Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterbeheerders leggen plannen voor 'blauw knooppunt' vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandstra, B. \ Wesseling, B. \ Harmsel, A. ten \ 2007
  Het concept 'blauw knooppunt' is in waterbeherend Nederland nog weinig beproefd. Het biedt niettemin een goede kapstok voor het invullen van samenwerking tussen waterbeheerders van wie de beheersgebieden aan elkaar grenzen. Dit blijkt uit de studie d ...
  help
  Vijftig vrachtwagens fosfaatmeststof uit het spoelwater van aardappels : er is geen reden om in het najaar massaal meststoffen toe te passen \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
  Iersel, H. van \ 2014
  Fosfaat is een zogenaamde eindige meststof. Anders dan bijvoorbeeld stikstof, wordt fosfaat veelal gedolven uit mijnen die uitgeput zullen raken. Het bedrijf Waterstromen heeft nu samen met Melspring een nieuw procedé en een nieuwe fosfaatmeststof on ...
  help
  Ecologische functietoekenning van stagnante wateren in Oost-Gelderland [Boek]
  2006
  Onderzoek naar de ecologische betekenis van stagnante wateren in Oost-Gelderland met het oog op het doen van aanbevelingen voor de toekenning van een ecologische doelstelling. Stagnante wateren zoals sloten, vennen, plassen en meren hebben als gemeen ...
  help
  IJking meetstuw Groenlose Slinge : rapport modelonderzoek [Boek]
  Waterloopkundig Laboratorium \ 1972
  help
  Meetstuwen in de Achterhoek : klepstuwen "Grote Beek", "Het Roordink", vaste stuwen "Berenschotbrug", "De Kip", Jonkersbrug" : vaststelling van de afvoerbetrekkingenw : verslag van onderzoek [Boek]
  Waterloopkundig Laboratorium \ 1981
  help
  Stuwen in de Dinkel : rapport modelonderzoek [Boek]
  Waterloopkundig Laboratorium \ 1961
  help
  Verdeelpunt Haarlo : onderzoek naar de bepaling van afvoerrelaties van de Schuifstuw in de Berkel en de klepstuw in de Bolksbeek : verslag onderzoek [Boek]
  Waterloopkundig Laboratorium \ 1994
  help
  Onderhoud van de grasmat op dijken [thema: Beheer en onderhoud] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Poorten, S. van \ 2008
  Niet alleen de hoogte bepaalt de veiligheid van een waterkering. Minstens zo belangrijk is de stabiliteit. De stabiliteit is onder andere afhankelijk van de staat van de grasmat. Een goede grasmat houdt de grond goed vast, ook in natte omstandigheden ...
  help
  Waterschappen in hun rol als grondwaterbeheerder : grondwaterbeheer door waterschappen mede sturend voor bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Hardeveld, H.A. van \ Graafsma, Y.J. \ 2010
  Met de inwerkingtreding van de Waterwet zijn de waterschappen beheerder van het regionale watersysteem geworden, inclusief het grondwater, middels hun peilbeheer via GGOR (gewenste grond- en oppervlaktewater regime). Dit behelst meer dan vergunningve ...
  help
  Experimenteren met nieuwe werkwijzen in waterschapsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandstra, B. \ Coenen, F. \ 2009
  Met de waterschapsverkiezingen van eind 2008 is een nieuw hoofdstuk geopend in het democratisch bestuur van de waterschappen in Nederland. Voor het eerst konden politieke partijen kandidaten stellen. De zetelverdeling binnen de besturen werd op een n ...
  help
  Het waterrapport 2008-2011 [Boek]
  Lenssen, J. \ Gerner, L. \ [ca. 2011]
  Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het water in Oost-Gelderland en Zuid-Overijssel. Elke dag weer willen we de mensen in het gebied laten genieten van schoon en helder water met een gevarieerde flora en fauna. Tegelijkertijd proberen we te voorkome ...
