Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De meerwaarde van een onderwaterdrone bij het monitoren van oppervlaktewater, pilot Sloterplas \ H2O online [Artikel]
  Boogaard, F. \ Lima, R. de \ Stroom, J. \ 2016
  Bij onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit kunnen onderwaterdrones worden toegepast. De drones, uitgerust met diverse sensoren en camera’s, blijken een waardevolle toevoeging aan de reguliere steekmonsters die de ecologische kwaliteit van het wate ...
  help
  RIONEDdag 2014 [Website]
  [2014]
  De volgende kennisprogramma's kwamen aan bod op de RIONED dag. Nieuwe generatie VGRP, nieuwe DoFeMaMe; klimaatontwikkeling en de stad; Effectief onderhoud slimme monitoring; Gegevensbeheer; Buitengebied; Kennistafels
  help
  Vernieuwd onderzoeksprogramma drinkwatersector: één jaar op weg \ H2O online [Artikel]
  Hummelen, A.M. \ Pieron, M. \ Hoek, J.P. van der \ 2014
  De Nederlandse drinkwaterbedrijven investeren al meer dan veertig jaar in een collectief onderzoeksprogramma (BTO) en een gezamenlijk kennisinstituut (KWR). Deze bundeling van krachten resulteert in internationaal toonaangevend drinkwateronderzoek; h ...
  help
  Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas [Boek]
  Stroom, J.M. \ 2016
  De doelstellingen van dit rapport zijn om voor de Sloterplas: 1. kwantitatief te onderbouwen dat de quaggamossels de systeemomslag van troebel blauwalgwater naar veel helderder water hebben veroorzaakt 2. een prognose te geven van de ontwikkeling van ...
  help
  Samen werken aan de stedelijke wateropgave in Amsterdam : Waternet, Dienst Ruimtelijke Ordening en Dienst Milieu en Bouwtoezicht [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koedood, J. \ Vermeulen, P. \ 2006
  Hoe verloopt in de hoofdstad de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu en Bouwtoezicht én Waternet? De samenwerking is enkele jaren geleden begonnen en heeft inmiddels al wat successen opgeleverd. De partijen wil ...
  help
  Pilotstudie naar hormoonverstoring bij vissen op Texel [reactie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Foekema, E.M. \ Slijkerman, D.M.E. \ Oost, R. van der \ 2006
  In H2O nummer 5 van dit jaar beschrijven Anja Derksen e.a. de resultaten van een verkennende meetcampagne naar de effectiviteit van aanvullende zuiveringstechnieken bij de verwijdering van hormoonverstorende stoffen uit rwzi-effluent. Als opvallend r ...
  help
  Case Study: eerst zien, dan geloven \ Water governance [Artikel]
  Stammers, J. \ Peeters, M. \ 2017
  De samenleving verandert, burgers zijn steeds mondiger en willen hun omgeving zelf ‘produceren’. Overheden spelen hierop in door het organiseren van participatietrajecten en co-creatieworkshops. Het vroegtijdig betrekken van de omgeving schept vertro ...
  help
  Startnotitie dijkverbetering dorpskern Ouderkerk [Boek]
  Kruik, E. \ 2016
  Deze startnotitie geeft inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, de betrokken belangen, de geraamde kosten en de uitgangspunten voor de verdere planvorming. Ook geeft de startnotitie inzicht over het te volgen planvormingsproces. Het doel van d ...
  help
  Gezamenlijke onderzoeksagenda KWR, STOWA, RIONED, TU Delft en Waternet voor 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lugt, K. van der \ Claassen, M. \ Beenen, T. \ Palsma, B. \ Medema, G. \ Rietveld, L. \ 2012
  KWR Watercycle Research Institute, de TU Delft, STOWA, Stichting RIONED en Waternet volgen in 2012 een gezamenlijke onderzoeksagenda met betrekking tot de watercyclus. De afstemming op landelijk niveau gebeurt voor de eerste keer. Het is de reactie o ...
  help
  Manifest klimaatbestendige stad : nú bouwen aan de stad van de toekomst [Boek]
  [2013]
  De lokale klimaatadaptatiestrategie sluit aan bij de bestaande juridische verantwoordelijkheden zoals de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en voor het beheer van watersystemen, de verantwoordelijkheden voor de veilighei ...
