Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Mogelijke oorzaken Corbicula sterfte in de Maas : een verkennend onderzoek naar beschikbare informatie in 2006 [Boek]
  Foekema, E.M. \ Slijkerman, D.M.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2007
  De afgelopen jaren is er gedurende de zomer een aantal keren lokale en massale sterfte geconstateerd onder Aziatische korfmosselen in de Maas. Toen er bij RWS in juli en september 2006 weer meldingen van sterfte binnen kwamen werd besloten tot nader ...
  help
  Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
  Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
  De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
  help
  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum : synopsis van verkenning [Boek]
  Herik, K. van den \ Rooy, P. van \ 2008
  In Limburg dachten we na de overstroming in 1926 dat de Maas ons voorgoed met rust zou laten. In 1993 werden we verrast door het wassende water. In 1995 werden we niet zozeer verrast maar ongeduldig, omdat we de problemen met water snel en structuree ...
  help
  Ecologisch onderzoek van de Maas, 1976 - 1978 : eindverslag [Boek]
  Rijkswaterstaat \ [1981]
  help
  Leidraad waterbodemonderzoek in het rivierengebied, algemeen kader : leidraad ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van grondverzet in Rijntakken en Maas [Boek]
  Karssemeijer, P.L. \ 2007
  Leidraad ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van grondverzet binnen waterbodemprojecten in de Rijntakken en de Maas (inclusief het Julianakanaal). De Leidraad bevat een beschrijving van de wijze waarop het vooronderzoek, het bodemonderzoek, d ...
  help
  Maas wordt bevaarbaar voor tweebaksduwvaart \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Claes, L.M.A. \ Hijdra, A.C.L. \ 2007
  De komende 15 jaar wordt 550 miljoen euro besteed aan verbetering van de Maasroute. Dan zullen veel grotere containerschepen de Maas kunnen bevaren. De werken aan de Maas vormen gezamenlijk een van de grotere infrastructurele projecten in Nederland. ...
  help
  Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas : monitoringsplan ecologie en morfologie [Boek]
  2009
  Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers (NVO's) op de ecologie en de (hydro)morfologie te volgen en vast te leggen heeft Rijkswaterstaat Limburg behoefte aan een overkoepelende monitoring voor de komende 10 jaar van de oeverinrichtingsprojecten ...
  help
  Massale sterfte onder Aziatische korfmosselen in de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Foekema, E. \ Hulst, O. van \ Reeze, B. \ 2008
  In de zomers van 2003 en 2006 kwam in de Maas massale sterfte voor van de Aziatische korfmossel Corbicula fluminea. Op basis van beschikbare gegevens van de waterkwaliteit in de Maas in 2006 lijkt de oorzaak te liggen in een combinatie van ongunstige ...
  help
  Gebiedsvisie ecologie Benedenmaas : streefbeelden en functie-eisen ecologie Maas [Boek]
  Lüchtenborg, A. \ 2004
  Om tot een veerkrachtig en goed functionerend (EHS) watersysteem te komen moet het systeem ecologisch op orde zijn. Dit vormt de basis zodat het systeem ook duurzaam en integraal kan functioneren. Wij zijn hierbij uitgegaan van een goed functionerend ...
  help
  Grensmaas pakt KRW en Natura 2000 integraal aan \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Dam-de Heij, L. \ Eshuis, J. \ Maris, M. \ 2008
  Allerlei opgaven zijn er geformuleerd voor de Grensmaas, de grensrivier tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Naast doelstellingen in het kader van Natura 2000 en de Kader Richtlijn Water (KRW) is aan Nederlandse zijde gestart met de uitvoering van ...
  help
  Laagwaterbeheer Maas kan beter én goedkoper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kerk, A.J. van de \ Jaskula, A. \ 2008
  Een verdere optimalisatie van het laagwaterbeheer van de Maas kan goed uitpakken voor de ontwikkeling van de natuur in en om deze rivier. Winst is onder meer te halen in het afvlakken van kortdurende afvoerpieken op de Grensmaas (minder visuitspoelin ...
  help
  Een natuurlijker Maas : herinrichting van oevers in de Zandmaas, Bedijkte maas en Getijde maas : rapportage 2008 [Boek]
  Kerkum, F.C.M. \ 2009
  Het merendeel van de huidige Maasoevers is met stenen verdedigd en vormt een ecologisch weinig interessante grens tussen water en land. Deze harde verdediging van de oevers is vrij recent in de vorige eeuw uitgevoerd en diende om afkalving van de oev ...
  help
  Gebiedsvisie ecologie Bovenmaas [Boek]
  Wortel, L.H. \ Mars, H. de \ Kloet, P.F. \ 2004
  Om tot een veerkrachtig en goed functionerend (EHS) watersysteem te komen moet het systeem ecologisch op orde zijn. Dit vormt de basis zodat het systeem ook duurzaam en integraal kan functioneren. Wij zijn hierbij uitgegaan van een goed functionerend ...
  help
  Gebiedsvisie ecologie Noordelijke Maas [Boek]
  Wortel, L.H. \ Mars, H. de \ Kloet, P.F. \ 2004
  Om tot een veerkrachtig en goed functionerend (EHS) watersysteem te komen moet het systeem ecologisch op orde zijn. Dit vormt de basis zodat het systeem ook duurzaam en integraal kan functioneren. Wij zijn hierbij uitgegaan van een goed functionerend ...
  help
  Monitoring Maasoevers 2008 [Boek]
  Peters, B. \ Calle, P. \ 2008
  De afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat Limburg langs verschillende trajecten van de Maas vrij eroderende oevers gerealiseerd of natuurvriendelijke oevers aangelegd. De komende jaren zal dit op nog meer plaatsen worden gedaan. Veel van deze maat ...
  help
  Monitoring Maasoevers 2009 [Boek]
  Peters, B. \ 2009
  De afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat Limburg langs verschillende trajecten van de Maas vrij eroderende oevers gerealiseerd of natuurvriendelijke oevers aangelegd. De komende jaren zal dit op nog meer plaatsen worden gedaan. Veel van deze maat ...
  help
  Toelichting monitoring vegetatiestructuur natuurvriendelijke oevers Maas : monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn natuurvriendelijke oevers Maas 2010 [Boek]
  Walburg, L. \ 2011
  Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor een groot deel van de oevers in de komende jaren van ...
  help
  Monitoring Maasoevers 2010 [Boek]
  Peters, B. \ Calle, P. \ 2010
  De afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat Limburg langs verschillende trajecten van de Maas vrij eroderende oevers gerealiseerd of natuurvriendelijke oevers aangelegd. De komende jaren zal dit op nog meer plaatsen worden gedaan. Veel van deze maat ...
  help
  Variabel stuwregime in het stuwpand Lith en ecologische perspectieven voor de Hemelrijkse Waard : een verkenning [Boek]
  Peters, B. \ Klink, A. \ 2005
  Voor het gebied de Hemelrijkse Waard wordt momenteel een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van een herinrichting van deze circa 235 hectare grote uiterwaard. Deze eventuele herinrichting zal moeten bijdragen aan een grote ...
  help
  Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas : deelrapportage 1, jaar 2008 [Boek]
  Kerkum, F.M.C. \ 2009
  Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers op de ecologie en de (hydro)morfologie te volgen en vast te leggen en informatie te krijgen over de doelmatigheid van de verschillende typen natuur(vriende)lijke oevers is er een monitoringsprogramma opge ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.