Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Toxicological relevance of emerging contaminants for drinking water quality \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schriks, M. \ Heringa, M.B. \ Kooi, M.M. van der \ Voogt, P. de \ Wezel, A.P. van \ 2010
  De Nederlandse drinkwaterbedrijven onderzoeken de gezondheidsrisico's van een reeks 'nieuwe' vervuilende stoffen die in het water zijn aangetroffen. Zij kijken daarbij ook of bepaalde stoffen zodanig op elkaar inwerken, dat ze samen een gezondheidsri ...
  help
  Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vermaat, J.E. \ Harmsen, J. \ Hellmann, F.A. \ Geest, H.G. van der \ Klein, J.J.M. de \ Kosten, S. \ Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Mes, R.G. \ Ouboter, M. \ 2013
  De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse v ...
  help
  Selective suppression of harmful cyanobacteria in an entire lake with hydrogen peroxide \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Matthijs, H.C.P. \ Visser, P.M. \ Reeze, B. \ Meeuse, J. \ Slot, P.C. \ Wijn, G. \ Talens, R. \ Huisman, J. \ 2012
  Although harmful cyanobacteria form a major threat to water quality, few methods exist for the rapid suppression of cyanobacterial blooms. Since laboratory studies indicated that cyanobacteria are more sensitive to hydrogen peroxide than eukaryotic p ...
  help
  Particles matter : transformation of suspended particles in constructed wetlands [Proefschrift]
  Mulling, B.T.M. \ 2013
  Zwevende stof vormt een complex mengsel van allerlei verschillende deeltjes, en speelt een belangrijke rol in processen die plaats vinden in ondiepe watersystemen. Lozingen van afvalwater brengen aanzienlijke hoeveelheden deeltjes in het oppervlaktew ...
  help
  Cyanotoxines drijven tot overlast : inventarisatie van microcystineconcentraties 2000-2004 in Nederlandse oppervlakte wateren [Boek]
  Kardinaal, W.E.A. \ Visser, P.M. \ 2005
  In dit rapport is geinventariseerd hoe (gevaarlijk) de Nederlandse situatie is met betrekking tot het voorkomen van cyanobacteriën en de door hen geproduceerde toxines. Om deze vraag te beantwoorden zijn alle grote waterkwaliteitsbeheerders gevraagd ...
  help
  De Desmidiaceeen van Nederland [Boek]
  Coesel, P.F.M. \ 1982-1997
  help
  Eenvoud in samenhang : verbinden van waterbeheer en systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstel [Rede]
  Verdonschot, P.F.M. \ 2014
  De herstelecologie neemt een positie in tussen de ‘klassieke’ ecologie en de praktijk van het ecologische herstel. De klassieke ecologie kunnen we definiëren als ‘het ontwikkelen en toetsen van theorieën en concepten om processen en patronen in ecosy ...
  help
  Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot wil kennis biologen beter inzetten voor herstelmaatregelen "verbind wetenschap en waterschap" \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Kouwen, M. \ 2014
  Herstelmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren zijn maar weinig effectief. In zijn oratie tot bijzonder hoogleraar herstelecologie geeft Piet Verdonschot uitleg.
  help
  Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates [Proefschrift]
  Keizer-Vlek, H.E. \ 2014
  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische mon ...
  help
  Eenvoud in samenhang : het verbinden van waterbeheer en systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstel [Rede]
  Verdonschot, P. \ 2014
  Uitgebreide tekst naar aanleiding van de oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Wetland Restoration Ecology van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 28 februari 2014 door P.F.M. Verdonschot
  help
  Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
  Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
  Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
  help
  Blauwalg profiteert van klimaatverandering \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
  Spierings, E. \ 2008
  Door opwarming van de aarde gaan de giftige blauwalgen wereldwijd een steeds groter probleem worden. Aquatisch ecoloog Jef Huisman publiceerde onderzoek verricht tijdens de hittegolf van 2003. Uitgerekend in de heetste zomer van de afgelopen vijfhond ...
  help
  Inpassen of verdringen? Ongewervelde exoten in zoetwaterecosystemen \ De levende natuur [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2014
  In zoete wateren is het vinden van ongewervelden die van oorsprong niet inheems zijn eerder regel dan uitzondering. Maar zijn er eigenlijk verschillen tussen watertypen en zo ja, waardoor worden deze veroorzaakt? Om hier inzicht in te krijgen, hebben ...
  help
  Odour and flavour thresholds of gasoline additives (MTBE, ETBE and TAME) and their occurrence in Dutch drinking water collection areas \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
  Wezel, A. van \ Puijker, L. \ Versteegh, A. \ Voogt, P. de \ 2009
  The use of ETBE (ethyl-tert-butylether) as gasoline additive has recently grown rapidly. Contamination of aquatic systems is well documented for MTBE (methyl-tert-butylether), but less for other gasoline additives. Due to their mobility they may easi ...
  help
  Development of an Index of Trophic Completeness for benthic macroinvertebrate communities in flowing waters \ Hydrobiologia [Artikel]
  Pavluk, T.I. \ Vaate, A. bij de \ Leslie, H.A. \ 2000
  The analysis of the trophic structure of benthic macroinvertebrate communities can be used in biological assessments of the condition of river ecosystems. Using the trophic, or functional approach, the Index of Trophic Completeness was developed. The ...
  help
  Reed and periphyton in Lake Maarsseveen 1 : structural and functional aspects [Proefschrift]
  Meulemans, J.T. \ 1989
  help
  Algemene ecologische begrippen in relatie met ecologisch beheer van oppervlaktewater : een literatuurverkenning in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ten behoeve van de Commissie Ecologische Normen Waterbeheer [Boek]
  Kwa, C.L. \ Ringelberg, J. \ 1984
  help
  Factors influencing phytoplankton growth and succession in Lake Maarsseveen (1) [Proefschrift]
  Donk, E. van \ 1983
  help
  City Blueprints: duurzaamheidsanalyse van de stedelijke waterketen in 45 steden \ H2O online [Artikel]
  Koop, S. \ Loosdrecht, L. van \ Leeuwen, K. van \ 2015
  Klimaatverandering en verstedelijking zijn wereldwijd bepalend voor de waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling en gezondheid. Aangezien veel steden kampen met droogte of overstromingen is het noodzakelijk om het stedelijk waterbeheer ingrijpen ...
  help
  Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer : een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuurlijke ontwikkelingen in het kustgebied [Boek]
  Grootjans, A. \ Stuyfzand, P. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Petersen, J. \ Shahrudin, R. \ 2014
  In de Grevelingen komen na de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen drooggevallen zandplaten voor, waarop zich momenteel ook goed ontwikkelde duinvalleivegetaties hebben ontwikkeld. In de toekomst wil men ook hier een meer natuurlijk waterpeil instellen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.