Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De Kaderrichtlijn Water en Visserij op de binnenwateren [Boek]
  Klein Breteler, J. \ Leeuw, J. de \ Keeken, O. van \ 2007
  In 2009 worden voor de vier stroomgebieden in Nederland de beheersplannen vastgelegd. De relatie tussen waterbeheer en de binnenvisserij is met de komst van de KRW in een nieuw licht komen te staan. Deze studie inventariseert de gevolgen voor de bero ...
  help
  Effect van afstromend regenwater op het watersysteem in de Wieringermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slijkerman, D. \ Bos, R. \ 2007
  Voor een grootschalig afkoppelproject in de gemeente Wieringermeer is onderzoek verricht naar de verontreiniging in het afstromende regenwater en de ecologische effecten op het watersysteem. Dat gebeurde in het kader van NORIS (NO Rainwater in Sewers ...
  help
  Mogelijke oorzaken Corbicula sterfte in de Maas : een verkennend onderzoek naar beschikbare informatie in 2006 [Boek]
  Foekema, E.M. \ Slijkerman, D.M.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2007
  De afgelopen jaren is er gedurende de zomer een aantal keren lokale en massale sterfte geconstateerd onder Aziatische korfmosselen in de Maas. Toen er bij RWS in juli en september 2006 weer meldingen van sterfte binnen kwamen werd besloten tot nader ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel II: Methoden [Boek]
  Overzee, H.M.J.. van \ Boois, I.J. de \ Graaf, M. de \ Goudswaard, K. \ Keeken, O.A. van \ Kuijs, E. \ Lohman, M. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2013
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in detail ...
  help
  Signals from the shallows : in search of common patterns in long-term trends in Dutch estuarine and coastal fish \ Journal of sea research [Wetenschappelijk artikel]
  Tulp, I. \ Bolle, L.J. \ Rijnsdorp, A.D. \ 2008
  Shallow waters along the North Sea coast provide nursery areas for juveniles of commercially exploited species and natural habitat for resident species and seasonal visitors. The areas have gone through major changes in the last decades due to climat ...
  help
  Comparison of manufactured and black carbon nanoparticle concentrations in aquatic sediments \ Environmental pollution [Artikel]
  Koelmans, A.A. \ Nowack, B. \ Wiesner, M.R. \ 2009
  In this paper, the authors show that concentrations of manufactured carbon-based nanoparticles (MCNPs) in aquatic sediments will be negligible compared to levels of black carbon nanoparticles (BCNPs). This is concluded from model calculations account ...
  help
  Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brevé, N. \ Buijse, T. \ Kroes, M. \ Vriese, T. \ Wanningen, H. \ 2008
  Sinds januari 2008 beschikt Nederland over een nieuw en bijzonder overzicht van de belangrijkste vismigratieknelpunten en vispassages. Op de internetpagina www.vispassage.nl staan in totaal ruim 2.600 stuwen, gemalen en sluizen die door waterschappen ...
  help
  Herstel van estuariene dynamiek in de zuidwestelijke Delta [Boek]
  Baptist, M.J. \ Mesel, I. de \ Stuyt, L.C.P.M. \ Henkes, R. \ Molenaar, H. de \ Wijsman, J. \ Dankers, N. \ Kimmel, V. \ 2007
  Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar herstel van estuariene dynamiek in de Delta. In deze studie wordt beschreven wat estuariene dynamiek is, worden opties voor herstel onderzocht en wordt bekeken wat de consequenties zijn voor natuur ...
  help
  Paling en waterbodem: gehalten van dioxines en dioxineachtige PCB's in paling en de relatie met gehalten in Nederlandse waterbodems \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Tonkes, M. \ Schobben, J.H.M. \ Velzeboer, I. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
  Naar aanleiding van berichten over paling in de media zijn kamervragen gesteld over de kwaliteit van de wilde paling en mogelijke oplossingen om deze te verbeteren. Op basis hiervan is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie v ...
  help
  Governance in achterkamertjes : adviescommissies in het groen-blauwe domein \ Governance in de groen-blauwe ruimte : handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water [Hoofdstuk uit boek]
  Wiersinga, W. \ 2009
  Tal van raden, velen met hun eigen wettelijke basis, geven de regering advies zoals de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Sociaal Economische Raad (SER). Daarnaast worden adviescommissies ingesteld op basis ...
