Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Geleidelijke zoet-zout overgangen in Nederland : state of the art huidige problematiek en kennis [Boek]
  Dankers, N. \ Steenbergen, J. \ [ca. 2004]
  Op veel plaatsen worden plannen ontwikkeld voor het realiseren van zoet-zout overgangen en het verbeteren van visintrek. In het kader van het huidige project werd veel tijd besteed aan het verzamelen van alle rapporten. Duidelijk werd dat er zeer ver ...
  help
  Biennial report... 'Ecological rehabilitation of the rivers Rhine and Meuse'\Publications and reports of the project 'Ecological rehabilitation of the rivers Rhine and Meuse' [Serie]
  Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene \ 1994-
  Conclusions and recommendations of the international conference on rehabilitation of the River Rhine March 15-19, 1993, Arnhem, The Netherlands.
  help
  Het bepalen van microverontreinigingen en metalen in aal uit Ilperveld [Boek]
  Leslie, H.A. \ 2005
  Microverontreinigingen en metalen zijn gemeten in waterbodems van Ilperveld, waar ook aal gevangen wordt. Omdat deze vissen voor humane consumptie gebruikt worden, is het van belang om inzicht te krijgen in de gehaltes van verontreiniging in de aal u ...
  help
  Ecological rehabilitation of the river Rhine : a proposal for a Netherlands research programme [Boek]
  Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid \ Rijksinstituut voor Visserijonderzoek \ 1988
  help
  Bioaccumulation in yellow eel (Anguilla anguilla) and perch (Perca fluviatilis) from the Dutch branches of the Rhine : mercury, organochlorine compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons [Boek]
  Valk, F. van der \ Pieters, H. \ Wegman, R.C.C. \ 1989
  M.b.t. de baars zijn weinig gegevens bekend, omdat deze vissoort moeilijk te vangen is
  help
  Biomanipulation in the Netherlands : applications in fresh-water ecosystems and estuarine waters : proceedings of a symposium on 7 October 1988, in Amsterdam [Congresverslag]
  Donk, E. van \ Gulati, R.D. \ 1989
  help
  4 Jaar PCB onderzoek in aal uit Nederlandse binnenwateren (1977 - 1980) [Boek]
  Kerkhoff, M. \ Boer, J. de \ Vries, A. de \ 1981
  help
  Rehabilitation on the river Rhine : proceedings of the international conference on rehabilitation of the river Rhine, 15 - 19 March 1993, Arnhem, the Netherlands [Congresverslag]
  Kraats, J.A. van de \ 1994
  help
  Phytoplankton bloom events in the coastal area of the Netherlands 1973 - 1984 [Boek]
  Kat, M. \ 1988
  help
  Gehalten aan organotin - verbindingen in het water van het Grevelingenmeer en mogelijke effecten daarvan op de oester [Boek]
  Brand, C.M. \ 1988
  help
  Onderzoek naar HCH's en andere organochloor verbindingen in aal en voorn uit het Twentekanaal [Boek]
  Boer, J. de \ 1988
  help
  Onderzoek naar het voorkomen van faecale colibacterien in het effluent van de R.W.Z.I. - Westerschouwen na verbeteringen in het zuiveringssysteem en het staken van de effluentchlorering in de periode van 25 mei tot en met 8 september 1987 [Boek]
  Gool, A.C.M. van \ Kesteloo - Hendrikse, J. \ 1988
  help
  Monitoring van de visstand in het Nederlandse deel van de stroomgebieden van Rijn en Maas in 1987 [Boek]
  Cazemier, W.G. \ Heermans, W. \ 1988
  help
  Onderzoek naar PCB en pesticidengehalten in rode aal uit Overijssel [Boek]
  Boer, J. de \ Dao, Q.T. \ 1988
  help
  Ecologische ontwikkelingsrichting grote rivieren : aanzet tot kwantitatieve uitwerking van ecologische doelstellingen voor de grote rivieren in Nederland : bijdrage ten behoeve van de derde Nota waterhuishouding = Ecological perspectives for the large rivers : towards quantitative and variable ecological objectives for the major Dutch rivers [Boek]
  Vanhemelrijk, J.A.M. \ Broekhoven, A.L.M. van \ 1990
  help
  Metingen aan waterkwaliteit, vuilproduktie en vuilverwijdering in een semi-praktijksysteem voor palingteelt [Boek]
  Kamstra, A. \ Heul, J.W. van der \ Kesteloo - Hendrikse, J.J. \ 1990
  help
  Literature survey into the possibility of restocking the River Rhine and its tributaries with sea trout (Salmo trutta trutta) [Boek]
  Groot, S.J. de \ 1989
  Overzicht van de historie inzake de riviervisserij op zeeforel in het Rijnstroomgebied en kenschetsing van mogelijke herintroductie van deze vissoort
  help
  Literature survey into the possibility of restocking the River Rhine and its tributaries with Atlantic salmon (Salmo salar) [Boek]
  Groot, S.J. de \ 1989
  Aandacht voor de geschiedenis van de zalmvisserij in het Rijnstroomgebied tot 1940 en de ontwikkelingen t.a.v. ecologisch herstel van het Rijnstroomgebied
  help
  Bio-alarm project [Boek]
  Botterweg, J. \ Adviesbureau Bongaerts, Kuyper en Huiswaart \ 1989-1991
  help
  Ecologisch herstel van de Rijnmakrofauna [Boek]
  Dessel, B. van \ 1989
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.