Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Inventarisatie habitatkwaliteit [Boek] - 1.0 (finaal)
  Groot, Alma de \ Scholl, Michaela \ Kuiters, Loek \ 2016
  Om te kunnen evalueren hoe goed duin- en duinvallei-habitats kunnen worden gecreëerd - één van de doelen van themalijn A in het Ecoshape-project – is het noodzakelijk om scherp te krijgen welke habitats verwacht werden en welke eisen en verwachtingen ...
  help
  Onderzoek aan oeverplanten vooraf ingeplant op kokosfiltermatten toegepast tijdens het project "Herinrichting Westoever Vecht" van de gemeente Utrecht, bestek nr. 2000-4 [Boek]
  Molen, J.S. van der \ 2002
  Dit rapport is een verslag van een veldonderzoek naar de oeverplanten op kokosfiltermatten, toegepast tijdens het project 'Herinrichting Westoever Vecht', gemeente Utrecht. Er wordt een vergelijking gemaakt met de bestekeisen van het project (bestekn ...
  help
  Grondwaterstroming en -kwaliteit : K150-311 [Boek]
  Koopmans, R.W.R. \ 2000
  Dit dictaat bevat de leerstof voor het vak Grondwaterstroming en -kwaliteit (K 150-311 ). Het is in de eerste plaats bedoeld voor studenten van de Wageningse studierichtingen Milieuhygiëne en Bodem, Water en Atmosfeer. Het dictaat is geschreven voor ...
  help
  Praktijktoets waterwijzer landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht [Boek]
  Heinen, Marius \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ Bartholomeus, Ruud \ Stofberg, Sija \ Hacke-ten Broeke, Mirjam \ 2017
  In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voo ...
  help
  A feasibility study on the usage of cattail (Typha spp.) for the production of insulation materials and bio-adhesives [Boek]
  Colbers, B. \ Cornelis, S. \ Geraets, E. \ Gutiérrez-Valdés, N. \ Tran, L.M. \ Moreno-Giménez, E. \ Ramírez-Gaona, M. \ 2017
  Peat meadow areas in North Friesland face severe water management problems. Because of climate change, they will have to cope with periods of heavy rainfall, but also long dry periods. Additionally, current water management practices have led to dewa ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014 / S. Lukács (auteur), T.J. de Koeijer (auteur), H. Prins (auteur), A. Vrijhoef (auteur), L.J.M. Boumans (auteur), C.H.G. Daatselaar (auteur) [Boek]
  Lukács, S. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2016
  Dit rapport geeft een overzicht van de landbouwpraktijk in 2014 voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet die zich hebben aangemeld voor derogatie. Dit betreft onder andere gegevens over de bemesting en de gerealiseerde nutriëntenoverschotten. Teve ...
  help
  Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
  As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
  help
  Performance relations in Capacitive Deionization systems [Proefschrift]
  Limpt, B. van \ 2010
  help
  Klimaat in de stad : tussentijdse rapportage van het dialoogproject Klimaat in de stad [Boek]
  Woestenburg, M. \ 2010
  In Nederland woont 82% van de bevolking in de stad. De uitstoot van broeikasgassen is er hoog en extreme regenbuien of hittegolven kunnen juist in de steden grote fysieke, sociale of economische gevolgen hebben. Genoeg reden om bij de aanpak van klim ...
  help
  Nitrogen-fixing methane-utilizing bacteria [Proefschrift]
  Bont, J.A.M. de \ 1976
  help
  Denitrification, activity of bacterial flocs, and growth of a filamentous bacterium in relation with the bulking of activated sludge [Proefschrift]
  Krul, J.M. \ 1978
  help
  Biologische kwaliteitsbepaling van het oppervlaktewater in het Loobeekdal bij Venray [Boek]
  Bruijckere, F.L.G. de \ 1978
  Het doel van het hydrobiologisch onderzoek van de waterlopen in het Loobeekdal is meerledig en kan als volgt worden omschreven: a. Het komen tot een beoordeling van de waterkwaliteit van de waterlopen in het Loobeekdal op grond van de in het water le ...
  help
  Sprengen en sprengenbeken op de Veluwe : Een onderzoek naar beheer, onderhoud en watervoorziening in historisch perspectief [Boek]
  IJzerman, A.J. \ 1979
  help
  Ruimtelijke variatie van enige chemische en biologische parameters in een aantal binnenwateren van Zeeland [Boek]
  Elenbaas, P.F.M. \ 1980
  Het onderzoek is verricht in vijf binnenwateren. Drie sloten met resp. een ondergrond van klei, zand en veen; één drinkput op klei en een watergang op zand.
  help
  Het Buurserzand : vegetatiekartering en studie naar enige beheersmaatregelen [Boek]
  Gurp, P. van \ Sieders, R. \ 1981
  Met behulp van een luchtfoto-interpretatie en veldonderzoek werden in de zomer van 1980 een vegetatiekartering en een beheersonderzoek verricht voor het Twentse heide en vennen gebied van het Buurserzand, een gebied in eigendom van de Vereniging tot ...
  help
  Enquete-onderzoek naar het effekt van de bouw van waterzuiveringsinstallaties en andere kultuurtechnische voorzieningen op de flora en fauna van enige ontvangende wateren [Boek]
  Ben, J. van der \ 1974
  Wat zijn de effecten van zuiveringsmaatregelen? Een enquête-onderzoek.
  help
  Aspekten van de invloed van Orchestia gammarella op de dekompositie van vloedmerk [Boek]
  Koppen, K. van \ 1981
  Plantenmateriaal dat van het schor wordt weggespoeld komt voor het merendeel terecht in de Oosterschelde. Een ander deel wordt door water en wind als het zgn. vloedmerk op de aangrenzende dijken neergelegd, vooral op de dijk van de Tweede Bathpolder, ...
  help
  Over zomergroene loofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied : een literatuuronderzoek [Studentenverslag]
  Lans, H. van der \ 1976
  Deze scriptie zal handelen over "Natuurlijke bossen van de rijkere en goed gedraineerde gronden van het Nederlandse klimaatgebied, die als eindstadium van de successie, dus als klimax, kunnen worden beschouwd". Anders gezegd: "Hoe zouden de klimaxbos ...
  help
  Onderzoek naar de visfauna in het Kromme Rijn gebied, februari 1971 - december 1971 [Boek]
  Dogterom, N. \ 1973
  De Kromme Rijn is plaatselijk sterk vervuild. Het doel van dit onderzoek was na te gaan welke invloed deze vervuiling heeft en heeft gehad op het voorkomen en de verspreiding van vis in de (stromende) wateren van het Kromme Rijn gebied.
  help
  Hydrobiologisch onderzoek van het staatsnatuurreservaat "De Hel" bij Veenendaal [Boek]
  Munneke, B.R. \ 1971
  Het zwaartepunt van de onderzoekingen ligt op het vaststellen van de eventuele gevolgen van de lozing van ongezuiverd afvalwater van een nertsvoederfabriek. Hiertoe werden enkele chemische bepalingen verricht en werd de samenstelling van het plankton ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.