Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Meetcampagne in het afvalwatertransportsysteem naar de rwzi Eindhoven: keuzes tijdens de ontwerpfase \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Schilperoort, R.P.S. \ Clemens, F.H.L.R. \ Weijers, S.R. \ Sikkes, M. \ 2007
  In de rwzi van Eindhoven en het afvalwatertransportsysteem naar de zuivering toe wordt momenteel een uitgebreid meetnetwerk opgezet. Om inzicht te krijgen in mogelijkheden tot reductie van lozingen, wordt een optimalisatiestudie uitgevoerd door Water ...
  help
  Temperatuur en geleidbaarheid als indicator parameters voor verdunning in een rioolsysteem \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Schilperoort, R. \ 2007
  Prestatieparameters van een afvalwatersysteem kunnen vaak niet of moeilijk in real-time en met een hoge frequentie in een rioolsysteem gemeten worden, wat sturing van het afvalwatersysteem op basis van deze parameters bemoeilijkt. In plaats van een l ...
  help
  Integrated modeling of ozonation for optimization of drinking water treatment [Proefschrift]
  Helm, A.W.C. van der \ 2007
  This thesis has two objectives: to determine the objectives for optimization of operation of drinking water treatment plants and to develop an integrated model for ozonation that can be used for operational support and process control. The model has ...
  help
  Arseen in drinkwater: niet alleen een probleem voor Bangladesh \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakker, S.A. \ Halem, D. van \ Dijk, H. van \ Amy, G. \ 2008
  Reeds jaren is bekend dat ondiepe grondwaterputten in Bangladesh dikwijls arseen bevatten in concentraties die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat zich een ramp van ongekende omvang aan het voltrekken i ...
  help
  ‘The Ultraviolet Disinfection Handbook’ [thema drinkwater] : recensie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verberk, J. \ 2009
  Wereldwijd is de laatste jaren de aandacht voor UV-desinfectie sterk toegenomen. Ook in Nederland zijn de laatste jaren verschillende UV-installaties met een grote capaciteit gebouwd (Andijk, Berenplaat). Daarom is het tijd voor een recensie van een ...
  help
  Veiligheid de maat genomen \ Ruimte voor hoogwater : Nederland rivierenland [Hoofdstuk uit boek]
  Kok, M. \ 2007
  Hoe veilig is veilig genoeg? Welke maat wordt gebruikt om veiligheid te handhaven? De rijksoverheid heeft deze onderwerpen op de beleidsagenda gezet. De bescherming tegen overstromingen krijgt daardoor in de komende jaren veel aandacht
  help
  Risk-based design of flood defence systems : a preliminary analysis for the new Orleans metropolitan area \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability Toronto, Ontario, Canada, May 6-8, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ Ledden, M. van \ Vrijling, J.K. \ 2008
  After the catastrophic flooding of New Orleans due to hurricane Katrina plans are developed for the improvement of the flood protection system of the city. In the article we apply the principles used in the Netherlands for risk based design of flood ...
  help
  Capaciteits- en energieverlies in afvalwaterpersleidingen ten gevolge van gasbellen [Boek]
  Lubbers, C.L. \ 2007
  Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoeksproject CAPWAT van de periode 2003-2006. Het onderzoek heeft veel inzichten gegeven in de processen die zich afspelen op de overgang van water en gas in gesloten drukleidingen. Met de resultaten is de ...
  help
  Living with sea-level rise and climate change: a case study of the Netherlands \ Journal of coastal research : an international forum for the littoral sciences / Coastal Education and Research Foundation (CERF) [Artikel]
  VanKoningsveld, M. \ Mulder, J.P.M. \ Stive, M.J.F. \ VanDerValk, L. \ VanDerWeck, A.W. \ 2008
  Based on historical hindsight, this paper shows that sea-level rise has played a fundamental role in the development of the low-lying environment of the Netherlands. It was beneficial in morphological terms during the mid-Holocene, but from Roman tim ...
