Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kustversterking Voorne : advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport [Boek]
  Cmer, Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2006
  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringspla ...
  help
  Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ 2006
  Ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard is de Triade-benadering gebruikt. Voor een ecologische risicobeoordeling is de lokale situatie bepalend. De triadebenadering berust op drie peilers: ...
  help
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
  Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
  help
  Projectnota/ MER : aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust [Boek]
  2010
  De aanleiding voor het starten van het project Zandmotor is de verwachte toename van kustonderhoud langs de Nederlandse kust en de behoefte aan meer recreatieruimte in de Randstad. Als gevolg van de zeespiegelstijging zal in de toekomst de benodigde ...
  help
  Van neerslag tot schade - Deelrapport 2: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Flevoland [Boek]
  Bakker, M. \ 2009
  Dit deelrapport 2 van "Van neerslag tot schade" dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Flevoland, op basis waarvan in het eindrapport conclusi ...
  help
  Van neerslag tot schade - Deelrapport 3: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Rivierenland [Boek]
  Bakker, M. \ 2009
  Dit deelrapport 3 dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Rivierenland, op basis waarvan in het eindrapport 'Van neerslag tot schade' conclusie ...
  help
  Vermindering grondwateronttrekking in Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Werf, R. van der \ Dansik, J. van \ Fritz, J. \ Spruit, H. \ 2010
  Het geschil over de gevolgen van de grondwateronttrekking bij DSM Anti-Infectives BV (DSM) te Delft is afgelopen jaar opgelost. De gemeente Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland hebben met DSM twee overeenkomsten gesl ...
  help
  Vorm geven aan stedelijk waterbeheer : synergie van natuur, techniek en esthetiek [Boek]
  Pötz, H. \ Bleuzé, P. \ d'Ersu, M. \ Waard, P. de \ [2010]
  De stad is steeds kwetsbaarder geworden voor extreme regenbuien en lange droge periodes als gevolg van klimaatverandering en de toenemende verharding. Dit boek laat zien dat ontwerpers, planners en waterbeheerders gezamenlijk water een plek kunnen ge ...
  help
  Met flexibel peil vaste grond onder de voeten : klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Fiselier, J. \ Rosenboom, R. \ Nieuwenhuijzen, L. van \ Heupink, H. \ 2009
  Het Groene Hart met een klimaat zoals dat nu in de Po-vlakte heerst: gemiddeld tot 5 graden warmer, veel drogere zomers en meer neerslag in de winter. Als dit zogenaamde W+-scenario werkelijkheid wordt, is er op termijn niet voldoende water beschikba ...
  help
  Ruimtelijke klimaatscan : methodiek ontwikkeling case Zuid-Holland [Boek]
  Bergh, D. van den \ Berendsen, R. \ Gerritsen, M. \ Mes, R. \ Nistelrooij, H. van \ Koomen, E. \ Loonen, W. \ Provincie Zuid Holland \ 2009
  Klimaatbestedenigheidsanalyse. Alleen bestuurlijk vastgestelde maatregelen zijn meegenomen in de analyse. Dit is vanwege het feit dat het huidig grondgebruik en dus de huidige situatie uitgangspunt zijn. Dus bijvoorbeeld het Kierbesluit wel, maar de ...
  help
  Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vermaat, J.E. \ Harmsen, J. \ Hellmann, F.A. \ Geest, H.G. van der \ Klein, J.J.M. de \ Kosten, S. \ Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Mes, R.G. \ Ouboter, M. \ 2013
  De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse v ...
  help
  Kwantitatieve waterbehoefte van de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland : peilbeheersing (ICW) bestrijding externe verzilting (WL) [Boek]
  Drent, J. \ Rijtema, P.E. \ 1979
  Op 10 mei 1979 is nota 1115 getiteld 'Kwantitatieve waterbehoefte van de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland' van het ICW aangeboden· aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, In die nota zijn de resultaten weergeg ...
  help
  Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
  Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
  help
  De toekomstige aanvoer van water t.b.v. infiltratie in het Katwijkse duingebied gezien in relatie tot de drinkwatervoorziening in de Haagse en Leidse regio [Boek]
  Provinciaal Bestuur Zuid-Holland \ 1980
  help
  De watervoorziening van Midden-West-Nederland [Boek]
  Feteris, W.H. \ Scholte Ubing, D.W. \ Burgh, P. van der \ Martijn, T.G. \ Kruyk, K.H. de \ Barents, R.C. \ Winter, K. \ 1967
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland [Boek]
  Stol, P.T. \ Vrijhof, B. \ 1958
  TNO onderzoek waterhuishouding COLN. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Masterplan kust en erfgoed : kiezen voor karakter: cultuurhistorie en erfgoed van de kust [Boek]
  2014
  Het Masterplan Kust en Erfgoed is in twee delen opgebouwd, in het eerste deel (A) worden de cultuurhistorie en opgaven voor de kust op hoofdlijnen beschreven. Het tweede deel (B) geeft handvatten vanuit de cultuurhistorie voor plannen en beleid. Over ...
  help
  Spraakwater: " Nieuw belastingstelsel broodnodig? Blijf op de handen zitten en hanteer een strategie van trage doordachtheid" \ Water governance [Artikel]
  Froberg, M. \ Graaf, E. de \ Onwijn, S. \ Schoemaker, M. \ 2016
  In deze rubriek werd eerder gesteld dat het aanpassen van het belastingstelsel broodnodig zou zijn. Het zou smeulen in Den Haag rondom dit vraagstuk, zo werd gesteld in het artikel van ‘Herziening belastingstelselwaterschappen broodnodig!’ in Water G ...
  help
  Spraakwater: energie op water \ Water governance [Artikel]
  Hildebrand, M. \ 2017
  Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. In de zoektocht van de energietransitie worden diverse oplossingen verkend en toegepast die te maken hebben met water. Voorbeelden hiervan zijn getijde-energie, thermische energie uit oppervlaktewater, ...
  help
  Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt - Deel I [Boek]
  Beukers, E. \ Aten, D. \ 2007
  Hollanders en het water : strijd en profijt. Al eeuwenlang vormen ze een hecht paar. Vreemd is dat niet. Nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee. Al dat water heeft sinds mensenheugeni ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.