Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren [Boek]
  Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Heidema, A.H. \ 2008
  Dit rapport behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn- Maasmonding. Die kaartzuiverheid van de ecotopenkaarten van de rijkswa ...
  help
  Honderdvijftig jaar rivierkaarten van Nederland [Boek]
  Boode, M.F. \ 1979
  Chronologisch overzicht over 150 jaren rivierkaarten van Nederland.
  help
  Nature rehabilitation regulated rivers : management and monitoring of floodplain vegetation [Boek]
  Geerling, G. \ 2007
  The aim of this report is to contribute to research on the development and management of nature areas in a regulated river system. The following research questions are answered in this report: (*) Riverine processes cumulate in succession and rejuven ...
  help
  4. Meren, sloten en kanalen \ Handboek hydromorfologie : monitoring en afleiding hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
  2007
  In het 'Handboek hydromofologie' worden de Nederlandse watersystemen ingedeeld in 3 hoofdtypen: het R-type, M-type en het K&O-type. Voor elk van deze watertypen zijn aparte hydromorfologische parameters opgesteld, die grotendeels zijn afgeleid van de ...
  help
  Biomassavariatie van macrophyten in de Randmeren gedurende het groeiseizoen : monsters en luchtfoto's [Boek]
  Meulstee, C. \ Stokkom, H. van \ 1985
  help
  Beschrijving van de provincie Utrecht : behorende bij de 5e editie van de Waterstaatskaart [Kaart]
  Rijkswaterstaat \ 1989
  Waaronder een gedeelte van de Gelderse Vallei
  help
  Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie : fase I van het onderzoek naar de toepassing van Remote Sensing in het beheer en onderhoud van waterkeringen [Boek] - Versie 1.2 WvX
  Swart, L.M.T. \ 2006
  Het gebruik van remote sensing (RS) voor monitoringswerkzaamheden van waterkeringen is nog beperkt. Voor het werkelijk van de grond komen van het gebruik van remote sensing dienen vraag een aanbod op elkaar te worden afgestemd. Hiervoor is een projec ...
  help
  Ecotopenkartering Rijntakken-Oost 2005 : biologische monitoring zoete rijkswateren [Boek]
  Houkes, G. \ 2008
  Deze rapportage behelst de tweede ecotopenkartering van de Rijntakken-Oost, uitgevoerd in 2005 en omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden. Tot het karteergebied van de Rijntakken-Oost worden de buitendijkse gebieden van de vol ...
  help
  Ecotopenkartering Rijn- Maasmonding 2006 : biologische monitoring zoete en brakke rijkswateren [Boek]
  Houkes, G. \ Willems, D. \ 2008
  Deze rapportage behelst de tweede ecotopenkartering van de Rijn-Maasmonding, uitgevoerd in 2006 en 2007 en omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van de Rijn-Maasmonding. Tot het karteergebied van de Rijn-Maasmonding worden d ...
  help
  Informatievoorziening hoogwaterveiligheid : advies voor de inrichting van de informatievoorziening rond hoogwaterveiligheid [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Voor een beoordeling van de hoogwaterveiligheid van de rivieren is het noodzakelijk te beschikken over een goede beschrijving van zowel de geometrie (hoogteligging winterbed en zomerbed, kades etc) als van de begroeiing en de bebouwing. Deze terreing ...
  help
  Design of an access control model for river information services [Studentenverslag]
  Perluka, R. \ 2007
  Within inland waterway transport, information is shared and re-used by many parties. At present most of this information has to be submitted various times by several applications to the relevant parties. In this transport sector there is a need for s ...
  help
  Ecotopenkartering Volkerak-Zoommeer 2005 : biologische monitoring zoete Rijkswateren [Boek]
  Houkes, G. \ 2007
  Deze ecotopenkartering is onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat, RIZA en beschrijft de tweede opname van het Volkerak-Zoommeer. De kartering omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van het Volk ...
  help
  Handreiking onderzoek bodemvreemde materialen in waterbodems : onderzoek fractie 2-200 cm [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2005
  De waterbodem bestaat uit bestanddelen van natuurlijke en onnatuurlijke oorsprong. Met bodemvreemde materiaal worden alle niet van nature voorkomende onderdelen van de bodem beschouwd. Deze worden vaak getypeerd als ‘grof vuil’. Voorbeelden zijn puin ...
  help
  Nature rehabilitation in regulated rivers : management and monitoring of floodplain vegetation [Boek]
  Geerling, G. \ 2007
  Floodplain rehabilitation by geo-morphological intervention river Waal; 16 years of change and its hydraulic impacts. Classification of floodplain vegetation by data-fusion of Spectral (CASI) and LiDAR data. Floodplain mapping using segmentation and ...
  help
  RWES Terrestrisch : actualisatie ecotopenindeling van de periodiek tot zelden overstroomde en overstromingsvrije zones langs de rijkswateren [Boek]
  Willems, D. \ Bergwerff, J. \ Geilen, N. \ 2007
  Het doel van dit rapport is om een eenduidige en verbeterde ecotopensystematiek voor de terrestrische delen van de rijkswateren op te stellen. Hiertoe zijn de relevante ecotopen uit de bestaande watersysteemgebaseerde stelsels tegen het licht gehoude ...
  help
  Applications of remote sensing for water and nature management in the Netherlands \ Proceedings : international symposium operationalization of remote sensing 19 - 23 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Allewijn, R. \ 1993
  help
  Water quality monitoring and management with remote sensing from regional scale to national scale \ Proceedings : international symposium operationalization of remote sensing 19 - 23 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Buiteveld, H. \ Roeters, P.B. \ Claassen, T.H.L. \ 1993
  help
  Enforcement of environmental legislation using thermal infrared remote sensing from research towards implementation \ Proceedings : international symposium operationalization of remote sensing 19 - 23 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Roeters, P.B. \ Buiteveld, H. \ Appelman, K. \ 1993
  help
  Operational test of an atmospheric correction method for sequential quantitative water quality assessment with Landsat TM \ Proceedings : international symposium operationalization of remote sensing 19 - 23 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Kokke, J.M.M. \ Bakker, H.C. \ Appelman, K. \ 1993
  help
  De ontwikkeling van een geografisch informatiesysteem voor het kustbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Loeffler, M.A.M. \ Derksen, I. \ 1994
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.