  help
  "Historisch geografische classificatie van beeksystemen op de zandgronden van de Achterhoek" [Studentenverslag]
  Luttmer, A. \ cop. 2005
  De Achterhoek bestaat voornamelijk uit keileem en dekzand. Op de dekzanden zijn podzolgronden ontstaan. Alleen de beken die op de zandgronden stromen zijn geclassificeerd. Er zijn 54 beken in de Achterhoek aan de hand van een model geclassificeerd. H ...
  help
  Stimuleringsregeling stedelijk gebied van de afgelopen 20 jaar : leren van 20 jaar klimaatadaptie bij WRIJ [Studentenverslag]
  Eldik, R.M. van \ 2017
  Waterschap Rijn en IJssel wil graag meewerken en zorgen dat hun beheergebied klimaatbestendig wordt. Daarom wordt de vraag gesteld of het lerend vermogen van het waterschap wel voldoende benut wordt. Dit wordt gedaan door middel van het uitvoeren van ...
  help
  Leren van klimaatinnovatie Verdrogingsproblematiek : eindrapportage [Studentenverslag]
  Huisman, H.J. \ 2017
  Het waterschap Rijn en IJssel, vanaf nu aangeduid als WRIJ, is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied dat ook wel de Achterhoek wordt genoemd. De urgentie om te vernieuwen is groot, zeker nu de gevolgen van klimaatveranderingen steeds di ...
  help
  Leren van klimaatinnovatie [Studentenverslag]
  Siffels, J. \ 2017
  Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is verantwoordelijk voor het waterbeheer. De urgentie om het waterbeheer te vernieuwen is groot door de gevolgen van klimaatveranderingen. Om hierop in te spelen is de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd in het ontwikk ...
  help
  Waterschappen in Suriname een stap verder \ Water governance [Artikel]
  Zandstra, B. \ Small, R. \ Maathuis, K. \ 2017
  In 2007 zijn in het district Nickerie door de toenmalige Surinaamse regering een aantal waterschappen opgericht, waaronder het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP). In 2009 zijn Wereld Waternet en Waterschap Rijn en IJssel met hen een samenwerkingsverb ...
  help
  PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor drinkwaterwinning Twente-Achterhoek : onderzoek Ruimtelijke Kwaliteit, PlanMER en MKBA [Boek]
  Druijff, F. \ 2017
  Bevat: 1) Rapport: PlanMER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor Drinkwaterwinning Twente-Achterhoek. 2) Addendum Effecten winning Vriezenveen-Daarle op N2000. 3) Addendum Veenoxidatie in het gebied Vriezenveen-Daarle. 4) Nota van Reactie zie ...
  help
  Baakse beek: terug naar hoe het vroeger was? : cultuurhistorie in landgoederenzone als uitgangspunt bij wateropgaven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heuvelmans, M. \ Ruigrok, M. \ 2007
  In de landgoederenzone van de Baakse beek is een ontwerpstudie uitgevoerd in het kader van het Belvoirprogramma 'Water en cultuurhistorie'. Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland stonden aan de basis van dit initiatief dat tot stand kwam m ...
  help
  Beek herstel : leren van 15 jaar natuurontwikkeling langs beken in de Achterhoek [Brochure]
  Kwak, R. \ Stortelder, A. \ 2007
  Waterschap Rijn en IJssel voert al sinds 15 jaar projecten uit om het ecologisch functioneren van waterlopen te versterken. De plannen worden per stroomgebied opgesteld. Herinrichtingmaatregelen richten zich zowel op de versterking van de waterbergin ...
  help
  Rijn en IJssel leert lessen beekherstel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Versluis, P. \ 2007
  De afgelopen decennia zijn in Oost-Gelderland beken natuurvriendelijker ingericht. Voor het eerst heeft Waterschap Rijn en IJssel de effecten op de langere termijn systematisch laten onderzoeken. Is de natuur langs de herstelde beken er wel op voorui ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.