  help
  Legionella onder controle? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Versteegh, A. \ Aa, M. van der \ Dirksen, W. \ Groen, B. \ Kooij, D. van der \ Treur, L. \ Reinhold, W. \ 2008
  Zo’n 150 controleurs en inspecteurs die zich bezighouden met het toezicht op de veiligheid van drinkwaterinstallaties waren op 8 oktober 2008 te gast bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het symposium ‘Legionella onder co ...
  help
  Verwijdering hormonen en geneesmiddelen uit drinkwater ter discussie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nederlof, M. \ Leerdam, R. van \ Groenendijk, M. \ 2009
  Voor- en tegenstanders discussieerden, tijdens de jaarlijkse BTO-workshop Waterbehandeling, uitgebreid over de stelling ‘Hormonen en geneesmiddelen moeten volledig verwijderd worden uit drinkwater’. Voorstanders beargumenteerden dat verwijdering nodi ...
  help
  Wie betaalt natuurvriendelijke inrichting en onderhoud in natuurgebieden? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2008
  In H2O 41(2008)1 schreef Nico Broodbakker van Waternet een artikel over wie zou moeten betalen voor natuurvriendelijke inrichting en onderhoud van sloten en vaarten in agrarisch gebied. Wie zou moeten betalen voor inrichting en onderhoud van wateren ...
  help
  Actieplan polderriolen moet grondwaterproblemen in Amsterdam halt toeroepen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cusell, H. \ Wuite, W. \ 2008
  Waternet voert in Amsterdam de grondwaterzorgtaak uit in opdracht van de gemeente. Amsterdam kent de nodige grondwaterproblemen. Bijzonder zijn de problemen in de zogeheten polderrioleringsgebieden. Uitvoering van het opgestelde Actieplan polderriole ...
  help
  Woonboten aansluiten op het riool: handhaven is niet genoeg [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koeze, R. \ Gellekom, H. van \ Overbeek, H. \ 2009
  De ongezuiverde huishoudelijke lozingen in Nederland zijn inmiddels voor een belangrijk deel gesaneerd. Bij enkele categorieën huishoudelijke lozingen blijft aansluiting op de riolering of de aanleg van IBA's echter lastig te realiseren, bijvoorbeeld ...
  help
  Veilig buitendijks bouwen langs het Gooimeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koeze, R. \ Steenbergen, E. \ Wijma, E. \ 2010
  In één van de buitendijkse gebieden langs het Gooimeer ontwikkelt de gemeente Blaricum in de Blaricummermeent een nieuwe woonwijk met 750 woningen. Dit was aanleiding voor de Provincie Noord-Holland om samen met Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht ...
  help
  "All-in waterbedrijf scheelt geld en gebakkelei" : Waternet vooralsnog Amsterdams fenomeen [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Jager, J. \ 2010
  Sinds 2006 bestaat er voor alle watertaken in Amsterdam één uitvoeringsorganisatie: Waternet. Waternet waakt over de oppervlaktewaterkwaliteit en waterveiligheid, draagt zorg voor schoon drinkwater, de riolering, de zuivering van afvalwater en het on ...
  help
  KRW-inrichtingsmaatregelen: vrijwillig of met juridische dwang? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2007
  Dit artikel is een prikkelend pleidooi voor de realisatie van inrichtingsmaatregelen in het kader van de KRW op particuliere gronden op vrijwillige basis. De mogelijkheden en onmogelijkheden voor realisatie van KRW-doelen door deze inrichtingsmaatreg ...
  help
  Wie betaalt natuurvriendelijke inrichting en onderhoud van sloten, vaarten en kanalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bondt, J. de \ Broodbakker, N. \ 2008
  Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een voorstel klaar liggen voor agrariërs, overheden en terrein- en wegbeheerders in haar beheergebied voor een natuurvriendelijke inrichting en natuurvriendelijk onderhoud van oevers langs sloten, v ...
  help
  Stand van zaken rond stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ Baars, E. \ Graaf, E. de \ Ven, F. van de \ Lems, P. \ Geldof, G. \ 2008
  Op het elfde International Congress on Urban Drainage in Edinburgh kwamen begin september 2008 bijna 600 deelnemers uit 47 landen bijeen om de stand van zaken te bespreken rond stedelijk waterbeheer. De deskundigen op het gebied van ‘urban drainage’ ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.