Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
  Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
  help
  Meet en regeltechniek: 'model predictive control' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Overloop, P.-J. van \ 2007
  In een serie van vijf artikelen wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van meet- en regeltechniek, toegepast op het operationele beheer van de waterlopen in Nederland. In dit artikel (nummer 4 van 5) staat de regelmethodiek 'Model based predic ...
  help
  Toepassing zeolieten voor verwijdering ammonium bij de drinkwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Abrahamse, A. \ Vet, W. de \ Scholte, P. \ Heijman, B. \ 2007
  Bij meer dan 60 procent van de drinkwaterproductiebedrijven heeft het ruwe water een ammoniumgehalte dat boven de drinkwaternorm van 0,2 mg/l ligt. Bij grondwater gaat de aanwezigheid van ammonium vaak samen met die van methaan en ijzer- en /of manga ...
  help
  Minder algemene regeltechnieken in Nederlands waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Overloop, P.-J. van \ 2007
  In een reeks van vijf artikelen wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van meet- en regeltechniek, toegepast op het operationele beheer van de waterlopen in Nederland. In dit vijfde en laatste artikel staan de regelaars centraal die in vergeli ...
  help
  Verhoging UV-transmissie bij voorzuivering Bergambacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Teunissen, K. \ Knol, T. \ Rietveld, L. \ Dijk, H. van \ 2007
  De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend en het klantvertrouwen is dan ook hoog. Dat betekent niet dat de drinkwaterbedrijven tevreden achterover kunnen leunen. Mede als gevolg van de vooruitgang van de analysetechnieken worden de l ...
  help
  Ultrafiltratie rwzi-effluent is sterk te verbeteren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Janssen, A.N. \ Menkveld, H.W.H. \ 2006
  Met ultrafiltratie is het mogelijk om vanuit rwzi-effluent een uitstekende kwaliteit proceswater te bereiken. Dit proceswater is vrij van gesuspendeerd materiaal, ziekteverwekkende organismen en macromoleculen groter dan 0,01 micrometer. Om de kosten ...
  help
  Keramische membranen bieden nieuwe mogelijkheden in de drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ridder, D. de \ Heijman, B. \ Hofman, J. \ 2007
  Naast polymere membranen worden nu ook keramische membranen steeds interessanter voor de drinkwaterproductie. Met deze membranen kan een flux tot 400 liter per vierkante meter per uur worden behaald; vanwege hun grote mechanische sterkte en chemische ...
  help
  Membraanfiltratie van effluent op praktijkschaal \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Jansen, A. \ Broek, W. van den \ 2007
  Eén van de technieken om effluent op te werken tot een hoger water kwaliteit is membraanfiltratie. Afhankelijk van de te scheiden componenten zijn vier type membraanprocessen te onderscheiden: microfiltratie (MF), ultrafiltratie (UF), nanofiltratie ( ...
  help
  Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
  De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
  help
  Onderzoek naar bovengrensscenario’s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland : internationale wetenschappelijke beoordeling [Boek]
  Vellinga, P. \ Katsman, C. \ Sterl, A. \ Beersma, J. \ 2008
  De Deltacommissie heeft een internationaal wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de bovengrensscenario’s voor klimaatverandering om Nederland te kunnen beschermen tegen overstromingen. Deze wetenschappelijke visie is gebruikt voor het opstellen ...
  help
  Lokale gebiedskennis cruciaal voor duurzaam stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Enquête Stedelijk Waterbeheer
  Graaf, R. de \ Jansen, S. \ Dahm, R. \ Icke, J. \ 2009
  De transitie van traditioneel stedelijk waterbeheer naar duurzaam stedelijk waterbeheer leidt tot nieuwe rollen voor alle betrokkenen. Hoewel stedelijk waterbeheer een steeds belangrijkere plaats inneemt in het waterbeleid, is op landelijke schaal ni ...
  help
  Onderzoek op rwzi Horstermeer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Zijlstra, W. \ Menkveld, H.W.H. \ Scherrenberg, S.M. \ 2009
  De rwzi Horstermeer is een zuiveringsinstallatie die in 1985 is gebouwd en is toen alleen ontworpen voor nitrificatie. Begin jaren negentig is denitrificatie geïntroduceerd en is een verbetering in de stikstofverwijdering gerealiseerd. De rwzi loost ...
  help
  Priority organic micropollutants in water sources in Flanders and the Netherlands and assessment of removal possibilities with nanofiltration \ Environmental pollution [Artikel]
  Verliefde, A. \ Cornelissen, E. \ Amy, G. \ Bruggen, B. van der \ Dijk, H. van \ 2007
  The occurrence of organic micropollutants in ground- and surface waters has become an important concern for the drinking water industry, mainly because of possible related health effects. Due to the polar nature of some of these pollutants, they are ...
  help
  Alternative water management options to reduce vulnerability for climate change in the Netherlands \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Artikel]
  Graaf, R. de \ Giesen, N. van de \ Ven, F. van de \ 2007
  Urbanization, land subsidence and sea level rise will increase vulnerability of the urbanized low-lying areas in the western part of the Netherlands. In this article possibilities are explored to reduce vulnerability of these areas by implementing al ...
  help
  Leven met risico’s in de Nederlandse Delta \ Economenblad [Artikel]
  Kok, M. \ 2006
  De betekenis van de overstroming in New Orleans van eind augustus 2005 dringt langzaam in Nederland door. Ook wij wonen onder de zeespiegel, en ook wij kunnen te maken krijgen met grootschalige overstromingen. Dit artikel schetst een beeld van de ove ...
  help
  Nauwkeuriger vastgestelde beoogde stroomsnelheid in zelfreinigende netten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Blokker, M. \ Donocik, A. \ Smits, F. \ Vreeburg, J. \ 2008
  Sinds in 1999 de empirische ontwerpconcepten voor zelfreinigende leidingnetten werden geïntroduceerd, leggen waterbedrijven netten vertakt en met kleinere leidingen aan, omdat die niet schoongemaakt hoeven te worden en weinig tot geen incidenten met ...
  help
  TU Delft : kanttekeningen bij rapport Deltacommissie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Huizenga, H. \ 2008
  Het rapport 'Samenwerken aan Water' van de Deltacommissie verdient lof, vinden Han Vrijling en Huib de Vriend beide hoogleraar aan de TU te Delft. Maar zij plaatsen ook kanttekeningen
  help
  Opinie: digitale geohydrologische informatie via DinoLoket, bruikbaar of liever terug naar de oude grondwaterkaarten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 2009
  Grondwaterhydrologen blijken in toenemende mate gebruik te maken van de op REGIS gebaseerde digitale grondwaterkaarten van TNO die tegenwoordig gratis zijn ter aadplegen via Dinoloket. Er blijkt naast gebruikersgemak ook een gevaar te schuilen in dez ...
  help
  (Be)wegen van Grondwater [Rede]
  Olsthoorn, T.N. \ 2006
  Rede uitgesproken door prof. dr. ir. Theo N. Olsthoorn op 22 november 2006 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het vakgebied Geohydrologie aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschap ...
  help
  Impact of particles on sediment accumulation in a drinking water distribution system \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Vreeburg, J.H.G. \ Schippers, D. \ Verberk, J.Q.J.C. \ Dijk, J.C. van \ 2008
  Discolouration of drinking water is one of the main reasons customers complain to their water company. Though corrosion of cast iron is often seen as the main source for this problem, the particles originating from the treatment plant play an importa ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.