Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het nieuwe polderen in de stad [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Philips, S. \ Swol, F. van \ Eerhart, J. \ Hendrickx, E. \ 2007
  Sinds vijf jaar werken vier partijen samen aan het oplossen van grondwateroverlast en andere waterproblemen in Eindhoven: de gemeente, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. De samenwerking loopt vooruit op nieuwe regelgeving ...
  help
  Meer met bodemenergie - Rapport 6: Hogetemperatuuropslag : kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen : eindrapport [Boek]
  Drijver, B. \ 2012
  Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden geb ...
  help
  Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater [Boek]
  Vent, H. de \ Hommel, B. \ 2008
  In Nederland is de laatste jaren ervaring opgedaan met MBR-technologie als zuiveringstechniek voor het centraal zuiveren van communaal en industrieel afvalwater. Gezien de positieve ervaringen rijst de vraag of MBR-technologie ook op kleine individue ...
  help
  Kaderrichtlijn Water: is som van goede ideeën een goed geheel? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boukes, H. \ Verheijden, S. \ 2008
  Dit artikel beschrijft de tussentijdse ervaringen van Brabant Water bij de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het beleid, en daarmee de geldstromen voor de komende jaren, is de nulsituatie uitgangspunt. Omdat de bepaling van de nulsit ...
  help
  Combination of Fenton oxidation process and ceramic nanofiltration : efficiency during groundwater treatment in Waalwijk plant [Boek]
  Ogier, J. \ Hofman, J. \ 2008
  In recent years it was discovered that groundwater sources can also be contaminated with organic micropollutants. Traditional groundwater treatment processes with aeration and rapid filtration cannot remove these compounds sufficiently and additional ...
  help
  Eigenschappen bodem en oppervlak beïnvloeden temperatuurstijging rond drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Molen, M. van der \ Pieterse-Quirijns, I. \ Donocik, A. \ Smulders, E. \ 2009
  Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. In 2005 zijn op een aantal locaties in het leidingnet van Tilburg tijdens een langdurige warme periode hogere temperaturen gemeten. De temper ...
  help
  Schoon water voor Brabant : rapportage 2007 [Boek]
  Leendertse, P.C. \ 2008
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Nauwkeuriger vastgestelde beoogde stroomsnelheid in zelfreinigende netten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Blokker, M. \ Donocik, A. \ Smits, F. \ Vreeburg, J. \ 2008
  Sinds in 1999 de empirische ontwerpconcepten voor zelfreinigende leidingnetten werden geïntroduceerd, leggen waterbedrijven netten vertakt en met kleinere leidingen aan, omdat die niet schoongemaakt hoeven te worden en weinig tot geen incidenten met ...
  help
  Letten op de kwaliteit van leidingprojecten in de drinkwatersector [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Timmermans, R. \ Dingerdis, I. \ 2010
  Aanleg van waterleidingen gebeurde vroeger op basis van concessie-overeenkomsten. Het brede relatienetwerk en de vaak warme contacten tussen de overheden en het waterleidingbedrijf droegen bij aan een soepele opstelling tussen de diensten onderling. ...
  help
  Wat wil de klant van het waterbedrijf? [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vloerbergh, I. \ Frijns, J. \ Hegger, D. \ Ven, A. van de \ 2010
  In het kader van bedrijfstakonderzoek Client21 voerde KWR Watercycle Research Institute met collega-instituten in het Europese onderzoeksproject TECHNEAU een studie uit naar klantwensen en bedrijfsprestaties. Met medewerkers van de Wageningen Univers ...
  help
  Verblijftijd belangrijkste parameter in nagroei Aeromonas in de vulleiding Son-Vierlingsbeek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Blokker, M. \ Wielen, P. van der \ Donocik, A. \ Zaadstra, E. \ 2010
  In de afgelopen jaren heeft Brabant Water herhaaldelijk groei van Aeromonas in de reinwaterkelder van waterproductiebedrijf Vierlingsbeek geconstateerd. Een deel van het water in deze kelder wordt aangevoerd door de vulleiding van het waterproductieb ...
