Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nanodeeltjes in water [Boek]
  Struijs, J. \ 2007
  "Nanodeeltjes in water" geeft een actueel overzicht van de beschikbare informatie over kansen en bedreigingen van nanotechnologie in relatie tot water. Het beschrijft de tot nu toe bekende effecten van nanodeeltjes voor het watermilieu en de mens en ...
  help
  Meer met bodemenergie - Rapport 6: Hogetemperatuuropslag : kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen : eindrapport [Boek]
  Drijver, B. \ 2012
  Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden geb ...
  help
  De karakteristieken van duurlijnen van enige grondwaterafhankelijke vegetatietypen : het Junco-Molinion, Violion caninae, Calluno-Genistion pilosae, Caricion curto-nigrae en Caricion lasiocarpae [Boek]
  Haan, M.W.A. de \ 1992
  Door ontwatering en grondwaterwinning worden vele grondwateratbankelijke plantengemeenschappen in hun voortbestaan bedreigd. Op dit moment wordt in het kader van het KIW A-speurwerkproject Ecologische Aspecten van Grondwaterwinning een methode ontwik ...
  help
  Boeren op goed grondwater II : taakstelling voor stikstof en bestrijdingsmiddelen toegepast [Boek] - 1e dr
  Boland, D. \ Zeijts, H. van \ Buijze, S.T. \ Klaver, K. \ 1997
  help
  Verstopping van persputten : hoofdlijnen [Boek]
  Olsthoorn, T.N. \ 1982
  Kunstmatige infiltratie (grondwateraanvulling) is een belangrijk proces bij de drinkwaterbereiding in Nederland en elders.
  help
  Jaarverslag... / VEWIN Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Jaarverslag, serie]
  Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland \ [1995]-
  help
  Bestuursovereenkomst "aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden" [Boek]
  2017
  Bestuursovereenkomst, 12 december 2017.
  help
  Learning from international best practices : 2010 water & wastewater benchmark [Boek]
  European Benchmarking Co-operation \ 2011
  In 2005 the national water associations of Denmark, Finland, The Netherlands, Norway and Sweden established the European Benchmarking C0-operation. The mission of this not-for-profit benchmarking initiative is to facilitate participating utilities in ...
  help
  Trade off between costs and environmental effects of weed control on pavements \ Crop protection : an international journal of pest, disease and weed control [Artikel]
  Kempenaar, C. \ Lotz, L.A.P. \ Horst, C.L.M. van der \ Beltman, W.H.J. \ Leemans, K.J.M. \ Bannink, A.D. \ 2007
  An actor-participative project on sustainable weed control on pavements was started in 2000 in the Netherlands. The aim of the project was to develop a new concept of weed management that provides cost-effective and environmentally sound weed control ...
  help
  Zorgen naar voren brengen : VEWIN-directeur zoekt versterking voor lobby : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  Ook de nieuwe directeur van de VEWIN, Renée Bergkamp, vindt het doodnormaal dat er op ieder moment schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, maar ervaart als geen ander wat voor handicap dit betekent in de lobby. "Er zijn genoeg bedreigingen waa ...
  help
  Hoofdrolspelers, Renée Bergkamp (VEWIN) : "Het beleid is mij nog veel te vrijblijvend" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2014
  Als het gaat om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater, moet het beleid minder vrijblijvend. Renée Bergkamp, directeur van brancheorganisatie Vewin, waarschuwt voor te veel vanzelfsprekendheid als het gaat om de waterkwaliteit. "Het ...
  help
  Landelijke aanpak voor analyse risico's drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eijk, B. van \ Sluys Veer, L. van der \ Gielens, S. \ 2015
  Het is in Nederland normaal dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. Drinkwaterbedrijven maken daarom ook al sinds jaar en dag risico-analyses, wat sinds de Drinkwaterwet van 2011 bovendien verplicht is. Dat laatste was voor de sector aa ...
  help
  Handboek omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening : samenwerken aan de bescherming van schone bronnen en infrastructuur [Boek]
  Vewin \ 2017
  Het Handboek gaat in op het benutten van de instrumenten van de Omgevingswet die een rol kunnen spelen bij het veiligstellen van de drinkwatervoorziening. Het geeft onder meer inzicht in de juridische bescherming van de bronnen en infrastructuur en d ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst [Brochure]
  Schuttelaar & Partners \ [ca. 2007]
  In het project Schone bronnen, nu en in de toekomst werken drinkwaterbedrijven (Vewin), waterschappen (UvW), de land- en tuinbouwsector (LTO) en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (Nefyto) samen aan schoon water in Nederland. Door bundeling van kr ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma bentazon [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma carbendazim [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma isoproturon [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma methomyl [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma terbutylazin [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst: tweede reeks knelpunten : uitvoeringsprogramma pirimifos-methyl [Boek]
  Mout, L. \ 2007
  In het project ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ werken Vewin, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO-Nederland aan de tweede reeks gewasbeschermingsmiddelen: dimethenamid-p, MCPA, 2,4-D, dichlobenil en pirimifos-methyl. Voor deze vijf stoffen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.