Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Integrale bodemdalingstudie Waddenzee - Samenvatting [Boek]
  Marquenie, J.M. \ Gussinklo, H.J. \ 1998
  help
  Bijdrage tot een advies inzake de reconstructie van de Peelrijt en het uitbaggeren van het Beuven op de Strabrechtse Heide [Boek]
  Diemont, W.H. \ Helsper, H.P.G. \ Soet, M.C. de \ 1982
  help
  Basenverzadiging van natte schraallanden : deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie [Boek]
  Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wirdum, G. van \ 1998
  Aan de hand van twee "case-studies" is een voor trilvenen in De Weerribben kwantitatieve modelbeschrijving voor de regulatie van de basentoestand uitgewerkt en de overdraagbaarheid naar een ander terreintype (Groot Zandbrink) onderzocht. Er bestaat e ...
  help
  De otter, Lutra lutra (L.) in Nederland [Boek]
  Wijngaarden, A. van \ Peppel, J. v.d. \ 1964
  help
  Reductieprogramma chemische onkruidbestrijding bij gemeenten : fase 1: opzet van een reductieprogramma [Boek]
  Sluijsmans, J.J.L. \ Ingenieurs- en Adviesburo Kobessen \ 1994
  help
  Een andere broek? : verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor waterzuivering, natuurontwikkeling en grondgebruik in de Broekpolder te Vlaardingen [Boek]
  Tjallingii, S.P. \ 1992
  help
  Olie verontreiniging Biesbosch : NA 27 - 12 - 1970 : gezamenlijk rapport van de Studiegroep Olie [Boek]
  Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ Staatsbosbeheer \ Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek \ [ca. 1970]
  help
  Towards an expert system for pond networks : exploration and use of life data \ Ponds and pond landscapes of Europe : proceedings of the international conference of the Pond Life Project, Vaeshartelt Conference Centre, Maastricht, The Netherlands, 30th August - 2nd September 1998 [Hoofdstuk uit boek]
  Bugter, R.J.F. \ Sluis, T. van der \ Vos, C.C. \ 1999
  help
  Water en stadsnatuur in de Zuidas :[haalbaarheidsstudie naar verschillende toepassingsmogelijkheden] [Boek]
  Koedood, J. \ Timmermanss, W. \ 1998
  help
  Super-individuals : a simple solution for modeling large populations on an individual bases \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
  Scheffer, M. \ Baveco, J.M. \ DeAngelis, D.L. \ Nes, E.H. van \ 1995
  help
  Naar een landelijk aquatisch ingreep - effectmodel (vooronderzoek PAW*AQUAREGI) : toetsing van de bruikbaarheid van een aquatische ecotooptypenmethode en een ecologische waterbeoordelingsmethode [Boek]
  Hoek, W.F. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ Runhaar, J. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 1994
  help
  Een dynamisch waterpeil voor rietkragen in meren en moerassen [themanummer riet] \ De levende natuur [Artikel]
  Graveland, J. \ Hosper, S.H. \ 1999
  Pleidooi voor een 'anti-verstarringsbeleid' voor meren en moerassen door actief peilbeheer gericht op herstel van een natuurlijke dynamiek (met een hoge winter- en lage zomerstand) om rietkragen te herstellen en de successie te vertragen. De benodigd ...
  help
  Impact of climate change on terrestrial ecosystems, rivers and coastal wetlands \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
  Geijn, S.C. van de \ Mohren, G.M.J. \ Kwadijk, J. \ 1998
  help
  Bioavailability of heavy metals in terrestrial and aquatic systems : a quantitative approach \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Plette, A.C.C. \ Nederlof, M.M. \ Temminghoff, E.J.M. \ 1999
  help
  Natuurwijzer water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1999
  Weer een nieuw meetsysteem voor Nederlandse natuur. Om de natuurwaarde van oppervlaktewateren te meten wordt een natuurwijzer, opgebouwd uit positieve en negatieve biologische indicatoren, voorgesteld. De natuurwaarde wordt afgemeten aan een referent ...
  help
  De potentiele natuurwaarde van de EHS : natuurwaardering op basis van abiotische omstandigheden : het Natuur Technisch Model \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wamelink, G.W.W. \ Dobben, H.F. van \ Braak, C.J.F. ter \ 1998
  Een standplaatsmodel voor natuurwaardering (NTM)
  help
  Stoomlokomotief met TGV-rijtuig op het goede spoor : TGV koploper besteld \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wamelink, W. \ Dobben, H. van \ Braak, C.J.F. \ 1998
  Reactie op het artikel van Klijn, van Ek en Witte in Landschap 15/4, handelend over het natuurwaardenmodel NTM
  help
  Integraal waterbeheer en natuurdoelstellingen : visie gevraagd \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Wirdum, G. van \ 1998
  help
  Biodiversity of Dutch forest ecosystems as affected by receding groundwater levels and atmosphere deposition \ Biodiversity and conservation [Artikel]
  Tol, G. van \ Dobben, H.F. van \ Schmidt, P. \ Klap, J.M. \ 1998
  help
  Natte ecologische structuur in het Gelders rivierengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verdonschot, P.F.M. \ Glopper, A. de \ Kierkels, H. \ 1999
  Uitleg over de methodiek van het project 'Natte Ecologische Structuur', dat zich richt op de binnendijkse natuur (wateren en natte gebieden). In een netwerkbenadering worden de relaties tussen hoofdtypen, ontwikkelingsstadia, streefbeelden, omgevings ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.