Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Toepassing zeolieten voor verwijdering ammonium bij de drinkwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Abrahamse, A. \ Vet, W. de \ Scholte, P. \ Heijman, B. \ 2007
  Bij meer dan 60 procent van de drinkwaterproductiebedrijven heeft het ruwe water een ammoniumgehalte dat boven de drinkwaternorm van 0,2 mg/l ligt. Bij grondwater gaat de aanwezigheid van ammonium vaak samen met die van methaan en ijzer- en /of manga ...
  help
  Concentration and size distribution of particles in abstracted groundwater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ Zwart, A.H. de \ Balemans, M. \ Kooiman, J.W. \ Rosmalen, C. van \ Timmer, H. \ Vandersluys, J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2010
  In this contribution the authors present information on the presence and behavior of particles in groundwater abstracted by wells during normal operation, i.e., frequent switching on and off. Reason for this particle count study was the suspected rol ...
  help
  Oasen: invloed leidingnet op kwaliteit drinkwater onderschat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mense, P. \ 2010
  De kwaliteit van drinkwater gaat tijdens de distributie in het leidingnet achteruit. Dit probleem is groter in warme zomers, als de watertemperatuur en de verblijftijd van het water in het net toenemen. De opwarming van de aarde zal dit probleem verg ...
  help
  Nieuwe methode inzetbaar bij saneringsbeslissingen PVC-leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mesman, G. \ Slaats, N. \ Boersma, A. \ Schultz, B. \ 2009
  Het Nederlandse waterleidingnet bestaat momenteel voor ongeveer de helft uit pvc-leidingen. Eén van de conclusies van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven luidde dat de levensduur van pvc-buizen afhankelijk is van een combinatie van initië ...
  help
  GIS als basis voor drinkwaterdistributie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grieken, C. van \ 2010
  Het geografisch informatiesysteem DiaGIS vormt zo langzamerhand de basis voor bijna al het werk van de afdeling distributie bij drinkwaterbedrijf Oasen. In de toekomst gaat het bedrijf de volledige calamiteitenorganisatie, waaronder alle gebruikte dr ...
  help
  Risico’s van lozingen op oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening: ervaringen met PFOA en GenX \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Timmer, H. \ Versteegh, A. \ Roelandse, A. \ 2018
  Oasen en RIVM hebben de risico’s onderzocht van de fluorverbindingen PFOA en GenX voor de drinkwatervoorziening stroomafwaarts van de fabriek van Chemours te Dordrecht. De bron van deze stoffen bleek een regulier vergunde lozing door Chemours op de B ...
  help
  Eerste resultaat met DMA behaald: verborgen lekkage efficiënt opgespoord \ H2O online [Artikel]
  Moors, J. \ Besten, J. den \ Mense, P. \ 2016
  Drinkwaterbedrijf Oasen heeft in Leimuiden de exacte locatie van een verborgen lekkage opgespoord met behulp van meetgegevens uit een District Metered Area (DMA). Het is voor het eerst dat in Nederland op deze manier wordt ingegrepen op een verstorin ...
  help
  Correlatie tussen leidingbreuk en satellietmetingen van bodemdaling \ H2O online [Artikel]
  Besten, J. den \ Maccabiani, J. \ Maljaars, H. \ 2014
  Radarsatellieten kunnen zeer nauwkeurig meten waar en hoe snel de bodem daalt. De gangbare gedachte is dat ondergrondse waterleidingen de grootste kans op leidingbreuk lopen op plaatsen in de bodem waar scherpe overgangen zijn van weinig naar veel bo ...
  help
  Lekverliezen opsporen in Nederlandse waterleidingen \ H2O online [Artikel]
  Mense, P. \ 2015
  Vrijwel alle buitenlandse drinkwaterbedrijven gebruiken systemen om hun lekverlies te beperken. Die inspanningen en technieken, zoals DMA’s (District Metered Areas), lijken in Nederland tot nu toe niet voor te komen. Oasen vroeg zich af waarom niet e ...
  help
  Oasen leert van het buitenland bij opsporen van lekverliezen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mense, P. \ 2015
  Drinkwaterbedrijf Oasen heeft veel geleerd van collega's in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Daar voorspellen ze wanneer een drinkwaterleidingsysteem aan vervanging toe is door per wijk of per buurt slimme meters in het leidingnet aan te brenge ...
