Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Beleidsevaluatie Zandmotor 2013 [Boek]
  2014
  In 2010 en 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Ter Heijde een experimentele megasuppletie aangelegd, ‘de Zandmotor’. Sinds de aanleg vindt uitgebreide monitoring plaats naar het functioneren van deze innovatie. In 2016 en 2021 zullen ...
  help
  Migratie door een temporele migratiezone en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Mars, H. de \ Kemper, J. \ Dehing, S. \ Lenders, R. \ 2013
  In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor tijdelijk vismigratie mogelijk was. Het opnieuw creëren van dergelijke temporele migratiezones (TMZ's) lijkt in potentie een effectieve maatregel om zowel vism ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied \ H2O online [Artikel]
  Verhagen, F. \ Kruijne, R. \ Klein, J. \ 2014
  De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen – zoals geneesmiddelen – in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het M ...
  help
  Geur op rwzi's : inventarisatie geuremissie bij nieuwe onderdelen [Boek]
  Berkhof, D. \ Heijkoop, D. \ 2013
  Voor rwzi’s in Nederland is geur een belangrijk aandachtspunt. Om de geuremissie goed in te kunnen schatten is er een gestandaardiseerde methode vastgelegd op basis van een bedrijfstakonderzoek1 . Dit onderzoek is uitgevoerd in 1994 en sindsdien hebb ...
  help
  Analyse waterrobuuste inrichting : voor nieuwbouw en vitale & kwetsbare functies [Boek]
  2012
  Het rapport biedt inzicht in de mogelijke ruimtelijke maatregelen voor een optimale waterrobuuste inrichting van vitale en kwetsbare functies in relatie tot de bescherming tegen een overstroming. Uit de verkenning is gebleken dat waterrobuust ontwerp ...
  help
  Riothermie helpt bij halen van klimaatdoelen : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hartman, E. \ 2014
  Mondiaal, en zeker ook landelijk, zijn er doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de klimaatverandering te beperken. Een middel dat kan bijdragen, is de terugwinning van warmte uit afvalwater in het riool: riothermie. Royal Haskoning ...
  help
  Workshop RIONED STOWA : verbeterd gescheiden rioolstelsels, sessie 2 [Video]
  STOWAvideo \ 2014
  Workshop over Verbeterd Gescheiden Stelsels (VGS), georganiseerd door STOWA in samenwerking met de Stichting RIONED, sessie 2 met discussies aan de hand van 10 stellingen. De workshop werd op 25 maart 2014 gehouden in Amersfoort en hier gepresenteerd ...
  help
  Toepassing dynamisch peilbeheer vereist innovaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Doorn, A. van \ Hardewijk, H. van \ Nederlof, L. \ 2012
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar dynamisch peilbeheer in het veenweidegebied. Het voerde een praktijkproef uit en rekende diverse peilvarianten door met een grondwatermodel. De interactie tusse ...
  help
  Piping in een tweelagensysteem : afstudeeronderzoek naar het faalmechanisme piping in een situatie met of zonder een cohesieve deklaag, een dun zandpakket en een grindpakket [Studentenverslag]
  Gerritsen, F.H.G.A. \ Wit, T.J. de Wit de \ 2013
  Het voornaamste doel van het onderzoek is om het risico op piping in een tweelagensysteem te bepalen. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van dijkverbeteringen aan de Maas in Limburg door waterschap Peel en Maasvallei en waterschap Roer en Ov ...
  help
  Samen wijzer : meten in Rijnland \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Stap, I. van der \ Dijkstra, M. \ Oldenhof, J. \ Stapel, W. \ 2013
  De gemeenten binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland werken met elkaar en het Hoogheemraadschap samen aan het oppakken van het meten aan de afvalwaterketen. Een gezamenlijke Werkgroep Meten is hierbij de spil. DE 27 gemeenten e ...
  help
  VSS2012P06_workshop_ nieuwe_functionaliteiten [Video]
  STOWAvideo \ 2012
  Workshop 'Nieuwe functionaliteiten Volg- en Stuursysteem : welke zijn mogelijk en hoe kunnen we voortbouwen op de huidige' met interactie onder leiding van Nanco Dolman, Roel Knoben, Danneke Verhagen en Sibren Loos tijdens de 2e landelijke bijeenkoms ...
