Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Jaarverslag AGV / DWR 2005 \ Jaarverslag ... / Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht [Jaarverslag]
  2006
  help
  De synergie tussen AGV en AEB [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Lelijveld, L. \ Ramkisoen, R. \ 2007
  Vanaf het eerste moment dat het duidelijk werd dat er een nieuwe afvalwaterzuiverinsginstallatie gebouwd zou worden in Amsterdam, is er intensief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van AGV/Waternet en het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het overl ...
  help
  KRW-doelstellingen en maatregelen: een 'echt' pragmatische aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ Visser, S. \ 2007
  Welke werkwijze hanteert Waternet namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij het bepalen van ecologische doelstellingen voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen voor de KRW en het opstellen van bijbehorende maatregelpakketten? H ...
  help
  Ontdekkingstochten langs het water : cultuurhistorie als inspiratiebron voor waterbeheerders [Boek]
  Oerlemans, N. \ Joldersma, R. \ [ca. 2006]
  De tastbare tijd van eeuwen waterbeheer zien we terug in het landschap, in gebouwen en landschapspatronen. En in het waterschap als één van de eerste democratische organisaties in ons land, begonnen in de 13e eeuw als een lokaal samenwerkingsverband ...
  help
  Meer meer : 13 jaar herstelplan Naardermeer [Boek]
  Boosten, A. \ 2006
  Uitgebreid overzicht van de voortgang en de resultaten van het herstelplan van het Naardermeer. Aan bod komen: herstelmaatregelen (waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem, natuurbeheer, ecologische hoofdstructuur), waterhuishouding, aquatische le ...
  help
  Natuurvriendelijk slootbeheer : resultaten van vier jaar beheer 2001-2005 [Boek]
  Well, E. van \ Kloen, H. \ 2006
  Het project heeft als doel: boeren, loonwerkers en waterbeheerders bekend maken met beheers- en inrichtingsvormen die er toe leiden dat sloten en polderwateren kunnen functioneren als een robuust, zelfreinigend en biologisch rijk ecosysteem onder beh ...
  help
  Verkenning water Groot-Mijdrecht Noord, 2de fase [Boek]
  Mankor, H. \ Hartog, P. \ Doorn, L. van \ 2008
  Polder Groot-Mijdrecht is een diepe droogmakerij ten westen van de Vinkeveense plassen. Aanleiding voor de verkenning zijn problemen met water en bodem in de polder en in de omgeving. Oplossen van deze problemen heeft mogelijk ruimtelijke consequenti ...
  help
  Onderzoek Bewegend Bed Adsorptie ter voorbereiding op de Kader Richtlijn Water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Veldhuizen, H. van \ Tongeren, W. van \ Weijma, J. \ Hanemaaijer, J.H. \ Kloeze, A.M. te \ Menkveld, W. \ Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ 2008
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. Voor Nederlandse waterschappen betekent dit onder meer dat kritisch moet worden gekeken naar het effect va ...
  help
  Kosten en duurzaamheid van de technieken voor fosfaatverwijdering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Danschutter, J. de \ Klaversma, E. \ Piekema, P. \ 2011
  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet hebben een studie uitgevoerd naar de meest optimale fosfaatverwijdering op rwzi Amsterdam West. In de studie lag de nadruk op milieu en kosten. Een vergelijking is gemaakt tussen biologische fosfaatverwijd ...
  help
  KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
  Well, E.A.P. van \ 2011
  Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
  help
  KRW-inrichtingsmaatregelen: vrijwillig of met juridische dwang? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2007
  Dit artikel is een prikkelend pleidooi voor de realisatie van inrichtingsmaatregelen in het kader van de KRW op particuliere gronden op vrijwillige basis. De mogelijkheden en onmogelijkheden voor realisatie van KRW-doelen door deze inrichtingsmaatreg ...
  help
  130620 P10 - Rob van Putten en afsluitende discussie [Video]
  Putten, R. van \ STOWAvideo \ 2013
  Presentatie 'Dijkbeheer. Toen, nu en in de toekomst' door Rob van Putten (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem op dond ...
  help
  Monitoring 1-STEP® filter Horstermeer [Boek]
  Dekker, A. \ Zijlstra, W. \ 2013
  Dit rapport bevat de resultaten van een monitoringonderzoek dat is uitgevoerd naar de werking van het 1-STEP® filter op rwzi Horstermeer van AGV/Waternet. Het filter verwijdert in één (na)behandelingsstap een groot aantal stoffen vergaand uit het eff ...
  help
  Ter land, ter zee en... : drones gaan inspecteurs Amstel, Gooi en Vecht ondersteunen : thema Waterbeheer en ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Roes, S. \ 2015
  Het zal niet lang meer duren voordat drones tot de standaaruitrusting behoren van waterschappen voor het inspecteren en onderhouden van waterkeringen. Met deze drones kan efficiënter en dus goedkoper worden gewerkt. Daarvan is Marc Meertens, medewerk ...
  help
  "Wij hebben de deskundigheid" : in gesprek met... dijkgraaf Johan de Bondt van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Roes, S. \ 2014
  Dijkgraaf Johan de Bondt (66) van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stopt op 31 oktober 2014 na bijna 12 jaar met zijn werk, omdat hij met pensioen gaat. Hij kijkt met veel plezier terug op een periode waarin hij zich inspande om waterschappen mee ...
  help
  Dijk als opstal : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kapteyn, H. \ 2014
  Het Gerechtshof Den Haag deed op 6 mei 2014 uitspraak in het geschil tussen het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente De Ronde Venen over de dijkverschuiving in Wilnis van 26 augustus 2003. Alle rechterlijke colleges, die bij deze za ...
  help
  Plasparade voor fosfaatwinning : inzamelactie Green Urine voor 1 hectare Daknatuur \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  2013
  De inzamelactie Green Urine van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht trok behoorlijk wat bekijks. Met een ludieke actie op het Beursplein in Amsterdam wilde het waterschap inzichtelijk maken hoe uit urine fosfaat wordt gewonnen. Dat is een grondstof voor ...
  help
  Pilot onderwaterdrains Utrecht [Boek]
  Hendriks, R.F.A. \ Akker, J.J.H. van den \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
  Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwate ...
  help
  Congres IJkdijk - Flood Control [Video]
  STOWAvideo \ 2014
  'Beheerders in control. Informatie als basis voor dijkbeheer.' Dat was de titel van het minicongres, dat de stichting Flood Control 2015 en de stichting IJkdijk hadden georganiseerd, op woensdag 19 maart 2014. De beide stichtingen hebben sinds eind 2 ...
  help
  Hoogstandje : Daan Roosegaarde versterkt boodschap waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2015
  Het tijdelijk kunstwerk "Waterlicht" gemaakt met LED-technologie, lenzen en lasers die geprojecteerd worden in zelf geproduceerde waterdamp, was op meerdere plekken te zien. Aanvankelijk achter de Pleijdijk bij Westervoort, later hartje Amsterdam, op ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.