwater as a drinking water source in the Netherlands \ Hydrogeology journal : official journal of the International Association of Hydrogeologists [Artikel]
  Stuyfzand, P.J. \ Raat, K.J. \ 2010
  The production of fresh drinking water from brackish groundwater by reverse osmosis (BWRO) is becoming more attractive, even in temperate climates. For successful application of BWRO, the following approach is advocated: (1) select brackish source gr ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.