Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rijkswaterstaat onderzoekt morfologie Rijnsplitsingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Havinga, H. \ Bolwidt, L.J. \ 2006
  Rijkswaterstaat heeft metingen verricht naar bodemligging en bodemopbouw, stroomsnelheid en sedimenttransport van de Rijn bij Pannerdensche Kop. De verdeling van het water over Rijn en Waal is namelijk cruciaal voor hoogwaterveiligheid en de scheepsv ...
  help
  Een afwegingskader voor de keuze van klimaatscenario's in het waterbeheer [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Vuren, S. van \ Wieringa, K. \ Dijkhuis, L.-J. \ 2007
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat voor het waterbeleid grosso modo wordt uitgegaan van het WB21-middenscenario voor het klimaat. Vanwege het uitkomen van nieuwe klimaatscenario's van het KNMI bestaat aanleiding om dit ve ...
  help
  Loss of life due to floods \ Journal of flood risk management [Artikel]
  Jonkman, S.N. \ Vrijling, J.K. \ 2008
  This article gives an overview of the research on loss of life due to floods. The limited information regarding this topic is presented and evaluated. Analysis of global data for different flood types shows that the magnitude of mortality is related ...
  help
  Gasbellen in leiding: beter voorkomen dan genezen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pothof, I.W.M. \ Kooij, C. \ Clemens, F.H.L.R. \ Schuit, A.D. \ 2009
  Gasbellen in dalende delen van afvalwaterpersleidingen leiden tot ongewenste energie- en capaciteitsverliezen. Het afbreken en afvoeren van gasbellen in afvalwater blijkt net zo moeizaam te verlopen als in leidingen met schoon water
  help
  Principles of river engineering : the non-tidal alluvial river [Boek]
  Jansen, P.P. \ Bendegom, L. van \ Berg, J. van den \ 1979
  help
  De Rijn [Boek]
  Technische Hogeschool Delft \ 1961
  help
  Slim compartimenteren biedt perspectief voor New Orleans \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ledden, M. van \ Groot Zwaaftink, M. \ Bruijn, K. de \ Jonkman, B. \ 2007
  In 2005 zette de orkaan Katrina een groot deel van New Orleans onder water. Sindsdien zijn allerlei plannen ontwikkeld om de stad veiliger te maken. Eén ervan is het opdelen van het stadscentrum in compartimenten door het ophogen van bestaande spoorl ...
  help
  Werken aan een veilige delta : lessen uit buitenlandse overstromingen \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Jonkman, S.N. \ Kok, M. \ 2012
  In de afgelopen tien jaar hebben verschillende overstromingsrampen nieuwe inzichten gegeven. In het jaar 2005 overstroomde New Orleans door orkaan Katrina. De dijken bleken onveilig te zijn (“It was only a system in name”, volgens het Army Corps of E ...
  help
  Anderhalf jaar na de Tohoku tsunami in Japan : leren van de zoektocht naar een acceptabel risico voor een nieuw waterveiligheidsbeleid tijdens de wederopbouw [case study] \ Water governance [Artikel]
  Kolen, B. \ Jonkman, B. \ Bouwer, L.M. \ 2012
  Een team van Nederlandse en Japanse experts heeft in juni kennis en ervaringen gedeeld over overstromingsrisico’s en beschermingsstrategieën in kustgebieden in een conferentie en driedaags veldbezoek. Centraal stond de huidige zoektocht naar het juis ...
  help
  In Elgin gaan veiligheid voor mens en whisky hand in hand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Flikweert, J.J. \ Ledden, M. van \ Hellett, B. \ 2013
  In het Noord-Schotse gebied Moray kwamen regelmatig overstromingen voor. Een programma volgens Britse aanpak om de risico's te verminderen moet soelaas bieden. Mens én whiskyproductie lijkt hiermee veilig gesteld. Bovendien kunnen elementen van waard ...
