Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De kartering van zoet, brak en zout grondwater en de verzilting in de duinwaterwinplaats in de periode 1904-1974 [Boek]
  Roebert, A.J. \ Schuurmans, R.A. \ 1974
  help
  Het effect van maaien in een infiltratiegebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen : vegetatiesamenstelling en biomassaproduktie in het Wouwenvlak [Boek]
  Baeyens, G. \ Bulle, M.C. \ Meijer, J.A. \ 1994
  help
  Inventarisatie en biologische beoordeling van de Loenderveensche Plas : vastlegging van de uitgangssituatie [Boek]
  Soesbergen, M. \ Heinis, F. \ 1993
  help
  Grondwater of Rijnwater voor Amsterdam? [Boek]
  Kuipers, R. \ 1903
  help
  De ecologische situatie in en om het Verlengde Oosterkanaal in 1992 [Boek]
  Soesbergen, M. \ Baeyens, G. \ Ram, J.P. \ 1993
  Ecologische studie rond kanaal in de Waterleidingduinen
  help
  Panneland : aanzet tot een nieuw duinrelstelsel? : inventarisatie en beoordeling van de natuurwaarden van het weiland te Panneland in 1992 [Boek]
  Soesbergen, M. \ Winkel, E.H. ten \ 1992
  help
  Oeco - hydrologisch onderzoek in de Amsterdamse waterleidingduinen : grondwateronttrekking, vernatting en fauna : een ingreep-effect-voorspelling [Boek]
  Baeyens, G. \ 1993
  help
  Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2004 [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ Bak, A. \ 2005
  Het Waterleidingbedrijf van de Gemeente Amsterdam is bezig met een onderzoeksproject om te komen tot inrichtings- en beheersplannen voor de veenplassen Terra Nova en Loenderveen Oost, bij Loenen aan de Vecht. In 2003 is in eerste instantie gestart me ...
  help
  Monitoring biomanipulatie experiment veenplas Terra Nova (2003) [Boek]
  Bak, A. \ 2004
  Het slechte doorzicht van veenplassen Terra Nova en Loenderveen Oost wordt met name veroorzaakt door zwevende slibdeeltjes en algen. Slib wordt opgewerveld door wind en in de bodem wroetende brasem. Het windeffect wordt versterkt door de aanwezigheid ...
  help
  Afvissen in laagveen : uitdunning van de visstand in Terra Nova in winter 2003/2004 en 2004/2005 [Boek]
  Vernooij, S. \ Rutjes, P. \ AquaTerra \ 2005
  Terra Nova is een laagveengebied (85 ha oppervlakte) welke bestaat uit een (troebele) plas en een (helder) aanliggend petgatengebied. In het kader van een OBN pilot-project heeft ten behoeve van actief biologisch beheer (ABB) in Terra Nova een uitdun ...
  help
  Ecologisch herstel Terra Nova : monitoringplan voor de visstand in Terra Nova [Boek]
  Kampen, J. \ 2005
  Omdat het ecologisch herstel van Terra Nova een experimentele maatregel is (opgenomen in het onderzoek naar biomanipulatie in het ecologisch onderzoeksprogramma van het OBN laagveenmoerassen), wordt veel waarde gehecht aan monitoring van de ontwikkel ...
  help
  De uitdunning van de visstand in de plas Loenderveen Oost 2004/2005 [Boek]
  Vernooij, S. \ 2005
  In het kader van ecologisch herstel heeft van januari tot en met juni 2005 een afvissing van de oostelijke Loenderveense plas plaatsgevonden. Het doel is een ecologisch herstel van de plas Loenderveen Oost van een troebel systeem naar een helder en p ...
  help
  Waterplanten in Loenderveen-Oost, terug van weggeweest : verslag van het onderzoek naar de ontwikkeling van waterplanten in de Loenderveensche Plas Oost na het wegvangen van vis in 2005 [Boek]
  Pot, R. \ 2005
  Tot en met 1980 was de plas redelijk helder en werden veel soorten waterplanten waargenomen, hoewel er wel al een achteruitgang werd geconstateerd. Tenminste vanaf 1987 en tot en met 2004 was het doorzicht gering, waterplanten ontbraken grotendeels, ...
  help
  Groundwater modelling using GIS at the Amsterdam water supply \ HydroGIS 93 : application of geographic information systems in hydrology and water resources : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
  Olsthoorn, T.N. \ Kamps, P.T.W.J. \ Droesen, W.J. \ 1993
  help
  Verslag workshop 'Verwijdering van bestrijdingsmiddelen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ 1995
  help
  De waterkwaliteit in het Loosdrechtse plassengebied \ Integraal waterbeheer in het Goois - Utrechts stuwwallen- en plassengebied [Hoofdstuk uit boek]
  Liere, L. van \ Breebaart, L. \ Kats, W. \ 1989
  help
  Effecten van baggerstorten in het Wijde Blik berekend met ORPHEUS [Boek]
  Kroot, M.P.J.M. \ Ouboter, M.R.L. \ Grashoff, P. \ 1990
  help
  Een halve eeuw ontwikkeling van de vegetatiestructuur in het Ruigeveld : [een sequentiele luchtfoto - analyse van een vernat duingebied in de Amsterdamse waterleidingduinen met behulp van een GIS] [Studentenverslag]
  Hartog, M. \ 1991
  help
  Nauwkeurigheidsaspecten van een sequentiele luchtfoto-analyse : een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nauwkeurige verwerking van vegetatiekundig onderzoek met behulp van luchtfotoanalyse in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
  Til, M. van \ Loedeman, J.H. \ 1991
  help
  De relatie tussen vegetatie en abiotische (bodem)parameters in vier duinvalleien [Boek]
  Veer, M.A.C. \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.