Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De waterkwaliteit in zuidelijk Limburg : 2004-2006 [Boek]
  Waterschap Roer en Overmaas \ 2007
  De set Waterkwaliteitskaarten 2004-2006 geeft een indruk van de waterkwaliteit in een aantal wateren uit het beheersgebied van WRO, die in de jaren 2004 tot en met 2006 zijn onderzocht. Op alle kaarten wordt de kwaliteit voor elke parameter met een k ...
  help
  Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten \ De levende natuur [Artikel]
  Crombaghs, B.H.J.M. \ Dorenbosch, M. \ Gubbels, R.E.M.B. \ Kranenbarg, J. \ 2007
  Hoewel de Cottus gobio opgenomen is in bijlage II van de Habitatrichtlijn, heeft taxonomisch onderzoek aangetoond dat er in Europa meerdere soorten voorkomen, die eerder alleen tot dezelfde soort gerekend weden. Welke soorten komen nu in Nederland vo ...
  help
  Bronmaatregelen verminderen water- en modderoverlast \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Winteraeken, H.J. \ 2010
  Bodembescherming krijgt een aparte betekenis als de bodem letterlijk wegspoelt. Bodemerosie stelt problemen in Zuid-Limburg en heeft een sterke relatie met het waterbeheer. Bodemerosie is niet alleen een agrarisch, maar ook een algemeen maatschappeli ...
  help
  De waterkwaliteit in zuidelijk Limburg : toelichting op de waterkwaliteitskaarten 2006-2008 [Boek]
  Waterschap Roer en Overmaas \ 2009
  Eén van de taken van het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) is het controleren van de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren in zijn beheersgebied. Het water wordt met een bepaalde regelmaat onderzocht op een aantal fysisch/chemische parameters en b ...
  help
  Vegetatie op de Maasdijken van Waterschap Roer en Overmaas : basisrapport [Boek]
  Liebrand, C.I.J.M. \ 2010
  In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de vierde ronde van het monitoringonderzoek van de Maasdijken in beheer bij Waterschap Roer en Overmaas. In deze vierde ronde is de vegetatiesamenstelling bepaald in 35 permanente proefvakken die ook ...
  help
  Bevers in het Roerdal: een onderzoek naar territoriumgrootte en migratieknelpunten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Waschke, S. \ Gubbels, R. \ Kurstjens, G. \ 2009
  In Limburg zijn in het kader van het project "toekomst voor de bever in Limburg" op tien plaatsen 33 bevers uitgezet. De uitzettingen vonden op diverse plekken plaats, maar niet in het Roerdal. De bevers die daar leven zijn op eigen kracht vanuit de ...
  help
  Pepinusbeek : brongebied Haeselaarsbroek : monitoringsrapportage 1996-2011 [Boek]
  Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2010
  Op basis van een ontwikkelingsvisie is door de gemeente Echt-Susteren en het Waterschap Roer en Overmaas in de winter van 1995-1996 een integraal gebiedsherstel-project uitgevoerd. De gemeente heeft zorg gedragen voor het verwijderen van een deel van ...
  help
  Herstel Melickerven : monitoringsrapportage 1986-2010 : ontwikkeling van het Melickerven na de herinrichting van 1995 [Boek]
  Smits, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
  Het rapport betreft het venherstel/antiverdrogingsproject “Melickerven” in de huidige gemeente Roerdalen. Om de effecten van de project-ingreep te volgen is door het voormalige Zuiveringschap Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas een monitorings ...
  help
  De Maaskades, waterkering en bloemenwei? : of er zit meer in... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Maris, M. \ 1998
  help
  Slanke sleutelbloemen in het IJzerenbosch en het Hout : een onderzoek naar standplaatsfactoren en de verschillen in populatieomvang tussen 1993 en 2011 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Bruggenum, H.J.M. van \ 2014
  De Slanke sleutelbloem (Primula elatior) behoort tot de fraaie en opvallende voorjaarsbloeiers in onbemeste graslanden, houtwallen en bossen. Desondanks zijn er in Limburg maar weinig gerichte studies gedaan naar de precieze populatieomvang en de sta ...
