Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verdroging Kennemerduinen bestreden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brussel, J. van \ Veel, P. \ 2007
  Op 1 mei 2002 werd de drinkwaterwinning in de Kennemerduinen beëindigd. Nu, ruim vijf jaar later, blijkt dat de verdroging van het 5000 hectare grote nationale park vergaand is bestreden en dat de gevreesde grondwateroverlast aan de duinrand is uitge ...
  help
  Meer meer : 13 jaar herstelplan Naardermeer [Boek]
  Boosten, A. \ 2006
  Uitgebreid overzicht van de voortgang en de resultaten van het herstelplan van het Naardermeer. Aan bod komen: herstelmaatregelen (waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem, natuurbeheer, ecologische hoofdstructuur), waterhuishouding, aquatische le ...
  help
  Grondwaterkwaliteitsaspecten vernatting van verdroogde natte natuurparels in Noord-Brabant [Boek]
  Bobbink, R. \ 2007
  Besproken worden de natuurdoeltypen binnen natte natuurparels: Vennen, Hoogveen, Natte heide, Moerassen, Broekbossen, Natte en vochtige schraallanden. Detailbeschrijving van grondwaterkwaliteit in enkele natte natuurparels: Noordpolder Ossendrecht; D ...
  help
  Toekomst Afsluitdijk : vier visies, resultaten van een marktverkenning (fase 2) [Boek]
  2008
  Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland in opdracht van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat aan de toekomstverkenning voor de Afsluitdijk. De dijk moet worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan d ...
  help
  Waterplan 2010-2015 Provincie Noord-Holland : beschermen, benutten, beleven en beheren : ontwerp [Boek]
  Provincie Noord-Holland \ 2008
  De provincie Noord-Holland gaat 13 miljoen euro steken in het veiliger maken van de kust en het opknappen van de badplaatsen. De provincie grijpt de versterking van de kust met extra zand aan om de kuststrook economisch en ruimtelijk te ontwikkelen. ...
  help
  Veilig buitendijks bouwen langs het Gooimeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koeze, R. \ Steenbergen, E. \ Wijma, E. \ 2010
  In één van de buitendijkse gebieden langs het Gooimeer ontwikkelt de gemeente Blaricum in de Blaricummermeent een nieuwe woonwijk met 750 woningen. Dit was aanleiding voor de Provincie Noord-Holland om samen met Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht ...
  help
  Dijk en meer : eindrapportage verkenning toekomst Afsluitdijk [Boek]
  Lammers, Jos \ 2009
  Na 75 jaar is de Afsluitdijk toe aan en flinke opknapbeurt, concludeert het kabinet in de Watervisie uit 2007. Het kabinet wil weten of er, als er dan toch opgeknapt moet worden niet méér kan. Of een betere veiligheid te combineren valt met bijvoorbe ...
  help
  De ontwikkeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Holland gedurende de periode 1967 tot en met 1976 [Boek]
  Provinciale Waterstaat van Noord-Holland \ 1978
  help
  Waterkwaliteit in Noord-Holland : een overzicht 1977 en 1978 [Boek]
  Provinciale Waterstaat van Noord-Holland \ 1979
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland [Boek]
  Vries, H. de \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De watervoorziening van Midden-West-Nederland [Boek]
  Feteris, W.H. \ Scholte Ubing, D.W. \ Burgh, P. van der \ Martijn, T.G. \ Kruyk, K.H. de \ Barents, R.C. \ Winter, K. \ 1967
  help
  Masterplan kust en erfgoed : kiezen voor karakter: cultuurhistorie en erfgoed van de kust [Boek]
  2014
  Het Masterplan Kust en Erfgoed is in twee delen opgebouwd, in het eerste deel (A) worden de cultuurhistorie en opgaven voor de kust op hoofdlijnen beschreven. Het tweede deel (B) geeft handvatten vanuit de cultuurhistorie voor plannen en beleid. Over ...
  help
  Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt - Deel I [Boek]
  Beukers, E. \ Aten, D. \ 2007
  Hollanders en het water : strijd en profijt. Al eeuwenlang vormen ze een hecht paar. Vreemd is dat niet. Nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee. Al dat water heeft sinds mensenheugeni ...
  help
  Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt - Deel II [Boek]
  Beukers, E. \ Borger, G.J. \ 2007
  Hollanders en het water: strijd en profijt. Al eeuwenlang vormen ze een hecht paar. Vreemd is dat niet. Nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee. Al dat water heeft sinds mensenheugenis ...
  help
  130620 P01 opening Kennisdag Regionalewaterkeringen 2013 [Video]
  STOWAvideo \ 2013
  Openingspresentatie van de dagvoorzitter Marcel Sukel en Karen Arpad (Provincie Noord-Holland) aan het begin van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013, opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni ...
  help
  Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Noord-Holland [Boek]
  2016
  Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is en welke doelen er gelden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van de natuurgebieden. Op kaart staan de gebieden waar subsidie mogelijk is voor (agrarisch) natuurbeheer. Het Natuurbehe ...
  help
  Effluentnormering voor systemen voor de individuele behandeling van afvalwater op melkveehouderijen : plan van aanpak riooloverstorten [Boek]
  Tromp, M. G. M.. \ 1996
  In het voorliggende rapport worden twee studies beschreven. Het eerste onderzoek betreft een studie naar de normering van effluent afkomstig uit installaties voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA's) bij melkveehouderijen. Onderdeel van ...
  help
  Beleef De Nieuwe Afsluitdijk : duurzaam en natuurlijk innovatief : samenvatting Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 - 2016 [Boek]
  Wagenaar, B. \ 2013
  Deze uitgave is een samenvatting van het uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 – 2016. De eerder genoemde ambities en projecten in de notities ‘Ambitieagenda Afsluitdijk’ en ‘Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk’, zijn in deze uitgave geordend ...
  help
  Stedelijke grondwateropgave in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwkerk, E. van \ Bernhardi, L. \ 2007
  Meer dan driekwart van de Noord-Hollandse gemeenten blijkt te kampen met overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden, zo blijkt uit een recente enquête. De resultaten geven inzicht in de oorzaken van de grondwaterproblemen in Noord-Holland. Ve ...
  help
  "Functie volgt peil" is geen panacee voor alle kwalen : gebiedsontwikkeling veenweiden Laag Holland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Koenraadt, R. \ Eerden, D. van de \ 2007
  Uit een verkenning van Oranjewoud blijkt, dat het motto 'functie volgt peil' voor de veenweidegebieden in Laag Holland niet zozeer gelden. Een bredere en effectieve aanpak is nodig.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.