  help
  Pilot methodiek gemalenbeheer kring Woudenberg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bolderman, P. \ Mulder, J. \ Velden, R. van der \ Wisse, J. \ 2015
  Het afvalwaterteam Woudenberg (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg en waterschap Vallei en Veluwe) heeft een methodiek ontwikkeld om op systematische wijze vast te stellen wat voor elk gemaal de optimale wijze van ...
  help
  Professionaliseer, agendeer en waardeer rioleringsbeheer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Haan, A. de \ Rombout, J. \ Wattenberg, F. \ Dijkstra, T. \ Oss, P. van \ 2015
  Iedere rioleringsbeheerder vraagt zich vast weleens af of hij wel goed werk levert en of het niet beter (lees: goedkoper) kan. Deze vraag wordt echter ook steeds vaker vanuit de eigen organisatie gesteld. Herkenbaar?
  help
  Volop kansen voor drainage in stedelijk gebied : nieuwe ideeën en ontwikkelingen op basis van oude kennis en vakmanschap : dossier: Stedelijk waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Lapperre, R.E. \ Verheul, H.J. \ 2013
  Drainage in agrarische gebieden is een bekend verschijnsel dat al sinds eeuwen plaatsvindt. Nieuwe ontwikkelingen maken drainage in stedelijke gebieden ook mogelijk. De auteurs duiden in dit artikel een aantal mogelijkheden.
  help
  Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Langeveld, J. \ Stuurman, B. \ Schilling, E. \ Dassen, W. \ 2013
  Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken geha ...
  help
  In Elgin gaan veiligheid voor mens en whisky hand in hand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Flikweert, J.J. \ Ledden, M. van \ Hellett, B. \ 2013
  In het Noord-Schotse gebied Moray kwamen regelmatig overstromingen voor. Een programma volgens Britse aanpak om de risico's te verminderen moet soelaas bieden. Mens én whiskyproductie lijkt hiermee veilig gesteld. Bovendien kunnen elementen van waard ...
  help
  Waterharmonica Aqualân Grou : monitoring invloed verlaagd debiet 2012-2013 [Boek]
  Herpen, F. van \ Schomaker, T. \ Kamp, R. \ 2014
  Medio 2006 is bij de RWZI van Grou het moerassysteem Aqualân Grou in gebruik genomen. Aqualân Grou is een zuiveringsmoeras volgens het Waterharmonica-principe en zorgt voor nazuivering van een kwart van het effluent van de RWZI. Het systeem bestaat u ...
  help
  Waterharmonica Aqualân Grou : evaluatie 2006-2013 [Boek]
  Herpen, F. van \ Schomaker, T. \ Kamp, R. \ 2014
  Medio 2006 is bij de RWZI van Grou Aqualân Grou in gebruik genomen. De Waterharmonica Aqualân Grou wordt gevoed met een kwart van het effluent van de RWZI Grou. Het systeem bestaat uit een combinatie van vijvers voor watervlooien, rietsloten en een p ...
  help
  Symposium een toekomst voor dijken [Video]
  STOWAvideo \ 2014
  Medio 2014 wordt het advies van de Deltacommissaris over de nieuwe normen voor primaire waterkeringen afgegeven. In het licht van de vaststelling van deze nieuwe normen wordt in Zuid-Holland ook het stelsel van binnendijken betrokken. Onderzoek dat d ...
  help
  "Yes, we scan!" : ontwikkeling Quickscan opsporen foutaansluitingen regenwaterriolen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Groot, A. de \ Haan, C. de \ Klootwijk, M. \ Schilperoort, R. \ Langeveld, J. \ 2014
  Het is inmiddels technisch goed mogelijk om foutieve aansluitingen in gescheiden systemen op te sporen en daarna te verhelpen. Zeker voor grotere stelsels geldt dat het een behoorlijke inspanning vergt wanneer direct wordt ingezet op detailonderzoek. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.