  help
  De Negendoornige wintersteenvlieg : een nieuwe aanwinst voor de Roer en Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Koese, B. \ Maanen, B. van \ Boumans, L. \ 2014
  De tijd dat het spoelwater van Duitse steenkoolmijnen, aangelengd met talloze ongezuiverde riooloverstorten door de binnenstad van Roermond kolkte en schuimvlokken over de kades joeg, ligt inmiddels zo'n veertig jaar achter ons. Momenteel is de Roer ...
  help
  Veilig met de stroom mee : verbetering stroomafwaartse vismigratie in de Roer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Gubbels, R. \ Belgers, T. \ 2016
  Honderden jaren moet de migratie van vissen in de Roer en tussen Roer en Maas verstoord zijn geweest. In 2007 kwam hieraan een einde. Ter plaatse van de ECI-waterkrachtcentrale in Roermond is een vispassage met een visweer- en visgeleidingsysteem geb ...
  help
  Glyfosaat en AMPA in het stroomgebied van de Maas : resultaten van een meetcampagne in het jaar 2006 [Boek]
  Volz, J. \ 2007
  Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat geldt al jaren als probleemstof nummer één voor de bereiding van drinkwater uit Maaswater. De in dit rapport besproken resultaten van een in vele opzichten unieke meetcampagne bevestigen dat de drinkwaternorm v ...
  help
  Succesvolle wapens tegen zwerfvuil : schone Maas voorbeeld voor heel Nederland : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heel, R. van \ 2014
  In Limburg is een uniek samenwerkingsverband ontstaan voor de aanpak van zwerfvuil langst de Maas. Waterschap Roer en Overmaas werkt structureel samen met andere overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke- en onderwijsorganisaties om zwerfvuil ...
  help
  Van Mook tot Maastricht - integrale landschappelijke aanpak migratielandschap voor vleermuizen van Maas en Julianakanaal [Boek]
  Limpens, H.J.G.A. \ Hommersen, V.J.A. \ Jansen, E.A. \ Oene, M. van \ Schillemans, M.J. \ 2017
  De Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg) een project uitgevoerd, gericht op het uitwerken van de knelpunten en ka ...
  help
  Nota stedelijk waterbeleid Waterschap Roer en Overmaas : vastgesteld door het algemeen bestuur op 15 oktober 2007 [Boek]
  Waterschap Roer en Overmaas \ 2007
  De voorliggende nota beschrijft de actuele beleidslijnen voor het stedelijke waterbeheer in het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas. De nota begint met een overkoepelende visie van het waterschap op het toekomstige watersysteem in bebouwd g ...
  help
  Er zwemt weer barbeel in de Geul : maatregelen verbetering Geulsysteem blijken succesvol \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Voorst, C. van \ 2007
  Het waterschap Roer en Overmaas spant zich al jaren in om het leefgebied en de optrekbaarheid van beeksystemen voor alle waterorganismen te verbeteren. Met succes. Op het gebied van visstandbeheer werkt het waterschap nauw samen met de Visstandbeheer ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren in zuidelijk Limburg in de periode 1990-2005 [Boek]
  Kessels, H. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2008
  In de jaren 1990 – 2005 is er in de Limburgse oppervlaktewateren op ruime schaal onderzoek verricht naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. In de meeste gevallen was dit onderzoek niet specifiek op de detectie van bestrijdingsmiddelen gericht, m ...
  help
  Larven van prikken in twee Midden-Limburgse beken : zijn mitigerende maatregelen zinvol? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Brouwer, T. \ Zweep, W. \ Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
  In 2007 en 2008 zijn door het Waterschap Roer en Overmaas in de Rode Beek (Vlodrop) en Vlootbeek (Linne) herstelmaatregelen uitgevoerd. Enerzijds werden enkele genormaliseerde stukken beek herinrichting tot vrij meanderende beektrajecten, anderzijds ...
  help
  Turfkoelen : monitoringsrapportage 1980-2009 : ontwikkeling van de noordelijke plas van de Turfkoelen na de herinrichting van 1998 [Boek]
  Smits, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
  De Turfkoelen is een oude Roermeander. Een zandweg verdeelt het gebied in twee delen: - het zuidelijke deel, dat wordt gekenmerkt door een voedselarme plas omgeven door een fraai berkenbroekbos en gagelstruweel; - het noordelijke deel, dat eveneens u ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.