  help
  Meer zekerheid over veiligheid drinkwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]PhD thesis Stochastic modelling of drinking water treatment in quantitative microbial risk assessmen
  Smeets, P.W.M.H. \ 2008
  In 1 miljoen liter drinkwater mag niet één ziektekiem voorkomen. In een promotieonderzoek zijn nieuwe rekenmethoden ontwikkeld om de effectiviteit van drinkwaterzuivering in de praktijk te bepalen
  help
  Rejection of organic micropollutants by high pressure membranes (NF/RO) [Proefschrift]
  Verliefde, A.R.D. \ cop. 2008
  The presence of numerous organic micropollutants, such as pharmaceutically active compounds (PhACs) and hormones, but also pesticides and industrial pollutants, in the sources for the drinking water supply, are a big concern for drinking water utilit ...
  help
  Experimenteleopstelling en resultaten van CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
  Metingen zijn uitgevoerd om de energieverliezen als gevolg van gasophoping in een neergaande leiding te bepalen. Tevens zijn metingen uitgevoerd om de snelheid te bepalen waarmee een gasvolume afgevoerd wordt door de stroming. Dit artikel beschrijft ...
  help
  Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Smits, J. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2007
  In dit artikel wordt het resultaat beschreven van praktijkmetingen met verschillende typen debietmeters in gevulde en deels gevulde riolen. Het artikel gaat in op de uitvoeringswijze en de daarbij behorende voorbereiding (verkrijgen stabiele situatie ...
  help
  Analyse van de leveringszekerheid van pompstations [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonnet, I. \ Klein, M. \ Worm, I. \ 2010
  Met een strenge elementdefinitie en extra bedrijfseigen eisen spaart PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland zich zelf niet bij het analyseren van de leveringszekerheid van haar pompstations. De analyse levert een lijst van kritische elementen op die d ...
  help
  A QSAR model for predicting rejection of emerging contaminants (pharmaceuticals, endocrine disruptors) by nanofiltration membranes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Yangali-Quintanilla, V. \ Sadmani, A. \ McConville, M. \ Kennedy, M. \ Amy, G. \ 2010
  A quantitative structure activity relationship (QSAR) model has been produced for predicting rejection of emerging contaminants (pharmaceuticals, endocrine disruptors, pesticides and other organic compounds) by Mpolyamide nanofiltration (NF) membrane ...
  help
  Model-based operational constraints for fluidised bed crystallisation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schagen, K.M. van \ Rietveld, L.C. \ Babuska, R. \ Kramer, O.J.I. \ 2008
  Fluidised bed reactors are used for water softening in water treatment plants. Recent research shows that under current operation of reactors the crystallisation of calcium carbonate can be hampered. Until now the operational constraints on the fluid ...
  help
  Model-based pH monitor for sensor assessment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Schagen, K. Van \ Rietveld, L. \ Veersma, A. \ Babuska, R. \ 2009
  An important integral aspect of the drinking water treatment plant is the pH at every stage of the plant. In this article a model-based monitoring scheme is shown for the pH measurements based on measured flows and dosages. The scheme is applied to t ...
  help
  Use of on-line UV/Vis-spectrometry in the measurement of dissolved ozone and AOC concentrations in drinking water treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Broeke, J. van den \ Ross, P.S. \ Helm, A.W.C. van der \ Baars, E.T. \ Rietveld, L.C. \ 2008
  The concentrations of dissolved ozone and assimilable organic carbon (AOC) are important performance parameters in drinking water production. For the measurement of ozone, a spectral algorithm was developed that allows quantification in situ using a ...
  help
  Sampling inspection for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating systems under imperfect defect detection \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
  Kuniewski, S.P. \ Weide, J.A.M. van der \ Noortwijk, J.M. van \ 2009
  The paper presents a sampling-inspection strategy for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating systems, where the deterioration is assumed to initiate at random times and at random locations. After initiation, defects are weakeni ...
  help
  Betekent een ander klimaat grotere riolen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F. van de \ Veldhuis, M. ten \ Clemens, F. \ 2009
  Nieuwe KNMI-klimaatscenario's: grotere rioleringen? Veel artikelen wijzen, na de openbaarmaking van de nieuwste inzichten van het KNMI over de ontwikkeling van het klimaat in Nederland, in die richting. Maar is dat niet te kort door de bocht?
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.