Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Groundwater \ Geology of the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Vries, J.J. de \ 2007
  The subsurface of the Netherlands is, from a hydrogeological viewpoint, dominated by a regional aquifer, consisting of medium-grained Plio-Pleistocene fluvial sand with a thickness ranging from 25 to 250 m. The aquifer is at the surface in the easter ...
  help
  Methaanwinning uit grondwater duurzaam alternatief met economisch perspectief [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Drijver, B. \ Kappelhof, J. \ Polman, E. \ Breukelen, B. van \ 2007
  In het verleden is met behulp van brongasinstallaties op grote schaal methaan uit grondwater gewonnen. Vanwege de komst van aardgas en bezwaren vanuit de waterschappen wordt deze techniek tegenwoordig nog maar weinig toegepast. Juist nu lijkt methaan ...
  help
  Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Velstra, J. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
  Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geef ...
  help
  Meten aan brak- en zout grondwater \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Post, V. \ 2007
  Het hoge zoutgehalte wordt vrijwel altijd als ongewenst ervaren, bijvoorbeeld bij de winning van drinkwater of de beregening van gewassen. Het is daarom van belang te weten waar zich in de ondergrond zout water bevindt. Een van de voornaamste doelen ...
  help
  Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [Proefschrift]
  Delsman, J.R. \ [2015]
  Verzilting van oppervlaktewater door zout grondwater komt veel voor in de Nederlandse kustregio. Het nemen van effectieve maatregelen wordt echter bemoeilijkt, doordat de hydrologische processen en fysisch-geografische factoren die de uitstroom van z ...
  help
  Eigenschappen bodem en oppervlak beïnvloeden temperatuurstijging rond drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Molen, M. van der \ Pieterse-Quirijns, I. \ Donocik, A. \ Smulders, E. \ 2009
  Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. In 2005 zijn op een aantal locaties in het leidingnet van Tilburg tijdens een langdurige warme periode hogere temperaturen gemeten. De temper ...
  help
  Verstopping en regeneratie van infiltratieputten bij Waalsdorp [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Raat, K.J. \ Dammers, P. \ Stuyfzand, P.J. \ 2009
  Al 18 jaar bedrijft Duinwaterbedrijf Zuid-Holland met succes het diepinfiltratiesysteem Waalsdorp, waar voorgezuiverd Maaswater in het derde watervoerend pakket wordt geinjecteerd en teruggewonnen. De laatste jaren blijkt uit monitoringsdata dat de i ...
  help
  Recycling van lokale verdamping in Europa \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bisselink, B. \ 2008
  Toelichtend artikel op het promotieonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het project "Developing adaptive capacity to extreme events in the Rhine basin (ACER). Een belangrijke vraag in het project is hoe te anticiperen op toekomstige klimaatveranderi ...
  help
  Moisture matters : climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and vegetation [Proefschrift]
  Bartholomeus, R.P. \ 2010
  In het proefschrift wordt aangetoond dat klimaatverandering leidt tot een grotere afwisseling van vochtcondities in het wortelmilieu van planten. Hierdoor zullen zowel zeer natte omstandigheden toenemen, waarbij planten zuurstofstress ondervinden, al ...
  help
  Onderzoek naar duurzame toepassing van warmte-koudeopslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Stuyfzand, P.J. \ Beelen, P. van \ Visser, P. \ 2010
  Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame en rendabele manier om energie te besparen. De roep om versoepeling van de regelgeving voor open energiesystemen wordt hierdoor steeds groter. De Taskforce WKO heeft begin 2010 minister Cramer geadviseerd hoe ...
  help
  Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ 2010
  Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen ...
  help
  Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
  As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
  help
  Analyzing the data-rich-but-information-poor syndrome in Dutch water management in historical perspective \ Environmental management [Artikel]
  Timmerman, J.G. \ Beinat, E. \ Termeer, K. \ Cofino, W. \ 2010
  Water quality monitoring has developed over the past century from an unplanned, isolated activity into an important discipline in water management. This development also brought about a discontent between information users and information producers a ...
  help
  Aanvullend veldonderzoek Groot Mijdrecht Noord [Boek]
  Velstra, J. \ Acacia Water \ Vrije Universiteit \ 2008
  In april 2008 is een consortium van Royal Haskoning, Deltares en Acacia Water van start gegaan met het project “Grondwateronderzoek polder Groot Mijdrecht”. Doelstelling van het project is het eerdere modelonderzoek op de door de commissie Remkes eer ...
  help
  Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vermaat, J.E. \ Harmsen, J. \ Hellmann, F.A. \ Geest, H.G. van der \ Klein, J.J.M. de \ Kosten, S. \ Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Mes, R.G. \ Ouboter, M. \ 2013
  De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse v ...
  help
  Grondwater als bron voor biodiversiteit [Rede]
  Witte, J.P.M. \ 2008
  Het beroep van de auteur bestaat uit het verklaren en voorspellen van de diversiteit aan plantensoorten in afhankelijkheid van water, en dan vooral van grondwater en het water dat boven in de bodem zit, het bodemvocht. In deze rede legt hij uit waaro ...
  help
  Periodic flow of groundwater : a systematic study of wave propagation under confined, semiconfined flow conditions [Proefschrift]
  Kamp, G.S.J.P. van der \ 1973
  help
  Bemesting en grondwaterkwaliteit [Boek]
  Krajenbrink, G.J.W. \ 1982
  Een literatuurstudie naar de invloed van bemesting op de samenstelling van het grondwater, die vooral bedoeld is om een beter inzicht te verkrijgen van het proces uitspoeling, waarbij de meststoffen stikstof en fosfaat de nadruk krijgen
  help
  Rentmeesters van het water [Boek]
  Engelen, G.B. \ 1974
  help
  Beinvloeding van de grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied van de noordwestelijke Veluwe [Boek]
  Appelo, C.A.J. \ Krajenbrink, G.J.W. \ Ree, C.C.D.F. van \ 1982
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.