Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vismigratie in de Maas en Limburgse en Brabantse beken en rivieren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Buijse, T. \ Bakker, H. \ Gubbels, R. \ Emmerik, W. van \ 2003
  Op 30 september 2002 zijn in Elsloo ruim 40 deelnemers bijeengekomen voor de workshop 'Vismigratie in de Maas en de Limburgse en Brabantse beken en rivieren'. Het doel van de workshop was het inventariseren van knelpunten en hiaten. In kennis ten aan ...
  help
  Vissen als ambassadeurs voor waterkwaliteit \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Bakker, A. \ 2012
  Om de jeugd meer te betrekken bij het waterleven, waaronder de diverse vissoorten, waterkwaliteit, vismigratie en verstandig sportvissen, heeft het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) een compleet schoolbreed basisonderwijsprogramma o ...
  help
  Kakofonie onder water \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Verschoor, M. \ 2010
  Dat vissen over gehoor beschikken is algemeen bekend. Minder bekend is dat vissen blijvende schade van geluid kunnen ondervinden. Bioloog Hans Slabbekoorn presenteerde eind vorig jaar 'Vissen en geluidsoverlast', een literatuuronderzoek over de toene ...
  help
  Suitable habitats for 0-group fish in rehabilitated floodplains along the lower River Rhine \ River research and applications [Artikel]
  Grift, R.E. \ Buijse, A.D. \ Densen, W.L.T. van \ 2003
  The suitability of rehabilitated floodplains along the lower River Rhine for rheophilic cyprinids was assessed by investigating the spatial distribution of 0-group fish among, and within, three newly created secondary channels, an oxbow lake reconnec ...
  help
  Nederland leeft met vismigratie 2017 : actualisatie landelijke database vismigratie [Boek]
  Kroes, M. \ Philipsen, P. \ Wanningen, H. \ 2018
  Het rapport "Nederland leeft met Vismigratie 2017" is een actualisatie van de rapportage uit 2015. Hiervoor werd de waterbeheerder gevraagd om per eigen beheersgebied op hoofdlijnen de voortgang te rapporteren van het herstel van vismigratie. De verz ...
  help
  Nederland leeft met vismigratie : actualisatie landelijke database vismigratie [Boek]
  Wanningen, H. \ Kroes, M. \ Puijenbroek, P. van \ 2015
  Hoofddoel van dit project is: Actualiseren van de landelijke database vismigratie voor KRW-­waterlichamen. Subdoelen daarbij zijn: Kenbaar maken en ontsluiten van de geactualiseerde informatie; De informatie visueel maken met behulp van kaarten; De v ...
  help
  Zeldzame steuren uitgezet in de Rijn \ Nature Today [Artikel]
  Houben, B. \ 2015
  Het Wereld Natuur Fonds (WNF), ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland hebben op 10 juni opnieuw tientallen jonge steuren uitgezet in de Rijn bij Spijk. De terugkeer van deze zeldzame trekvis, die ernstiger bedreigd is dan de panda, is een ...
  help
  Onderzoek Migratie Snoekbaars [Boek]
  [ca. 2010]
  Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het migratiegedrag van snoekbaars in het Benedenrivierengebied van Rijn en Maas en eventuele uitspoeling naar zee, gedurende minimaal één geheel jaar. Na het instellen van de ‘Kier’ kan het onder ...
  help
  Sportvissen in een tijdperk van verandering : EIFAAC-symposium over integratie ecologie en economie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Aalderen, R. van \ Aarts, T. \ 2015
  Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 200 miljoen sportvissers. Het is een belangrijke vrijetijdsbesteding waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Dit voorjaar hield het European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC), onde ...
  help
  Haring en waterkwaliteit in het Veerse Meer \ De levende natuur [Artikel]
  Kemper, J.H. \ 2005
  Sinds juni 2004 is in de Zandkreekdam een opening gemaakt, om kwalitatief beter water in te laten vanuit de Oosterschelde. Naar verwachting zal een hoger zoutgehalte leiden tot een stabielere situatie in de algengroei, met een grotere variatie in soo ...