  help
  Het Drinkwaterbedrijf van de Toekomst? [Boek]
  Meer, W.G.J. van der \ 2013
  Waar kan de drinkwatersector en de drinkwaterklant mee te maken krijgen?
  help
  AquaPriori: a priori het verwijderings-rendement bepalen : methodiek en eerste applicatie voor de voorspelling van de verwijdering van organische microverontreinigingen in omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie [Boek]
  Vries, Dirk \ Leerdam, Ton van \ Wols, Bas \ Korevaar, Martin \ Vonk, Erwin \ 2017
  Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) t ...
  help
  Visualization of hydraulic conditions inside the feed channel of Reverse Osmosis: a practical comparison of velocity between empty and spacer-filled channel \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Haidari, A.H. \ Heijman, S.G.J. \ Meer, W.G.J. an der \ 2016
  It is widely accepted that our understanding about the membrane process increases by investigation of the hydraulic conditions of membranes. While numerical studies have been broadly used for this purpose, the experimental studies of a comparable res ...
  help
  Drinkwaterbedrijven van de toekomst: water op maat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos de Wael, A. \ 2008
  Laten we een gedachte-experiment doen: stelt u zich een gemiddelde woning voor in het jaar 2040. Op watergebied heeft zich een kleine revolutie voltrokken. Het vacuümtoilet - in 2008 als proef geïnstalleerd bij 32 woningen in Sneek - is begonnen aan ...
  help
  Adaptatie aan klimaatverandering: de regulering van ontziltingsinstallaties ten behoeve van de zoetwatervoorziening \ Milieu en recht [Artikel]
  Pelamonia, J. \ Keessen, A.M. \ 2012
  Dit artikel behandelt de vraag of ontziltingsinstallaties een oplossing kunnen vormen voor de drinkwaterbehoefte in West-Nederland en zo ja, hoe deze gereguleerd moeten worden. Wij onderzoeken welke materiële eisen gelden op grond van het Europese en ...
  help
  Phosphorus limitation in nitrifying groundwater filters \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Vet, W.W.J.M. de \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Rietveld, L.C. \ 2012
  Nitrification at the Oasen water treatment plant (WTP) Lekkerkerk was studied. In the Oasen groundwater filters, the water temperature is moderately low and constant (13 °C), but the availability of phosphate is not straightforward. Orthophosphate co ...
  help
  RO-concentraatbehandeling met continue zandfilters \ H2O online [Artikel]
  Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ Vet, W. de \ Wouters, H. \ Berg, R. van der \ 2014
  Drinkwaterbedrijf Oasen gaat de komende jaren op verschillende locaties anaerobe reverse osmosis (RO) toepassen in de drinkwaterproductie. Het bedrijf onderzoekt daarom diverse mogelijkheden om de concentraatstroom die daarbij wordt geproduceerd duur ...
  help
  Winst behalen met risicomanagement in de drinkwatersector \ H2O online [Artikel]
  Vlies, P. van der \ Jansen, H. \ 2014
  Voor bedrijven die voorzien in primaire levensbehoeften – zoals drinkwater – is het van bovengemiddeld belang om incidenten in de bedrijfsvoering te voorkomen. Uit onderzoek van adviesbureau ConQuaestor blijkt dat de Nederlandse drinkwatersector op h ...
  help
  Assessment of nitrification in groundwater filters for drinking water production by qPCR and activity measurement \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Vet, W.W.J.M. de \ Kleerebezem, R. \ Wielen, P.W.J.J. van der \ Rietveld, L.C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2011
  In groundwater treatment for drinking water production, the causes of nitrification problems and the effectiveness of process optimization in rapid sand filters are often not clear. The aim of this work was to test two possible hypotheses to explain ...
  help
  Dijkdoorbraak zet drinkwatersector aan tot aanpak potentieel risicovolle situaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Timmer, H. \ Gielens, S. \ 2010
  Een gesprongen waterleiding veroorzaakte in 2004 in de buurt van Stein in Limburg een dijkverzakking. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde tekortkomingen in het veiligheidsmanagement. Vewin werd gevraagd te onderzoeken of dit ook voor de ov ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.