Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
  help
  Opposite hysteresis of sand and gravel transport upstream and downstream of a bifurcation during a flood in the River Rhine, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Kleinhans, M.G. \ Wilbers, A.W.E. \ Brinke, W.B.M. ten \ 2007
  Prediction of the sediment transport rate and division thereof at bifurcations is of utmost importance for understanding the evolution of the bifurcates for short-term management purposes and for long-term fluvial plain development. However, measured ...
  help
  Integrale bodemdalingstudie Waddenzee - Samenvatting [Boek]
  Marquenie, J.M. \ Gussinklo, H.J. \ 1998
  help
  Impact of summer droughts on water quality of the Rhine river : a preview of climate change? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Zwolsman, J.J.G. \ Bokhoven, A.J. van \ 2007
  It is generally recognized that climate change will affect the discharge regime of the Rhine River. Especially the anticipated increase in extreme river discharges (floods and droughts) poses serious problems to water management, both with regard to ...
  help
  Advies van de Deltacommissie vergt breder perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Valkering, P. \ Haasnoot, M. \ Beek, E. van \ Middelkoop, H. \ 2008
  Op 3 september 2008 presenteerde de Deltacommissie haar advies over hoe Nederland zich komende eeuw - ook onder de meest extreme klimaatscenario’s - kan beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De maatregelen die zij voorstelt, zijn gebas ...
  help
  Vulnerability of unconfined aquifers to virus contamination \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schijven, J.F. \ Hassanizadeh, S.M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2010
  An empirical formula was developed for determining the vulnerability of unconfined sandy aquifers to virus contamination, expressed as a dimensionless setback distance r*sub s. The formula can be used to calculate the setback distance required for th ...
  help
  Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
  Loon, A.H. van \ 2010
  De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
  help
  Het rapport van de Deltacommissie 2008 : samen werken met water \ Geografie [Artikel]
  Terwindt, J. \ 2009
  Precies een jaar geleden pleitte de Deltacommissie 2008 voor een grondige herziening van het Nederlandse waterbeleid. De regering besluit waarschijnlijk nog dit jaar over de aanbevelingen van de commissie. Dit artikel wijst op de staat van de Nederla ...
  help
  Effecten van klimaatverandering in Nederland: 2012 [Boek]
  Minnen, J. van \ Ligtvoet, W. \ 2012
  Planbureau voor de Leefomgeving heeft in samenwerking met diverse kennisinstellingen (o.a KNMI en Wageningen UR) het rapport "Klimaateffecten in Nederland" uit 2005 geactualiseerd. Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in N ...
  help
  Demonstrating trend reversal of groundwater quality in relation to time of recharge determined by 3H/3He \ Environmental pollution [Artikel]
  Visser, A. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Bierkens, M.F.P. \ 2007
  In this study, the authors applied an alternative approach to trend analysis that is promising for the aggregation of time series in individual monitoring points to trends that represent larger areas or groundwater bodies. The approach is based on re ...
  help
  Uncertainty management strategies: lessons from the regional implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Raadgever, G.T. \ Dieperink, C. \ Driessen, P.P.J. \ Smit, A.A.H. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2011
  Environmental managers have to deal with many uncertainties in carrying out their jobs. Literature describes several strategies that can be employed to manage these uncertainties, but this is done in a fragmented way. Therefore,this article aims to d ...
  help
  A method to explore social response for sustainable water management strategies under changing conditions \ Sustainable development [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Haasnoot, M. \ Valkering, P. \ 2009
  Society aims at sustainable water management, which means that it is effective (meeting targets for people, planet and profit), robust (able to cope with uncertainties) and flexible (easily adaptable to changing conditions). The past has demonstrated ...
  help
  De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
  Vogelzang, I. \ 1956
  help
  Floristische evaluatie van het duingebied van Schouwen ten behoeve van een kwetsbaarheidsbepaling van de aan de invloedssfeer van het grondwater gebonden plantengemeenschappen in verband met het eventueel optreden van veranderingen in het grondwaterregime [Boek]
  Boer, R.J. de \ 1975
  help
  Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
  The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
  help
  Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
  De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
  help
  KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
  Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
  Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
  help
  Klimaatverandering en modellering van natuureffecten : verkenning van mogelijkheden om natuur effecten te voorspellen met hydrologische modellen als uitgangspunt [Boek]
  Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ 2010
  Door koppeling van diverse bestaande modellen wordt getracht de effecten van klimaatveranderingen door te rekenen met o.a. luchtkwaliteits- en hydrologische modellen. De gesimuleerde abiotische veranderingen zouden vervolgens moeten worden doorvertaa ...
  help
  Integrated eco-hydrological modeling of fens : a brief review and future perspectives \ Wetlands: monitoring, modelling and management : proceedings of the international conference W3M "Wetlands: modelling, monitoring, management", Wierzba, Poland, 22-25 September 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Fujita, Y. \ Ruiter, P. de \ Heil, G.W. \ 2007
  Species-rich fens, a type of groundwater dependent vegetation, are one of the threatened ecosystems in Europe for which urgent conservation efforts are neded. Integrated eco-hydrological models have a potential to explore the optimal strategies of co ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.