  help
  Visteelt en dierenwelzijn : internationaal onderzoek naar visvriendelijke aquacultuur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Vis, H. van de \ Schram, E. \ 2010
  De vraag naar consumptievis blijft stijgen. Viskwekers in Europa proberen aan deze vraag te voldoen, maar de Europese aquacultuur staat onder druk. Enerzijds vanwege de sterk groeiende aquacultuur in Zuid-oost Azië, anderzijds door prijsbewuste consu ...
  help
  Ecologische analyse van potentiële locaties voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren [Boek]
  Jongbloed, R.H. \ Smaal, A.C. \ Smit, C.J. \ Poelman, M. \ Brinkman, A.G. \ Dankers, N.M.J.A. \ Mesel, I.G. de \ Franeker, J.A. van \ 2009
  Het doel van de ecologische analyse is aan te geven of, en zo ja welke, ecologische functies aan de orde zijn bij toepassing van mosselzaadinvang (MZI) in de gegeven zoekgebieden en wat de mogelijke effecten zijn. De analyse is gebaseerd op de result ...
  help
  Fulmar litter EcoQO monitoring in the Netherlands 1979-2008 in relation to EU directive 2000/59/EC on port reception facilities [Boek]
  Franeker, J.A. van \ 2010
  Operationeel en aan lading gerelateerd scheepsafval is één van de belangrijke bronnen van zwerfvuil in de zuidelijke Noordzee. Zulk afval heeft ernstige economische en ecologische gevolgen. Tekortkomingen in afgifteprocedures in havens zijn een belan ...
  help
  Naar een duurzaam beheer van de aal in Nederland? \ Visserijnieuws [Artikel]
  Dekker, W. \ Klein Breteler, J.G.P. \ Vriese, T. \ 2008
  Het gaat al decennia lang erg slecht met de aal en de aal-visserij in Nederland en de rest van Europa. De Europese Unie heeft daarom besloten tot een Herstelprogramma. In dit kader moet Nederland voor het eind van dit jaar een beheersplan maken. Dit ...
  help
  Quick scan monitoring delta programme Wadden Sea area [Boek]
  Stapel, J. \ Dankers, N. \ 2012
  Welke informatie is bekend over: veiligheid, natuur en sociaaleconomische ontwikkeling in het Delta Programma Waddengebied. Naar aanleiding van deze Quickscan worden de volgende vijf monitoringstaken voorgesteld die grotendeels parallel kunnen worden ...
  help
  Contaminanten in schubvis : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in schubvis [Boek]
  Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. an \ Hoek-van den Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2012
  Voor het in kaart brengen van de vervuiling van schubvis met dioxines, dioxineachtige PCB's en niet dioxineachtige PCB's en zware metalen zijn op 10 locaties in Nederland brasem, voorn en snoekbaars bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten laten zie ...
  help
  Imares streeft naar schoner water voor kweekzalm \ Waterforum online [Artikel]
  2012
  In het Zeeuwse Yerseke zwemmen piepkleine Atlantische zalmpjes rond in proefopstellingen van de afdeling aquacultuur van IMARES, onderdeel van Wageningen UR. Als alles volgens verwachting verloopt, zwemt de jonge zalm in de toekomst in gesloten syste ...
  help
  Weinig plastic in vissenmaag \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
  Foekema, E. \ 2012
  Waar de magen van sommige zeevogels vol plastic zitten, lijken vissen in de Noordzee nauwelijks last te hebben van kunststofafval. Onderzoekers die plastic resten zochten in vissenmagen vonden ze in elk geval nauwelijks.
  help
  Dioxines en PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten tussen 2006 en 2012 [Boek]
  Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
  Aal (ook bekend als Europese paling - Anguilla) wordt beroepsmatig bevist en op de markt gebracht. Contaminanten zoals dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) worden aangetoond in aal uit de Nederlandse wateren. Normoverschrijdende dioxine- en PCB-ge ...
  help
  De zandmotor - gepassioneerde wetenschap [Video]
  2014
  De Zandmotor is een groot pilotproject voor natuurlijke kustbescherming, waarmee tegelijk ruimte voor natuur en recreatie ontstaat. Onderzoekers van verschillende universiteiten volgen de ontwikkelingen op de voet. De Zandmotor ontwikkelt zich zoals ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.