Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelmina polder - Dl. 2: Het vastleggen van de bestaande toestand met betrekking tot de grondwaterbeweging [Boek]
  Kouwe, J.J. \ 1982
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelminapolder
  help
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelmina polder - Dl. 3: Het chloridegehalte van het grond- en oppervlaktewater [Boek]
  Kouwe, J.J. \ 1982
  Hydrologisch onderzoek ten behoeve van de vervanging van het Goese Sas : de invloed van het getijde op de Oosterschelde op de grondwaterstanden van het oostelijk deel van de Wilhelminapolder
  help
  Enige aspecten van de waterbeheersing in landbouwgronden [Proefschrift]
  Wesseling, J. \ 1957
  In dit onderzoek wordt een theoretische verhandeling gegeven over de optimale grondwaterstand bij drainage, die vergeleken wordt met de experimenten, welke sinds vele jaren over dit onderwerp zijn verricht.
  help
  An analysis of actual evapotranspiration [Proefschrift]
  Rijtema, P.E. \ 1965
  help
  Water, heat and crop growth [Proefschrift]
  Feddes, R.A. \ 1971
  In this paper attention has mainly been paid to the effects of the physical environmental conditions on plant development. As local research object, part of the economically important horticultural region of Geestmerambacht was taken, situated in the ...
  help
  De watervoorziening van land- en tuinbouw in het droge jaar 1976 [Boek]
  Boheemen, P.J.M. van \ Wilde, J.G.S. de \ 1979
  help
  The relation between water quantity and water quality in studies of surface waters [Congresverslag]
  Rijtema, P.E. \ Lijklema, L. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1979
  Problems related to quantitative and qualitative water management generally show a strong relationship. The water quality in a river is not only determined by the quantity of pollutants dumped into the river, but also by the river discharge. The Neth ...
  help
  Opzet en uitvoering van een vooronderzoek (maart 1979) naar oppervlakkige afstroming op lage zandgrond [Boek]
  Oosterom, H.P. \ 1979
  In het kader van terugdringing van mineraalaanbod ten behoeve van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is een proefproject opgezet op een bedrijf, gelegen langs de Barneveldse Beek en wel in Achterveld
  help
  Water- en chloridebalans van de Schermerboezem : april 1971 tot en met maart 1977 [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1979
  help
  Research on possible changes in the distribution of saline seepage in the Netherlands : proceedings of Technical Meeting 36, March 1979 [Congresverslag]
  Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. \ 1980
  help
  Fysisch-chemische samenstelling van oppervlakte- en grondwater in het Noorden des lands : een studie in het kader van het Integraal structuurplan Noorden des lands [Boek]
  Bots, W.C.P.M. \ Jansen, P.C. \ Noordewier, G.J. \ 1978
  help
  The hydrological investigation programme in Salland (The Netherlands) [Boek]
  Santing, G. \ Visser, W.C. \ Kouwe, J.J. \ 1974
  The aim of the hydrological studies being carried out in Salland (fig. l), an area of some 500 km2 with good aquifers in the province of Overijssel, is to develop directives for the optimum management and exploitation of the groundwater resources of ...
  help
  Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
  1976
  With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
  help
  De geologische en geohydrologische opbouw van Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal [Boek]
  Pomper, A.B. \ 1979
  Beschreven worden de bestaande geologische lagen binnen het Pleistoceen (zoals Formatie van Maassluis, Harderwijk, Peelo etc.).
  help
  Hydrologisch onderzoek van het Fochtelooerveen-Kolonieveld [Boek]
  Ernst, L.F. \ 1979
  help
  Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het waterbeheer op het VAM-bedrijf in Wijster [Boek]
  Hoeks, J. \ 1978
  help
  Bepaling van het bodemvochtgehalte door meting van de dielectrische capaciteit [Boek]
  Stakman, W.P. \ 1979
  In de loop der jaren zijn talrijke methoden ontwikkeld om te komen tot een snelle en nauwkeurige bepaling van het bodemvochtgehalte ter vervanging van de gravimetrische vochtbepaling. De laatstgenoemde die nog altijd als standaardmethode geldt en waa ...
  help
  Eerste resultaten van de verregening van het afvalwater van een conservenbedrijf op kleigrond [Boek]
  Toorn, A. van den \ 1979
  Tot mei 1978 werd het afvalwater van een conservenfabriek in Driel via een persleiding op de Rijn gepompt en werd het koelwater op een sloot geloosd. Ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren moet voor de lozing op de Rijn een heffing worde ...
  help
  Gewasproduktie en watergebruik [Boek]
  Feddes, R.A. \ 1979
  help
  Fosfaat- en stikstofhuishouding voor het oppervlaktewater van de Barneveldse beek [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1979
  Waterkwaliteit Gelderse Vallei
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.