Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Innovatiebeleid in de watersector sterker bij betere vraagsturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Deelstra, Y. \ Nistelrooij, J. van \ Buuren, A. van \ 2008
  Nederland investeert veel in onderzoek naar nieuwe technieken om water te zuiveren, maar vergeet dat de implementatie van technieken alleen kan plaatsvinden als de overheid daar zelf ook om vraagt. Het invoeren van innovaties in de waterketen is in N ...
  help
  Thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Weeren, B.-J. van \ Buuren, A. van \ Ellen, G.-J. \ Moerman, A. \ Bos, M. \ Jongejans, R. \ Jolink, E. \ Koning, J. de \ 2015
  Zeven artikelen in dit themanummer over dijken: 1) Leendert de Boerspolder, 14 oktober 2015, 6.30 uur: Veendijk bezweken, proef geslaagd!: 2) Verder kijken dan de dijken: opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. 3) Beukende golven: Delta ...
  help
  Die het water deert die het water keert : overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave : opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid [Boek]
  Buuren, A. van \ Ellen, G. \ Leeuwen, C. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  In het Nederlandse waterveiligheidsbeleid vindt een belangrijke evolutie plaats: van het voorkomen van overstromingen door dijken, naar een overstromingsrisicobeheer gebaseerd op een combinatie van dijken én ruimtelijke inrichting én adequate rampenb ...
  help
  Werken aan waterveiligheid gezamelijke opgave \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Leeuwen, C.W.G.J. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  Uit de lerende evaluatie van drie pilots 'meerlaagse veiligheid' blijkt dat beheer van overstromingsrisico's een integrale, maatschappelijke opgave is. Deze ligt niet alleen op het bordje waterbeheerders. Het gevolg is dat het belangrijk is om de ove ...
  help
  Delta governance scenario’s: toekomstdenken als robuustheidstoets voor de governance van klimaatadaptatie \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Poperink-Verkerk, J. van \ 2014
  De noodzaak van delta governance scenario’s – Het denken over ontwikkelingen op de lange termijn zit in de cultuur van het Nederlandse waterbeleid. Zo worden alle dijken gebouwd voor een periode van ten minste vijftig jaar. En wordt al sinds de Delta ...
  help
  Arnemuiden aan de Arne? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Leven met Water Projecten
  Ast, J. van \ Schie, N. van \ Edelenbos, J. \ Gerrits, L. \ 2008
  Met het verzanden van de Arne kwam een einde aan de bruisende vissershaven die Arnemuiden ooit is geweest. Ook nu nog zijn de meeste Arnemuidenaren verknocht aan het open water. Graag zouden zij dan ook zien dat de voormalige zeearm weer in oude glor ...
  help
  Economic policy instruments and evaluation methods in Dutch water management = Economische beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden in het Nederlandse waterbeheer : een analyse van hun bijdrage aan een integrale benadering [Proefschrift]
  Boot, S.P. \ 2007
  ‘Welke bijdrage leveren economische sturingsinstrumenten en evaluatiemethoden aan integraal waterbeheer in Nederland en hoe kan deze bijdrage worden verklaard?’ Deze vraag omvat een aantal deelvragen, te weten: 1. Welke aannames maakt de economische ...
  help
  Waardering van overstromingsrisico's : eindrapport [Boek]
  Ast, J. van \ Bouma, J.J. \ Francois, D. \ [ca. 2004]
  Met deze, in opdracht van DWW, uitgevoerde studie wordt nader ingegaan op de economische achtergronden en benaderingen bij de integratie van overstromingsrisico’s in een Kosten-Baten Analyse. In de studie wordt een “Risk Assessment Approach” (risico- ...
  help
  Dorstige aarde : het probleem van de 21ste eeuw; groeiend en explosief \ Symposium "Honderd jaar duurzame waterstaatszorg", op 3 november 1994, te 's-Gravenhage [Hoofdstuk uit boek]
  Saeijs, H.L.F. \ Berkel, M.J. van \ 1995
  In dit artikel wordt vanuit een mondiaal perspectief ingegaan op de problematische situatie rond de beschikbaarheid van zoetwater, nu en in de komende 100 jaar, en de dreigingen die daarvan uitgaan voor het functioneren van ecosystemen, sociaal-econo ...
  help
  De sociaal-economische betekenis van water \ Over stromen : kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Savenije, H.H.G. \ Bouma, J.J. \ Saeijs, H.L.F. \ 2000
  help
  Recht doen aan water : over ontwikkelingen in het waterbeheer en uitdagingen door de wetgeving \ Ars Aequi : juridisch studentenblad [Artikel]
  Saeijs, H.L.F. \ Teeuwen, H.H.A. \ 1999
  help
  Eco-centric cost-benefit analysis for hydraulic engineering in river basins \ New approaches to river management [Hoofdstuk uit boek]
  Bouma, J.J. \ Saeijs, H.L.F. \ 2000
  help
  Interactief waterbeheer : ontwikkelingen naar internationaal beheer van riviersystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ast, J.A. van \ 1998
  In dit artikel wordt eerst een schets gegeven van de veranderingen in het Nederlandse waterbeheer die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze de ontwikkelingen zich in de naaste toekomst naar ve ...
  help
  The global water crisis : the major issue of the twenty-first century, a growing and explosive problem \ The scarcity of water : emerging legal and policy responses [Hoofdstuk uit boek]
  Saeijs, H.L.F. \ Berkel, M.J. van \ 1997
  help
  Grensoverschrijdend waterbeheer in het stroomgebied van de Schelde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ast, J. van \ 2001
  Promotieonderzoek naar oplossingen om het internationaal waterbeheer van het Scheldegebied te verbeteren
  help
  De kosten en baten van de deltawerken : een aanzet voor een eco-systeem georiënteerde kosten-batenanalyse op het niveau van een watersysteem (Grevelingenmeer) [Boek]
  Nijssen, R. \ Bouma, J.J. \ 1998
  help
  Naar interactief watermanagement in grensoverschrijdende watersystemen \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
  Ast, J.A. van \ 2001
  Na de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water zullen diverse veranderingen worden doorgevoerd in het waterbeheer van de EU-landen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de historische ontwikkeling naar grensoverschrijdende en meer op interact ...
  help
  Participation in European water policy \ Physics and chemistry of the earth, Parts A/B/C [Artikel]
  Ast, J.A. van \ Boot, S.P. \ 2003
  This paper considers the possibilities for interactive policy-making in European water management. By means of two examples of water related policy issues in Europe, i.e. economic approaches in the Water Framework Directive and Integrated Product Pol ...
  help
  The social construction of sustainability in Dutch water companies [Proefschrift]
  Klostermann, J.E.M. \ 2003
  help
  Valuation of water : the process of economic valuation of ecosystems in water management [Proefschrift]
  Schuijt, K.D. \ 2003
  This dissertation focuses on the process of economic valuation of ecosystems in Dutch water management. As a starting point, it takes the argument that economic valuation has a potential to contribute to decision making processes in integrated water ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.