Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Meer met bodemenergie - Rapport 6: Hogetemperatuuropslag : kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen : eindrapport [Boek]
  Drijver, B. \ 2012
  Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden geb ...
  help
  Casestudie retentiewonen gemeente Dalfsen [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ Adviesplek Retentiewonen \ 2008
  Overijssel krijgt zeer waarschijnlijk binnen een jaar de wereldprimeur van een totaal nieuwe vorm van wonen op en met water. Het gaat om woningen die onder normale omstandigheden op de grond staan, maar gaan drijven zodra die grond nodig is om overto ...
  help
  Rwzi Hessenpoort: omschakeling van chemische naar biologische defosfatering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Vliet-Aarden, J. van \ Oort, H. \ 2009
  Conclusie: Bij de omschakeling van chemische defosfatering naar biologische fosfaatverwijdering op een rwzi met voorzieningen om de groei van fosfaataccumulerende bacterieën te stimuleren, zie je al na enkele weken een toename van de fosfaatafgiftesn ...
  help
  Onderzoek Bewegend Bed Adsorptie ter voorbereiding op de Kader Richtlijn Water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Veldhuizen, H. van \ Tongeren, W. van \ Weijma, J. \ Hanemaaijer, J.H. \ Kloeze, A.M. te \ Menkveld, W. \ Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ 2008
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. Voor Nederlandse waterschappen betekent dit onder meer dat kritisch moet worden gekeken naar het effect va ...
  help
  Grondwaterstanden meten in uiterwaarden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Bruggeman, S. \ Tromp, G. \ 2008
  Het waterschap Groot Salland krijgt steeds meer te maken met studies naar de gevolgen van rivierverruimende maatregelen op de grondwaterstanden langs de rivier, zowel binnen- als buitendijks. Het waterschap heeft een proef uitgevoerd om te onderzoeke ...
  help
  Samenwerking met Zuid-Afrika op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meeuwissen, M. \ Sinnema, K. \ Kuijpers, A. \ 2009
  Sinds enkele jaren werken de Unie van waterschappen, Waterschap Groot Salland en Wetterskip Fryslân samen met nationale en regionale stroomgebiedbeheerders in Zuid-Afrika. In september 2008 leverde een afvaardiging van beide waterschappen een bijdrag ...
  help
  De digitale watertoets [Website]
  Waterschap Groot Salland \ [ca. 2009]
  Website voor de digitale watertoets: deze site helpt de bezoeker bij het doorlopen van de watertoets, die een verplicht onderdeel is van bestemmingsplanprocedures. Via deze site kunt u direct zien of in uw plan voldoende rekening is gehouden met de w ...
  help
  Boetelerveld : werking van het watersysteem en effecten van hydrologische maatregelen [Boek]
  Waterschap Groot Salland \ 2009
  Als gevolg van de plaats in het watersysteem, de bodemopbouw en de klimatologische omstandigheden, zakken de grondwaterstanden in en rondom het Boetelerveld net als op vele andere plaatsen in Salland, in het vroege voorjaar, gemiddeld in maart april ...
  help
  Interactieve uitvoering vraagt om andere afspraken (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broekhans, B. \ Kerpershoek, E. \ Lems, P. \ 2010
  De kerngedachte van interactieve uitvoering is dat waterschappen de vaak strikte scheiding tussen projectfasen van planvoorbereiding, ontwerp, uitvoering en beheer rigide hanteren. Door deze zogeheten koude lassen te verwarmen, vergroot de flexibilit ...
  help
  Goede monitoring levert wat op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Marsman, A. \ Geer, F.C. van \ Tromp, G. \ 2009
  Om hun taak goed uit te kunnen oefenen, hebben waterbeheerders kennis nodig van het watersysteem. Daarom investeren ze veel tijd en geld in het uitvoeren en analyseren van metingen. Om de investeringen in de hand te houden, proberen waterbeheerders z ...