  help
  Routekaart voor de Rijndelta \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Brevé, N. \ Bommelé, M. \ Philipsen, P. \ Visser, S. \ Cox, O. \ 2017
  Herstel van vismigratie is een belangrijke opgave voor de waterbeheerders in het stroomgebied Rijn-West. Sinds 2013 is er sprake van een gezamenlijke aanpak die zijn vruchten afwerpt. Dankzij deze aanpak blijkt het mogelijk om op efficiënte en kosten ...
  help
  Vis op het droge \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Emmerik, W.A.M. van \ 2017
  Klimaatsverandering zal ook in Nederland merkbaar worden door temperatuurstijging en een toename van de neerslag. Tegelijkertijd worden er ook langere periodes van droogte verwacht. Dit laatste kan leiden tot watertekorten, verzilting, lage waterstan ...
  help
  Dienstregeling voor trekvissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroes, M. \ Reeze, B. \ Emmerik, W. van \ 2017
  Wanneer de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, vormt het Haringvliet weer periodiek de cruciale toegangspoort tot de Rijn en de Maas. Om de knelpunten en potentie van maatregelen voor trekvissen in het Haringvliet en de Voordelta te onderbou ...
  help
  Catalogus Kansen voor de natuur bij versterking Houtribdijk – versie 1 [Boek]
  [ca. 2016]
  Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland werken samen in hun ambitie om de kwaliteit van de natuur en -beleving van het IJsselmeergebied te versterken. De versterking van de Houtribdijk biedt ...
  help
  Brabantse beken onder de loep \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Fritz, M. \ Beers, M. \ Emmerik, W. van \ 2016
  Al meer dan twintig jaar wordt de visstand in het stroomgebied van de Mark gemonitord. Dit als onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water. Waterschap Brabantse Delta en Sportvisserij Nederland hebben de verkregen gegevens aangeleverd voor een ond ...
  help
  Meerval geïsoleerd : microsatelliet-analyse biedt inzicht in de verwantschappen tussen Nederlandse meervalpopulaties \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Vroom, R. \ Vullings, B. \ Hoorweg, M. \ Kardinaal, E. \ 2016
  De meervalpopulatie in de Westeinderplassen wordt al lange tijd gezien als een bijzondere populatie. Een hoge standvastigheid, de unieke habitat en de afwijkende uiterlijke kenmerken maken deze populatie schijnbaar uniek. Maar is deze populatie ook u ...
  help
  Biologische maaiboten : waterplantenbeheer met graskarpers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Peters, J. \ Emmerik, W. van \ 2016
  Steeds meer wateren groeien dicht met waterplanten. Afhankelijk van het type water, de voorkomende planten én de functies van het water, kunnen graskarpers worden ingezet als biologisch beheerinstrument.
  help
  Vissen en muggenlarven in een diepe plas bij Nijkerk \ H2O online [Artikel]
  Peters, J. \ Laak, G. de \ Bles, F. de \ 2017
  De onderste koude laag van diepe plassen, het zogeheten hypolimnion, wordt vaak zuurstofloos door de afbraak van uitzakkend organisch materiaal. Dit hypolimnion wordt daarom algemeen beschouwd als een levenloze donkere put waarin slechts voedingsstof ...
  help
  Dromen van een zachte zoet-zout overgang \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Buiter, R. \ 2015
  In januari 2015 kreeg een coalitie van zes natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Sportvisserij Nederland, een bedrag van 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcodeloterij. Met dat geld gaan zij het getijdelandschap in het Haringvliet he ...
  help
  Actief biologisch beheer in het Noorddiep \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berkum, J.A. van \ Meijer, M.L. \ Kemper, J.H. \ 1996
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.