Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Primary production estimation from continuous oxygen measurements in relation to external nutrient input \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Portielje, R. \ Kersting, K. \ Lijklema, L. \ 1996
  help
  An experimental manipulation of oligochaete communities in mesocosms treated with chlorpyrifos or nutrient additions : multivariate analyses with Monte Carlo permutation tests \ Hydrobiologia [Artikel]
  Verdonschot, P.F.M. \ Braak, C.J.F. ter \ 1994
  help
  Micro-distribution of oligochaetes in a soft-bottomed lowland stream (Elsbeek, The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
  Verdonschot, P.F.M. \ 1999
  help
  Biodiversity of Dutch forest ecosystems as affected by receding groundwater levels and atmosphere deposition \ Biodiversity and conservation [Artikel]
  Tol, G. van \ Dobben, H.F. van \ Schmidt, P. \ Klap, J.M. \ 1998
  help
  Ecology and management of moorland pools : balancing acidification and eutrophication \ Hydrobiologia [Artikel]
  Dam, H. van \ Buskens, R.F.M. \ 1993
  help
  Brak water in Westzaan \ De levende natuur [Artikel]
  Sluis, T. van der \ Prins, A.H. \ Wirdum, G. van \ 1995
  help
  Whole system responses of a moorland pool to eutrophication \ Ecology and palaeoecology of lake eutrophication : an informal workshop [Hoofdstuk uit boek]
  Dam, H. van \ Mertens, A. \ Wayjen, M.C.A. van \ 1995
  help
  Minder chemische onkruidbestrijding is mogelijk, maar niet makkelijk : verslag van een voorbeeldproject \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baltissen, J.H.P. \ Sluijsmans, J.L.L. \ Tooren, B.A. \ 1997
  help
  BEKWAAM, een simulatiemodel voor bekkenkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Benoist, A.P. \ Brinkman, A.G. \ Diepenbeek, P.M.J.A. van \ 1997
  help
  Natuurvriendelijke oevers. 2. Aanleg, inrichting en beheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Wijnhoven, A.L.J. \ Pot, R. \ 1995
  help
  Geomorfologie en plantengroei van dobben bij Ureterp (Fr.) \ De levende natuur [Artikel]
  Voo, E.E. van der \ 1962
  help
  De otter, Lutra lutra (L.) in Nederland [Boek]
  Wijngaarden, A. van \ Peppel, J. v.d. \ 1964
  help
  De potentiele natuurwaarde van de EHS : natuurwaardering op basis van abiotische omstandigheden : het Natuur Technisch Model \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. van \ Braak, C.J.F. ter \ 1998
  Een standplaatsmodel voor natuurwaardering (NTM)
  help
  Stoomlokomotief met TGV-rijtuig op het goede spoor : TGV koploper besteld \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wamelink, W. \ Dobben, H. van \ Braak, C.J.F. \ 1998
  Reactie op het artikel van Klijn, van Ek en Witte in Landschap 15/4, handelend over het natuurwaardenmodel NTM
  help
  Verdwijnen van rietgordels in Nederland : oorzaken, gevolgen en een strategie voor herstel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Graveland, J. \ Coops, H. \ 1997
  help
  Gifstoffen in het rivierengebied : een belemmering voor natuurontwikkeling? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Hendriks, A.J. \ Jonge, J. de \ Besten, P.J. den \ 1997
  help
  Modellering van vegetatiesuccessie : hoe kunnen vegetatieveranderingen in natuurontwikkelingsgebieden voorspeld worden? [themanummer natuurvoorspelling] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Olff, H. \ Berendse, F. \ Verkaar, D. \ Wirdum, G. van \ 1995
  help
  Stroomdalgraslanden en rivierdynamiek : behoud en ontwikkeling van bloemrijke graslanden langs de Boven-Dinkel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Hommel, P.W.F.M. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ 1996
  In het dal van de Boven-Dinkel treden regelmatige grote overstromingen op. Maatregelen worden overwogen om de overlast voor de boeren te beperken. Een verandering van de nu nog natuurlijke rivierdynamiek zal echter ook effecten hebben op de vegetatie ...
  help
  Natte ecologische structuur in het Gelders rivierengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verdonschot, P.F.M. \ Glopper, A. de \ Kierkels, H. \ 1999
  Uitleg over de methodiek van het project 'Natte Ecologische Structuur', dat zich richt op de binnendijkse natuur (wateren en natte gebieden). In een netwerkbenadering worden de relaties tussen hoofdtypen, ontwikkelingsstadia, streefbeelden, omgevings ...
  help
  Natuurwijzer water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1999
  Weer een nieuw meetsysteem voor Nederlandse natuur. Om de natuurwaarde van oppervlaktewateren te meten wordt een natuurwijzer, opgebouwd uit positieve en negatieve biologische indicatoren, voorgesteld. De natuurwaarde wordt afgemeten aan een referent ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.