  help
  Concentration and size distribution of particles in abstracted groundwater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ Zwart, A.H. de \ Balemans, M. \ Kooiman, J.W. \ Rosmalen, C. van \ Timmer, H. \ Vandersluys, J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2010
  In this contribution the authors present information on the presence and behavior of particles in groundwater abstracted by wells during normal operation, i.e., frequent switching on and off. Reason for this particle count study was the suspected rol ...
  help
  Watercarrousel stimuleert samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Philips, S. \ Cruijsen, J. van der \ Swol, F. van \ Veerdonk, C. van de \ 2010
  Nederland staat voor grote opgaven rond het watersysteem. Taken en verantwoordelijkheden rond water en ruimtelijke ordening zijn daarbij van oudsher verdeeld over waterschappen, gemeenten, provincies, waterbedrijven, het Rijk en sommige gebruikers. V ...
  help
  Verbetering waterkwaliteit op een klein waterproductiebedrijf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijnbende, D. \ Groenendijk, M. \ Wetering, S. van de \ 2010
  Bij het optimaliseren van zuiveringen is de aandacht meestal gericht op de grotere drinkwaterproductiebedrijven. Verbeteringen in prestatie en waterkwaliteit zijn ook mogelijk op kleinere waterproductiebedrijven, maar de relatief hoge kosten staan ve ...
  help
  Optimalisatie hogedrukpompen Brabant Water levert jaarlijks 8,6% energiebesparing op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, A. van der \ Eijpelaar, E. \ Ruyten, J. \ Kooij, K. \ 2010
  Door regelmatig de bedrijfsvoering van de hogedrukpompen van 33 productielocaties onder de loep te nemen, heeft Brabant Water bij de eerste 4 pompstations een jaarlijkse besparing weten te behalen van in totaal 520 MWh. Dit houdt een gemiddelde bespa ...
  help
  Waterplan 's-Hertogenbosch: voor elke wijk een waterstructuurplan [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Garthoff, J. \ Zandbrink, F. van \ Smit, T. \ Verhees, E. \ Verwijmeren, F. \ 2009
  Jochem Garthoff, Francis van Zandbrink, Tim Smit, Edwin Verhees en Frank Verwijmeren - Het tweede waterplan van 's-Hertogenbosch 'Op weg naar een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in de Groene Delta' is in mei door de gemeente 's-Hertoge ...
  help
  KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
  Well, E.A.P. van \ 2011
  Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
  help
  Het belang van goede zuurstofmetingen bij grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Boukes, H. \ Stuyfzand, P. \ 2012
  Onderzoek naar grondwater levert vaak onverwachte resultaten op. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door problemen die ontstaan bij de bemonstering. Metingen van de hoeveelheid opgelost zuurstof kunnen informatie geven over de samenstelling en he ...
  help
  Snelle veranderingen van de chlorideconcentratie in de pompputten van Genderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boukes, H. \ Cardol, G. \ Mureau, B. \ 2010
  Waar het beeld bestaat dat grondwater een constante chemische samenstelling heeft, wordt een drinkwaterbedrijf als Brabant Water soms geconfronteerd met situaties, waarbij de chemie binnen een korte tijd grote fluctuaties vertoont. Bij Genderen leek ...
  help
  Karakterisatie van ijzerslib en -zand : een verkenning van de mogelijkheden van het gebruik van deze reststoffen om fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verminderen [Boek]
  Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Groenenberg, J.E. \ 2010
  Het fosfaatgehalte van Nederlandse landbouwgronden in gebieden met (intensieve) veehouderij is vaak hoog. Dit leidt tot ongewenste fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater. Perceelsgerichte maatregelen zijn noodzakelijk om deze verliezen te vermind ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.