Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Startnotitie dijkverbetering dorpskern Ouderkerk [Boek]
  Kruik, E. \ 2016
  Deze startnotitie geeft inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, de betrokken belangen, de geraamde kosten en de uitgangspunten voor de verdere planvorming. Ook geeft de startnotitie inzicht over het te volgen planvormingsproces. Het doel van d ...
  help
  KRW-inrichtingsmaatregelen: vrijwillig of met juridische dwang? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2007
  Dit artikel is een prikkelend pleidooi voor de realisatie van inrichtingsmaatregelen in het kader van de KRW op particuliere gronden op vrijwillige basis. De mogelijkheden en onmogelijkheden voor realisatie van KRW-doelen door deze inrichtingsmaatreg ...
  help
  Wie betaalt natuurvriendelijke inrichting en onderhoud van sloten, vaarten en kanalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bondt, J. de \ Broodbakker, N. \ 2008
  Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een voorstel klaar liggen voor agrariërs, overheden en terrein- en wegbeheerders in haar beheergebied voor een natuurvriendelijke inrichting en natuurvriendelijk onderhoud van oevers langs sloten, v ...
  help
  Strengthening the knowledge-action system of circular and sustainable water governance in Amsterdam [Studentenverslag]
  Splunter, C. van \ 2017
  To prevent catastrophic events (e.g. floods and water scarcity), it is crucial that the water management of a city can anticipate adequately to future challenges (e.g. climate change and urbanization). It is therefore important to learn from, and exp ...
  help
  “Klimaatbestendige stad” : een extra kleur op het kleurenpalet, decentraal afvalwaterbeheer in Sneek [Studentenverslag]
  Minnes, I. \ 2017
  Welke institutionele innovaties staan aan de basis voor de implementatie van decentrale waterketenoplossingen in Sneek en welke lessen kunnen hieruit worden geleerd voor Amsterdam en andere gemeenten?
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Nieuwe wegen naar vismigratie : innovatiewedstrijd levert oplossingen voor vismigratie in de polder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Alphen, J. van \ Bruijne, W. de \ 2018
  Hoe kun je vismigratieknelpunten in poldergebieden het beste aanpakken? Waterschap Amstel, Gooi en Vecht daagde via een ‘Innovation Challenge’ onderzoekers uit om met nieuwe of betere oplossingen te komen. Deze uitdaging resulteerde in een aantal nie ...
  help
  ETSW-Zetting : de hydraulische invloed van de Extended Terminal Subfluidisation Wash (ETSW) op de zetting van het gepakte filterbed en het uitblijven van de eerste filtraatpiek bij een filterspoeling [Studentenverslag]
  Rutten, S. \ 2017
  Om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren is in 2014 de spoelprocedure van de snellezandfiltratie aangevuld met de ETSW procedure. Bij de ETSW wordt na de traditionele spoeling een volledig filterbedvolume bij zeer lage snelheid stroomopwaarts doorgesp ...
  help
  Onderzoek naar mogelijkheden voor transport van concentraat via de afvalwaterketen : chloride belasting op de afvalwaterketen van Amsterdam-Zuidoost en omgeving [Studentenverslag]
  Traast, S.K. \ 2017
  Dit rapport is het eindproduct van een bacheloronderzoek naar mogelijkheden om concentraat te transporteren via de afvalwaterketen van de gemeente Amsterdam en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het concentraat is een rest-product van drink ...
  help
  Hoogstandje : Daan Roosegaarde versterkt boodschap waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2015
  Het tijdelijk kunstwerk "Waterlicht" gemaakt met LED-technologie, lenzen en lasers die geprojecteerd worden in zelf geproduceerde waterdamp, was op meerdere plekken te zien. Aanvankelijk achter de Pleijdijk bij Westervoort, later hartje Amsterdam, op ...
  help
  Spraakwater: wereldwijde governance uitdagingen \ Water governance [Artikel]
  Top, G. van den \ 2015
  Van 2-6 november 2015 was de Amsterdam International Water Week (AIWW) in de RAI. Dijkgraaf Gerhard van den Top van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht reflecteert vanuit de watersector op de AIWW. Voor het waterschap is AIWW een plek voor kennisuit ...
  help
  AGV-innovatieprijs: vernieuwende concepten en waterprojecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2011
  Eind april zijn de winnaars bekendgemaakt van de AGV Waterinnovatieprijs 2011, een initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In 2011 werden 49 waterprojecten ingezonden, waarbij innovatie centraal stond, verdeeld over vier categorieën: bedrijf ...
  help
  Tewor, een uniform toetsingsinstrument voor het waterkwaliteitsspoor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boomen, R. van den \ Icke, J. \ Talsma, M. \ Hennepe, E. ter \ 2004
  Het toetsen van de effecten van lozingen uit het rioolstelsel en de inschatting van de effectiviteit van maatregelen vormen twee van de aspecten van de invulling van wat in de Kaderrichtlijn Water menselijke beïnvloeding van de waterkwaliteit wordt g ...
  help
  Natuurwinst in 't Gooi door innovatief waterbeheer : Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht past 'gestapelde waterberging' toe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ververs, R. \ Grent, A. \ 2005
  In Hilversum wordt een aantal problemen door een integrale aanpak opgelost, waarbij de natuur de grootste winnaar is. Een consequentie hiervan is dat de waterinrichting moet veranderen. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht greep de gelegenheid ...
  help
  Onderzoek Bewegend Bed Adsorptie ter voorbereiding op de Kader Richtlijn Water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Veldhuizen, H. van \ Tongeren, W. van \ Weijma, J. \ Hanemaaijer, J.H. \ Kloeze, A.M. te \ Menkveld, W. \ Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ 2008
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. Voor Nederlandse waterschappen betekent dit onder meer dat kritisch moet worden gekeken naar het effect va ...
  help
  Compartimentering boezem Amstel, Gooi en Vecht resulteert in aanzienlijke schadereductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Keulen, M. van \ Vendrik, L. \ Graaf, J. de \ 2005
  De zomer van 2003 heeft met gebeurtenissen bij Wilnis, Stein en Rotterdam aangetoond dat het falen van een kade niet alleen samenhangt met extreem waterbezwaar. Het kan ook het gevolg zijn van extreme droogte. Het besef dat een kade onverwacht kan fa ...
  help
  De synergie tussen AGV en AEB [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Lelijveld, L. \ Ramkisoen, R. \ 2007
  Vanaf het eerste moment dat het duidelijk werd dat er een nieuwe afvalwaterzuiverinsginstallatie gebouwd zou worden in Amsterdam, is er intensief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van AGV/Waternet en het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het overl ...
  help
  Door de molen : waterschap gebruikt poldermolens voor vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Dulfer, W. \ 2013
  Poldermolens kunnen naast het cultuurhistorisch belang ook van waarde zijn voor het verbeteren van vismigratie. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil molens een tweede leven als vistrap gunnen.
  help
  Upgrade van lavafilters \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  2003
  Om van de voordelen van een lavafilter te profiteren is een lavafilter ontworpen voor luchtstromen met H2S-gehaltes die kunnen oplopen tot 2000 ppm
  help
  Wil de watersector de BV Nederland redden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Struker, A. \ Bondt, J. de \ 2011
  De actie Storm is een leuk vervolg op het Bestuursakkoord Waterketen 2007, het Feitenonderzoek 2010 een eerste stap, maar het Bestuursakkoord Water 2011 (dat binnenkort ondertekend wordt) zal over 20 jaar niet in de analen van de geschiedenis staan. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.