Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuurvriendelijke inrichting van oevers - hoever moeten we gaan (voor de KRW)? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2007
  Eén van de lastige onderwerpen binnen de Kaderrichtlijn Water is of de inrichtingsmaatregelen op basis van vrijwilligheid moeten worden genomen (zie H2O nr. 17 van 7 september 2007). Een ander onderwerp is: hoe ver moet je gaan? Bijvoorbeeld welke oe ...
  help
  Jaarverslag 2005 / Waterleidingbedrijf Amsterdam \ Jaarverslag ... / Waterleidingbedrijf Gemeente Amsterdam [Jaarverslag]
  2006
  help
  De synergie tussen AGV en AEB [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Lelijveld, L. \ Ramkisoen, R. \ 2007
  Vanaf het eerste moment dat het duidelijk werd dat er een nieuwe afvalwaterzuiverinsginstallatie gebouwd zou worden in Amsterdam, is er intensief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van AGV/Waternet en het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het overl ...
  help
  Toepassing zeolieten voor verwijdering ammonium bij de drinkwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Abrahamse, A. \ Vet, W. de \ Scholte, P. \ Heijman, B. \ 2007
  Bij meer dan 60 procent van de drinkwaterproductiebedrijven heeft het ruwe water een ammoniumgehalte dat boven de drinkwaternorm van 0,2 mg/l ligt. Bij grondwater gaat de aanwezigheid van ammonium vaak samen met die van methaan en ijzer- en /of manga ...
  help
  KRW-doelstellingen en maatregelen: een 'echt' pragmatische aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ Visser, S. \ 2007
  Welke werkwijze hanteert Waternet namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij het bepalen van ecologische doelstellingen voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen voor de KRW en het opstellen van bijbehorende maatregelpakketten? H ...
  help
  Cyclic state shifts in a restored shallow lake [Proefschrift]
  Rip, W.J. \ 2007
  Rip onderzocht de oorzaak van de fluctuaties aan de hand van natuurreservaat Botshol ten zuidwesten van Abcoude. Ze vond er een relatie met de afwisseling van droge en natte winters. Vroeger waren de winters minder nat en ook niet zo vaak nat, waardo ...
  help
  Meer meer : 13 jaar herstelplan Naardermeer [Boek]
  Boosten, A. \ 2006
  Uitgebreid overzicht van de voortgang en de resultaten van het herstelplan van het Naardermeer. Aan bod komen: herstelmaatregelen (waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem, natuurbeheer, ecologische hoofdstructuur), waterhuishouding, aquatische le ...
  help
  Keten van biomassa naar biocomposiet [Boek]
  Kool, A.M. \ 2017
  Onderzoek naar de keten van biomassa naar biocomposiet.
  help
  Effective removal of bromate in nitrate-reducing anoxic zones during managed aquifer recharge for drinking water treatment: laboratoryscale simulations \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Wang, F. \ Halem, D. van \ Ding, L. \ Bai, Y. \ Lekkerkerker-Teunissen, K. \ Hoek, J.P. van der \ 2018
  The removal of bromate (BrO3−) as a by-product of ozonation in subsequent managed aquifer recharge (MAR) systems, specifically in anoxic nitrate (NO3−)-reducing zones, has so far gained little attention. In this study, batch reactors and columns were ...
  help
  KRW en het uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broodbakker, N. \ 2007
  Welke effecten heeft het uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen op de realisatie van KRW-doelen? Binnenkort maakt het ministerie van VROM dat programma bekend. Wat kunnen het ministerie van VROM en het ministerie van LNV bijdragen om de KRW-doelen dich ...
  help
  Keramische membranen bieden nieuwe mogelijkheden in de drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ridder, D. de \ Heijman, B. \ Hofman, J. \ 2007
  Naast polymere membranen worden nu ook keramische membranen steeds interessanter voor de drinkwaterproductie. Met deze membranen kan een flux tot 400 liter per vierkante meter per uur worden behaald; vanwege hun grote mechanische sterkte en chemische ...
  help
  Integrated modeling of ozonation for optimization of drinking water treatment [Proefschrift]
  Helm, A.W.C. van der \ 2007
  This thesis has two objectives: to determine the objectives for optimization of operation of drinking water treatment plants and to develop an integrated model for ozonation that can be used for operational support and process control. The model has ...
  help
  Amstelboezem een echt afvoersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sikma, H. \ Lodewijk, M. \ 2008
  Het boezemstelsel van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat al eeuwen. Het functioneren ervan is bekend. Met modellen worden hoge waterstanden berekend. Vanuit de praktijk werden echter vraagtekens gezet bij de frequentie waarmee deze water ...
  help
  Verkenning water Groot-Mijdrecht Noord, 2de fase [Boek]
  Mankor, H. \ Hartog, P. \ Doorn, L. van \ 2008
  Polder Groot-Mijdrecht is een diepe droogmakerij ten westen van de Vinkeveense plassen. Aanleiding voor de verkenning zijn problemen met water en bodem in de polder en in de omgeving. Oplossen van deze problemen heeft mogelijk ruimtelijke consequenti ...
  help
  Zeven van afvalwater op rwzi Blaricum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beuken, M. \ Ruiken, C. \ 2009
  “Als we dit spul uit het influent halen, wordt het zuiveringsproces dan niet veel efficiënter”? zei Chris Ruiken toen hij het zeefgoed zag dat ontstond tijdens een proef op de waterzuivering. Zo is het onderzoeksidee ontstaan om zeven te gebruiken om ...
  help
  Onderzoek op rwzi Horstermeer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Zijlstra, W. \ Menkveld, H.W.H. \ Scherrenberg, S.M. \ 2009
  De rwzi Horstermeer is een zuiveringsinstallatie die in 1985 is gebouwd en is toen alleen ontworpen voor nitrificatie. Begin jaren negentig is denitrificatie geïntroduceerd en is een verbetering in de stikstofverwijdering gerealiseerd. De rwzi loost ...
  help
  Toxiciteit stofmengsels in drinkwater naast stofgericht ook effectgericht beoordelen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oost, R. van der \ Heringa, M. \ Wezel, A. van \ 2009
  Met streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater willen de Nederlandse waterbedrijven nu en straks zorgen voor drinkwater van zeer goede kwaliteit. Een betrouwbare beoordeling van de chemische waterkwaliteit is hierbij van belang. De huidig ...
  help
  Een andere aanpak van rioleringsbeheer in Amsterdam \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Esch, K.-J. van \ Oomens, A. \ Baars, E. \ 2009
  In de afgelopen 15 tot 20 jaar heeft Amsterdam het rioleringsbeheer verder verfijnd. In vergelijking met andere gemeenten wordt meer en vaker geïnspecteerd. Door het ouder worden van de stelsels moeten de vervangingsinspanningen omhoog. De auteurs ki ...
  help
  Visie op en streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Stoks, P. \ Mons, M. \ Kooij, D. van der \ 2008
  De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen. Het gebruik van tal van milieuvreemde stoffen in de maatschappij leidt echter onvermijdelijk tot verontreiniging van de drinkwaterbronnen. Verbeterde analytisch- ...
  help
  Klimaatactieplan van Waternet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Koedood, J. \ Baars, E. \ Joosten, L. \ 2008
  De opwarming van de aarde door het versterkte broeikaseffect en het daaruit voortvloeiende grilligere neerslagregime hebben Waternet ertoe gebracht zich - voor zover mogelijk - voor te bereiden op de gevolgen van die klimaatverandering. Daarnaast wil ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.