  help
  Digitale watertoets maakt eerste selectie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Website voor de digitale watertoets
  Manenschijn, M. \ Dijk, H. van \ Heijnen, W. \ Linden, E. van der \ 2010
  Het belang van een goede inpassing van de waterhuishouding in ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds vaker onderkend. Zo is de Watertoets sinds 2003 wettelijk verankerd in de ruimtelijke ordening en de laatste jaren ook ingeburgerd. De Watertoets is ...
  help
  Verwerking en afzet zuiveringsslib... / Groot Salland Waterschap [Serie]
  Waterschap Groot Salland \ 1997
  help
  PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor drinkwaterwinning Twente-Achterhoek : onderzoek Ruimtelijke Kwaliteit, PlanMER en MKBA [Boek]
  Druijff, F. \ 2017
  Bevat: 1) Rapport: PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor Drinkwaterwinning Twente-Achterhoek. 2) Addendum Effecten winning Vriezenveen-Daarle op N2000. 3) Addendum Veenoxidatie in het gebied Vriezenveen-Daarle. 4) Nota van Reactie zie ...
  help
  Graskarper verdient een herkansing \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Put, J. \ Moonen, B. \ Waanders, J. \ 2007
  Razend populair is de grazende graskarper nooit geworden, tenminste niet onder waterbeheerders. Bij het waterschap Groot Salland zijn ze nog te vinden. Jan Put, hoofd van de afdeling Uitvoering van de sector Waterbeheer, vertelt over zijn ervaringen ...
  help
  Kennisdag Inspectie Waterkeringen [Video]
  STOWAvideo \ 2014
  Van de nood een deugd maken: dat was het thema van de elfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 20 maart 2014, én het credo van het gezamenlijke kennisprogramma Professionalisering Inspectie Waterkeringen 2.0 van STOWA en RWS WVL (vml. Waterdienst). ...
  help
  PAS55 primeur in watersector \ KIWA magazine [Artikel]
  2012
  In januari 2012 was hij voor het eerst gesloten tijdens een aanhoudende noordwesterstorm: de balgstuw-stormvloedkering bij Ramspol. Binnen een uur vulden de 3 rubberen balgen, in totaal bijna 250 m lang en 10 m hoog, zich met miljoenen liters water e ...
  help
  Sensoren maken optimaal beregenen mogelijk \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
  Dalfsen, P. van \ 2013
  Bodemvochtsensoren geven inzicht in het juiste beregeningsmoment, zo blijkt uit het project 'Wireless' waaraan boomkwekers landelijk hebben meegedaan. Dankzij sensoren kunnen zij optimaal beregenen. Het hangt wel van de grondsoort af of het gemeten b ...
  help
  Vraagtekens rondom mysterieuze drijflaag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Bosch, H. \ 2013
  De rwzi van Raalte in het beheersgebied van Waterschap Groot Salland heeft al jaren problemen met drijflaagvorming op 1 van de 2 voorbezinktanks. Het probleem brengt extra ruimingskosten en extra beheertijd met zich mee. Alle mogelijke oorzaken zijn ...
  help
  Meer meetgegevens genereren : demonstratieproject Hydronet Water Control Room in Zuid-Afrika : thema Waterbeheer en ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2015
  Hoe kunnen we, met een groeiende watervraag, onze waterverdeling efficiënter en democratischer maken? Met die vraag worstelen waterbeheerders in Zuid-Afika. Nederlandse waterschappen, verenigd als Dutch water authorities, werken hieraan mee in het pr ...
  help
  Vispassage Groot Salland : 'Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij er wel wat van' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schutte, F. \ Dijk, G.J. van \ 2008
  Waterschap Groot Salland wil door het realiseren van vispassages haar beheergebied ontsluiten en vrije migratie tussen de verschillende stuwvakken mogelijk maken. Bij het passeerbaar maken van heel veel kleine stuwtjes met een gering peilverschil rez ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.