Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zicht op waterwerken : jaarverslag 2007 / Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard \ Jaarverslag... / Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard [Jaarverslag]
  2008
  help
  Laagste wijk wordt 'veiligste van Nederland' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meier, M.F.C. \ Bezooijen, J.V.M. van \ 2007
  Het overstromingspeil in de wijk Westergouwe in de Zuidplaspolder mag niet hoger zijn dan het vloerpeil, aldus gesteld door de minister van VROM. Slim omgaan met het water was voor het waterschap noodzaak om bouwen in zo'n diepe polder mogelijk te ma ...
  help
  Getrokken damwandplanken geven beeld van corrosie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meurs, G.A.M. van \ Zwart, Y.L. de \ Reddering, E.J. \ Rozing, A.P.C. \ 2007
  Voor dijkversterking krijgen stalen damwanden een corrosielaag ter bescherming. Onderzoekers hebben 3 van dit soort planken bij de Lek in de Krimpenerwaard getrokken om praktijkmetingen uit te voeren naar de mate van corrosie. De ouderdom van deze pl ...
  help
  Integrale ecologische aanpak Waterkwaliteitsspoor Moordrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Balla, A. \ Jaarsma, N. \ Fennema, M. \ Meier, M. \ 2007
  Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard laat studies naar het waterkwaliteitsspoor voortaan 'breed en integraal' uitvoeren. Hiermee moeten ze KRW-bestendig worden. Bij een breed onderzoek staat het ecologische streefbeeld centraal. N ...
  help
  Toekomst Krimpenerwaard zichtbaar in Nooitgedacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Twisk, W. \ Boeyen, H. \ 2008
  In de Krimpenerwaard zal een groot deel van de huidige landbouwgronden omgezet worden in natuurgebied. Om na te gaan welke maatregelen het beste zijn voor het realiseren van de natuurdoelen is vanaf 1994 een proefproject uitgevoerd in het al bestaand ...
  help
  De haalbaarheid van waterzuivering bij poldergemalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boorder, N. de \ Griffioen, J. \ Twisk, W. \ Voort, J.W. \ Wind, D. \ Baars, E. \ Buma, J. \ 2011
  De kwaliteit van veel polderwateren voldoet momenteel niet aan de Kaderrichtlijn Water. Een groot knelpunt is de te grote belasting van het oppervlaktewatersysteem met nutriënten uit de landbouw. Een preventief beleid om de belasting vanuit landbouw ...
  help
  Uitwerking van kansen voor vismigratie bij gemaal Verdoold [Boek]
  Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2008
  Gemaal Verdoold bemaalt het noordoostelijk gedeelte van de Krimpenerwaard. Het gemaal vormt één van de hoofdgemalen van de Krimpe. Anno 2008 is het gemaal dringend aan renovatie toe omdat het bestaande gemaal zich in slechte technische staat bevindt ...
  help
  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard brengt uitersten bij elkaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jochemsen, M. \ 2010
  In veel waterschappen zijn extremen te vinden: hoogteverschillen, grondsoort, bevolkingsdichtheid, gebruik van land en water. Maar in het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, qua oppervlakte het kleinste waterschap van Nederland, vin ...
  help
  Ecologische ambities in gemeentelijke waterplannen [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Balla, A. \ Fennema, M. \ Meier, M. \ 2009
  Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard past de methodiek van de waterkwaliteitsbeelden toe bij (deel)gemeentelijke waterplannen. Bij deze methodiek vindt maatwerk plaats op basis van systeem- of gebiedspecifieke eigenschappen. Er wo ...
  help
  Dijkgraaf Hans Oosters van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: "Niet meer aan de kant staan, maar meespelen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2008
  Bij de laatste herindeling van de waterschappen in Zuid-Holland is een nieuw hoogheemraadschap ontstaan dat bestaat uit twee wel zeer verschillende delen, namelijk het vooral stedelijk gebied van het voormalige hoogheemraadschap Schieland en het typi ...
  help
  Peilenplan Zuidplaspolder gaat versnippering tegen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Westera, H.B. \ Biesma, J.K. \ 2007
  Met een peilenplan wil het Hoogheemraaadschap van Schieland en de Krimpenerwaard invloed uitoefenen op de bestemmingsplannen van de Zuidplaspolder bij Rotterdam. Het waterschap gat gemeenten adviseren over aanleghoogten van nieuwe bebouwing. Het dien ...
  help
  Waterplan 2 Rotterdam : werken aan water voor een aantrekkelijke stad [Boek]
  Jacobs, J. \ Gemeente Rotterdam \ 2007
  Het Waterplan 2 Rotterdam beschrijft in hoofdlijnen hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen omgaan met het water in de stad. Het is nodig om dat vast te leggen, vooral nu steeds duidelijker wordt dat het klimaat verandert ...
  help
  Laat nu de regen maar komen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2014
  In hartje Rotterdam bevindt zich een waterplein waarin ruimte is voor 8.500 badkuipen regenwater. Dit Benthemplein werd in de categorie Droge Voeten genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2013 van de Unie van Waterschappen. Ir. Jurgen Bals vertelt o ...
  help
  Spraakwater: water en wind in Nederland: voor altijd met elkaar verbonden \ Water governance [Artikel]
  Klugt, T. van der \ Zoelen, A. van \ 2017
  Wat heeft een waterschap van doen met een windturbine? Dat is de vraag waarmee het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard sinds 2003 heeft geworsteld. Anno 2017 is dit waterschap in de regio Rotterdam overtuigd: voor een waterschap is h ...
  help
  Nieuw conflict over Lekdijk bij Krimpen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bezem, J. \ 2014
  In oktober 2014 hebben de werkzaamheden voor de versterking van de Lekdijk bij Krimpen aan de IJssel. Dat gebeurde op last van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), omdat er nog zeldzame spindotters waren aangetroffen in het deel van het S ...
  help
  'Grote stap voorwaarts' : Deltabeslissingen gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2014
  De deltabeslissingen zijn klaar. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet ze in het Deltaprogramma 2015 aan het parlement aangeboden. Samen met 6 voorkeursstrategieën, die de 5 deltabeslissingen concreet en per gebied uitwerken, zorgen de deltabesliss ...
  help
  EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
  help
  Vreemde eend : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ayar, B. \ 2014
  De waterschappen beschikken over een rijke collectie historische overzichtskaarten. Die tonen hoe de beheersgebieden er in voorbije eeuwen bijlagen, maar ook welke stijl in zwang was bij het bestuur. het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpene ...
  help
  Wel of niet dijk bij Krimpen verleggen? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bezem, J. \ 2014
  Op 14 mei 2014 was het feest in Krimpen aan den IJssel. Dijkbewoners, aannemer, wethouders van Krimpen en Nederlek en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hesen vlaggen en gaven daarmee het startsein voor de versterking en gedeelt ...
  help
  Handboek horizontaal gestuurd boren [Boek]
  Denekamp, H.P. \ Grashuis, A.J. \ Hergarden, H.J.A.M. \ Kuyper, H. \ Mastbergen, D.R. \ Stoelinga, J. \ Visser, T. \ 2000
  In dit handboek is alle verzamelde kennis en ervaring op het gebied van horizontaal gestuurde boren, opgedaan tijdens de uitvoering van het BTL-onderzoeksproject, vastgelegd, met als doel deze kennis toegankelijk te maken voor de deelnemers van de BT ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.