Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins [Boek]
  Wit, M. de \ Buishand, A. \ 2007
  In 1996 RIZA and KNMI started to work together on a new methodology to provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers. This methodology is indicated as GRADE : Generator of Rainfall and Discharge E ...
  help
  Klimaatschetsboeken en eerste geodatabank in de provinciale planvorming [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bessembinder, J.J.E. \ Idenburg, A. \ 2007
  Een gezamenlijke aanpak van zes provincies (Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) resulteert in een inventarisatie van mogelijke effecten van klimaatverandering bij diverse vormen van landgebruik. Voor stad, infrastr ...
  help
  Neerslagreeksen voor de KNMI'06-scenario's [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakker, A.M.R. \ Bessembinder, J.J.E. \ 2007
  Het KNMI heeft een computertransformatieprogramma ontwikkeld als aanvulling op de KNMI'06-klimaatscenario's. Hiermee kan een historische neerslag- of temperatuurreeks op dagbasis omgezet worden in een reeks die past bij het klimaat onder één van de v ...
  help
  Intensiteit van extreme neerslag in een veranderend klimaat \ Meteorologica [Artikel]
  Lenderink, G. \ Oldenborgh, G.J. van \ Meijgaard, E. van \ Attema, J. \ 2011
  Intense buien hebben een grote invloed op de maatschappij en gaan vaak vergezeld met heftige meteorologische verschijnselen zoals onweer, hagel, windstoten, windhozen en tornado’s. Ze kunnen aanleiding geven tot lokale wateroverlast, beperkingen in h ...
  help
  24 More years of numerical weather prediction : a model performance model [Boek]
  Cats, G. \ 2008
  With increasing computation speed, and with increasing number of processors, it has often been surmised that sooner or later global communications would become so expensive, that communication overhead would completely dominate calculations. Because ...
  help
  Onderzoek naar bovengrensscenario’s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland : internationale wetenschappelijke beoordeling [Boek]
  Vellinga, P. \ Katsman, C. \ Sterl, A. \ Beersma, J. \ 2008
  De Deltacommissie heeft een internationaal wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de bovengrensscenario’s voor klimaatverandering om Nederland te kunnen beschermen tegen overstromingen. Deze wetenschappelijke visie is gebruikt voor het opstellen ...
  help
  De toestand van het klimaat in Nederland 2008 [Boek]
  Kattenberg, A. \ Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ 2008
  De opwarming in Nederland gaat veel sneller dan het gemiddelde, wereldwijd. In De Bilt is de temperatuur tegenwoordig zo’n anderhalve graad hoger dan rond 1950. Dat is twee keer zoveel als de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur. De snellere ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Drenthe en Groningen [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Jaaroverzicht van het weer in Nederland : jaar 2008 \ Jaaroverzicht van het weer in Nederland : jaar... [Artikel]
  2008
  De jaargemiddelde temperatuur in De Bilt is uitgekomen op 10,6 °C, tegen een langjarig gemiddelde van 9,8 °C. Daarmee is 2008 inmiddels het twaalfde warme jaar op rij en staat het jaar op een gedeelde negende plaats in de rij van warmste jaren sinds ...
  help
  Jaaroverzicht van het weer in Nederland: 2009 \ Jaaroverzicht van het weer in Nederland : jaar... [Jaarverslag]
  2010
  Het jaar 2009 is het dertiende warme jaar op rij. Het jaar was tevens zeer zonnig en vrij droog. Het KNMI komt met (maand)gegevens over 2009
  help
  Klimaatverandering in Nederland : aanvullingen op de KNMI'06 scenario's [Boek]
  Klein Tank, A. \ Lenderink, G. \ Bakker, A. \ 2009
  De scenario’s die het KNMI in 2006 voor het toekomstige klimaat in Nederland heeft uitgebracht, zijn getoetst aan de nieuwste nationale en internationale inzichten. De resultaten daarvan staan beschreven in een brochure die het KNMI heeft gepubliceer ...
  help
  KNMI waarschuwingen Nederland : de veranderingen vanaf 01-02-2010 [Boek]
  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut \ cop. 2010
  Aankondiging van de vernieuwingen in de weerswaarschuwingen en in de waarschuwingssystematiek van het KNMI.
  help
  Regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Buishand, T.A. \ Jilderda, R. \ Wijngaard, J. \ 2010
  Voor het ontwerpen en toetsen van watersystemen maken waterbeheerders vaak gebruik van een statistiek van neerslagextremen, die gebaseerd is op een meetreeks van het KNMI-station De Bilt. Een recent uitgebreid onderzoek heeft tot nieuwe inzichten gel ...
  help
  Klimatologisch standaardjaar op dagbasis voor heden en toekomst [Boek]
  Bakker, A. \ 2009
  In 2006 heeft het KNMI de KNMI’06 klimaatscenario’s voor 2050 gepubliceerd. Deze klimaatscenario’s zijn vertaald in tijdreeksen voor neerslag en verdamping voor de toekomst, waarmee hydrologische modelsimulaties gedraaid kunnen worden. Er bestaat beh ...
  help
  Effecten van klimaatverandering in Nederland: 2012 [Boek]
  Minnen, J. van \ Ligtvoet, W. \ 2012
  Planbureau voor de Leefomgeving heeft in samenwerking met diverse kennisinstellingen (o.a KNMI en Wageningen UR) het rapport "Klimaateffecten in Nederland" uit 2005 geactualiseerd. Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in N ...
  help
  Evaporation in relation to hydrology : proceedings of technical meeting 38, February, 1981 [Congresverslag]
  Wartena, L. \ Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1981
  In meteorology some topics enjoy particular interest from other disciplines. The interest of hydrologists for the evaporation of water is a case in point, understandably and rightly SO. In fact, over the last few decades, hydrology has clearly done m ...
  help
  Optimization of Rainfall Interpolation [Boek]
  Soenario, I. \ Plieger, M. \ Sluiter, R. \ 2010
  In opdracht van de Waterdienst is een onderzoek op het KNMI uitgevoerd naar methoden voor optimale vergridding (interpolatie) van relevante parameters voor het stroomgebied van de Rijn in Nederland. In dit rapport zijn de resultaten voor de parameter ...
  help
  De staat van het klimaat 2009 \ De staat van het klimaat ... : actueel onderzoek en beleid nader verklaard / uitg. van het PCCC, het Platform Communication on Climate Change [Jaarverslag]
  2010
  Nederland hoort internationaal tot de 'frontrunners' bij het ontwikkelen van nationaal adaptatiebeleid. Het besef groeit dat voor effectieve adaptatie van het waterbeheer internationale samenwerking en kennisontwikkeling onontbeerlijk is. De Delta Al ...
  help
  Verdampingssymposium agrohydrologisch colloquium C.O.L.N. en rapport inzake de lysimeters in Nederland (II) = Evaporation symposium and report on the lysimeters in the Netherlands (II) [Congresverslag]
  Wind, R. \ Deij, L.J.L. \ 1960
  COLN congres bestaande uit de bijdragen: Hulpmiddelen bij de berekening van de verdamping uit een vrij wateroppervlak. J . WESSELING; De onzekerheid in de verdamping van een vrii wateropper~lakb erekend volgens de methode van PENMAKal s gevolg van on ...
  help
  Overzicht van de wensen van hydrologen en waterbeheerders ten aanzien van het operationele regenwaarnemingennet van het K.N.M.I. [Boek]
  Hooghart, J.C. \ 1981
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.