  help
  Stedelijk klimaatontwerp en stedelijke klimaatadaptaties \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Dobbelsteen, A.A.J.F. van den \ Stroeve-Kleerekoper, L. \ 2013
  Beheersing van het stedelijk klimaat wordt steeds belangrijker nu verwacht wordt dat de lokale condities – vooral temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag – sterk zullen veranderen onder invloed van mondiale klimaatverandering. Op gebouwniveau besto ...
  help
  Verbetering en opschaling van een balgkering \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Breukelen, M. van \ 2014
  Door de klimaatverandering worden in de toekomst vaker zware regenval, een stijgende zeespiegel en stormen met een grotere heftigheid verwacht. Daarom zijn er meer innovatieve stormvloedkeringen nodig voor de bescherming van laaggelegen gebieden. De ...
  help
  Kansen voor compartimentering in de Randstad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bruine, E. de \ Hesselink, A. \ Jonkman, B. \ 2007
  De Randstad is kwetsbaar in het geval van overstromingen. Het huidige veiligheidsbeleid heeft zich met name geconcentreerd op het voorkomen van overstromingen door de bouw van stevige dijken en waterkeringen. Maar wat als het dan toch een keer mis ga ...
  help
  Doorstroommogelijkheden : een studie naar de relatie tussen morfologie en ontwerp van kreken in een getij beïnvloed doorstroomgebied [Studentenverslag]
  Huisman, B.J.A. \ 2005
  In het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ zal de hydraulische situatie binnen het doorstroomgebied de Noordwaard sterk veranderen. Dit heeft onder andere consequenties voor de inrichting, het gebruik, en de morfologie van het gebied. Waar kan men bijv ...
  help
  KALLISTO: samenwerkingsverband afvalwaterketen regio Eindhoven \ Riolering Vlaanderen [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Langeveld, J. \ Jonge, J. de \ 2011
  Onder het motto'Samen, Slim, Schoon' ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Het KRW-innovatieproject KALLISTO draagt bij aan een doelmatig ...
  help
  Sustainable development of land reclamations and shorelines full scale experiments as a driver for public-private innovations \ Virtue, Venture and Vision in the Coastal Zone [Hoofdstuk uit boek]
  Aarninkhof, S.G.J. \ Allewijn, R. \ Kleij, A.M. \ Stive, M.J.F. \ Baptist, M.J. \ 2012
  With 80% of the world's population living in lowland urban areas by 2050, sea levels gradually rising and societal demands on the quality of living increasing, sustainable development of coastal zones becomes increasingly urgent as well as complex. M ...
  help
  Praktische tips voor aanpak projecten klimaataanpassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2014
  Sebastiaan van Herk en Jeroen Rijke zijn aan de TUDelft gepromoveerd op de vraag wat de beste aanpak is van projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Ze deden o.a. onderzoek naar het governancemodel dat Rijkswaterstaat hanteert voor het programma ...
  help
  Natuurlijk organisch materiaal verwijderd door anionwisseling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grefte, A. \ Rietveld, L. \ Dignum, M. \ Cornelissen, E. \ 2014
  Natuurlijk organisch materiaal is een bron voor nagroei (biofilm) in waterleidingen. Gangbare analyses maken niet duidelijk welke organische verbindingen in het water als substraat voor bacteriën kunnen dienen, en hoe de zuiveringstechnieken erop inw ...
  help
  Delivering change : towards fit-for-purpose governance of adaptation to flooding and drought [Proefschrift]
  Rijke, J.S. \ 2014
  Het bewerkstelligen van adaptatie in de watersector gaat over het bewerkstelligen van verandering. In dit proefschrift wordt uitgelegd dat de governance-benadering voor het effectief bewerkstelligen van adaptatie ten aanzien van veranderingen in over ...
  help
  Proefondervindelijk onderzoek naar het verschil in golfoverslag tussen dijken met en zonder een (Muralt-) muurtje en de invloed van deze golfoverslag op het proces van dijkdoorbraak [Boek]
  [ca. 1985]
  Om na te gaan of er verschillen in bezwijken van binnentaluds bij dijken zonder en met een kruinmuurtje verklaard kunnen worden uit verschillen in overslag waren golfoverslagproeven gedaan in het laboratorium voor vloeistofmechanica van de TU Delft. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.