Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Recreatievaart in het Veerse Meer : verkenning kansen voor verbetering door werk met werk te maken [Boek]
  Maldegem, D. van \ Eisma-Reichenfeld, N. \ 2009
  Er is nagegaan welke locaties in het Veerse Meer voor de recreatievaart aantrekkelijker te maken zijn door het onttrekken van sediment. Dit sediment is bijvoorbeeld te gebruiken voor de plannen voor de aanleg van een eiland bij de Veerse dam en stran ...
  help
  De Oosterschelde en de zorg voor het milieu [Boek]
  Saeijs, H.L.F. \ Jong, A. de \ 1981
  help
  Bodemkartering van de buitendijkse gronden gelegen langs zuidoever van Haringvliet en Hollandsch Diep, tussen Stellendam en Moerdijk : intern rapport [Boek]
  Veen, I.J. \ Witmer, M.C.H. \ [1980]
  help
  Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
  Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
  help
  Geochemie van zwevend materiaal en water in het Hollands Diep / Haringvliet = Geochemistry of suspended particulate matter and water in the Hollands Diep / Haringvliet (The Netherlands) [Proefschrift]
  Eck, G.T.M. van \ 1982
  help
  Wegstabilisatie doet dienst als dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Provoost, Y.M. \ Voort, R.H.M. van de \ Maas, J.A.H. \ 2007
  Geen zwaardere bekleding voor de dijk, maar verbetering van de ondergrond: dit was de oplossing voor versterking van een dijkvak bij jachthaven Kats langs de Oosterschelde
  help
  Zandhonger Oosterschelde aangepakt met ‘Building with Nature’ \ H2O online [Artikel]
  Winder, B. de \ Zanten, E. van \ Boom, B. van den \ Herk, J. van \ Linden, G. van der \ 2014
  Ons grootste Nationale Park, Oosterschelde, heeft last van een ernstige natuurbedreiging: zandhonger. Door het minder sterke getij als gevolg van de Oosterscheldekering, brokkelen de zandplaten langzaam maar zeker af. Dat heeft negatieve gevolgen voo ...
  help
  Ultrasone trillingen jagen blauwalg uiteen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Poortvliet, T. \ 2007
  Omwonenden van de haven in Tholen hebben dit jaar niet geklaagd over stankoverlast door blauwalg. Vanwege de koele zomer misschien? Of heeft de proef met ultrasone apparatuur al effect gehad?
  help
  Quick scan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur [Boek]
  Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Kotterman, M.J.J. \ Smaal, A.C. \ 2014
  In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Z ...
  help
  Variatie gehalte zware metalen op locatie Zeelandbrug en toxiciteit molybdeen – data rapport [Boek]
  Glorius, S.T. \ Heuvel-Greve, M.J. van den \ Foekema, E.M. \ 2013
  Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen negatieve effecten optreden op het mariene milieu n.a.v. de oever-verdediging in Ooster- en Westerschelde is door Rijkswaterstaat in 2009 een monitoringsprogramma opgezet. Vanwege kostenoverwegingen ...
  help
  Variatie en trend van de gehaltes zware metalen op locatie Zeelandbrug : data rapport 2013 [Boek]
  Schellekens, T. \ Glorius, S. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2014
  Om erosie aan oevers van de Oosterschelde en Westerschelde tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken on ...
  help
  Verkenning oplossingsrichtingen Volkerak-Zoommeer [Boek]
  Sliepen, H. \ Tosserams, M.W.A. \ Nederlanden, H.G. der \ Vroegop, R.J. \ 2003
  Het Volkerak-Zoommeer ontstond in 1987 door de aanleg van de Philipsdam en de Oesterdam. Dit nieuwe zoetwatersysteem bestaat uit het Volkerak en het Zoommeer, die door het Schelde-Rijnkanaal met elkaar zijn verbonden. Het Volkerak-Zoommeer is met een ...
  help
  Natuurcompensatieprogramma Westerschelde : voortgangsrapportage 2004 [Boek]
  Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland \ Provincie Zeeland. Directie Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn. Bureau Landelijk Gebied \ 2004
  Nederland en Vlaanderen hebben in 1995 een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde (tweede verdieping). Daarbij is tevens een compensatie afgesproken van de natuurwaarden die verloren gaan ten gevolge van de verruimin ...
  help
  Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43' - Rapport 9: Fysische hypothesen 2006 [Boek]
  Holzhauer, H. \ Liek, G.-J. \ 2007
  Van juli 1997 tot juli 1998 is de verruiming 48’/43’ van de Westerschelde uitgevoerd. Rijkswaterstaat Zeeland startte in 1995 het project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE) op, om tussen 1996 en 2006 de fysische, biologische en chemische effe ...
  help
  Vegetatie paaigebied snoek Dintelse Gorzen-west in 1993 [Boek]
  Ligtvoet, W. \ 1996
  Om de paaimogelijkheden van de snoek (Esox luoius) in het Volkerak/Zoommeer te vergroten is in het voorjaar van 1991 in de Dintelse Gorzen vanuit een bestaande kreek een uitgebreid krekensysteem aangelegd, het zogeheten "Paaigebied Snoek Dintelse Gor ...
  help
  Discussienota: vissen en inrichten : mogelijkheden voor effectief visstandsbeheer in het Volkerak-Zoommeer, 1993-1998 [Boek]
  Ligtvoet, W. \ 1996
  Het Krammer-Volkerak-Zoommeer is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur en een voorbeeldgebied voor integraal waterbeheer. Direct na de afsluiting van het zoute water in 1987 ontstond een zeer helder water, met een zomergemiddeld doorzicht v ...
  help
  Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken, intern verslag: werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984 [Boek]
  Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ Papilaja, P.I. \ 1984
  Korte verslagen van de dijkbezoeken bij: - Stroe-Normerven (het gebruik van bazalton); - Waterschap Hulster Ambacht (dijkbekledingen); - Waterschap Walcheren: Zuid Watering (het gebruik van taludblokken) - Waterschap Noord-en Zuid Beveland (onderhoud ...
  help
  Veilig getij - Beheer en gebruik stormvloedkering Oosterschelde, ervaring en bijstelling : onderbouwende nota evaluatie Oosterschelde [Boek]
  1991
  help
  Barcon : beheer Oosterschelde : een overdruk van artikelen uit het polytechnisch tijdschrift : civiele techniek [1985 - 1986 - 1987] [Boek]
  Quelerij, L. de \ Verhagen, H. \ Vergeer, G. \ 1987
  help
  Stroom-, troebelheids- en materiaaltransportmetingen ten behoeve van een nieuwe baggermethode in de Veerhaven Kruiningen en Zij- en Buitenhaven Hansweert [Boek]
  Theune, J.W. \ 1986
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.