Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De polarisatie in kust- en zeebeheer [Rede]
  Baptist, M.J. \ 2008
  Het beheer van zee- en kustsystemen wordt steeds complexer. Er zijn conflicterende ruimteclaims in het kustgebied en op de Noordzee. De klimaatverandering en de concurrentie tussen visserij- en natuurbelangen dwingt ons tot actie om de kustveiligheid ...
  help
  Het dak als waterbuffer (deel 2) \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
  2006
  Groendaken kunnen een belangrijke rol spelen bij de buffering van hemelwater. Maar hoe groot die rol is kan niemand met zekerheid aangeven. Onder het motto ‘meten is weten’ start de vereniging van dak- en gevelgroenspecialisten DGS samen met Hogescho ...
  help
  Onderzoeksrapport afkoppelvoorzieningen : zuiver beschreven tot de laatste druppel [Studentenverslag]
  Broeksteeg, D. \ 2009
  Waterschap De Dommel heeft enkele jaren geleden een “Beslisboom Afkoppelen” opgesteld. Door middel van deze beslisboom dienen de planvormers en plantoetsers van Waterschap De Dommel voor elke situatie eenduidig de benodigde infiltratie- of zuiverings ...
  help
  Handboek natuurlijke zuivering : [achtergrondrapport bij STOWA rapport 2001-09] [Boek]
  [ca. 2001]
  Zuiveringsmoerassen worden in Nederland vooral toegepast voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) van woningen en bedrijven die niet op de riolering zijn aangesloten. Dit zijn moerassystemen voor afvalwater met hoge concentraties verontre ...
  help
  Van dak naar tuin! : handleiding voor dakgroen [Studentenverslag]
  Heutinck, L. \ Vlaskamp, W. \ 2008
  Studentenverslag over groene daken. Hoe maak je van je dak een groen dak. Hoe leer je het geschikt te maken voor beplantingen, hoe breng je verschillende beplantingen aan en hoe wordt de daktuin onderhouden?
  help
  Zwemvijvers : oriënterend onderzoek [Studentenverslag]
  Wijnbeek, N. \ Venhuizen, R. \ 2010
  Studentenverslag van studenten van van Hall Larenstein over een oriënterend onderzoek naar natuurlijke zwemvijvers. Doel van het onderzoek was: 'Hoe werkt de zuivering in natuurlijke openbare of natuurlijke private zwemvijvers, en is het mogelijk dez ...
  help
  Baggeren en natuurlijker peilbeheer in Friese (natuur)gebieden [Studentenverslag]
  Weide, B.E. van der \ 2009
  In dit onderzoek zijn de effecten van baggeren onderzocht voor de Friese (natuur)gebieden Polderhoofdkanaal en Rottige Meente. De effecten van natuurlijker peilbeheer zijn onderzocht voor het Friese (natuur)gebied De Deelen. Dit is gedaan aan de hand ...
  help
  Park Wamel : onderzoek naar wateroverlast en oplossingsrichtingen [Studentenverslag]
  Dikkenberg, B. van den \ 2010
  In Wamel is al langere tijd sprake van wateroverlast in het park met de naam “Grote Gemeente’ en de paden zijn slecht. Wamel ligt op een oude stroomrug of oeverwal. Er zijn verschillende zandbanen aanwezig met daarop een deklaag van klei. Het park li ...
  help
  Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
  Jong, H. de \ 2010
  Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
  help
  Veenkoloniën, zonne-energie vanaf een wateropslag : duurzame energie vanaf het wateroppervlak van een wateropslag in de Veenkoloniën [Studentenverslag]
  Conradi, T. \ Haaren, J. \ 2012
  Vanuit de uitdaging het gebied te ontwikkelen tot een innovatief landbouwgebied met duurzame energie‐, water‐ en klimaathuishouding is het idee onderzocht de functie wateropslag te combineren met de productie van duurzame energie. Het doel van het on ...
  help
  Water heeft de toekomst! : jouw toekomst? : hoe jongeren kiezen voor een wateropleiding.. [Studentenverslag]
  Berden, W. \ 2011
  Voor een goed waterbeheer nu en in de toekomst heeft Waterschap Rivierenland mensen nodig die zich willen inzetten voor water. Uit een landelijke inventarisatie van de waterschappen blijkt echter dat de waterschappen in de toekomst een tekort zullen ...
  help
  "Historisch geografische classificatie van beeksystemen op de zandgronden van de Achterhoek" [Studentenverslag]
  Luttmer, A. \ cop. 2005
  De Achterhoek bestaat voornamelijk uit keileem en dekzand. Op de dekzanden zijn podzolgronden ontstaan. Alleen de beken die op de zandgronden stromen zijn geclassificeerd. Er zijn 54 beken in de Achterhoek aan de hand van een model geclassificeerd. H ...
  help
  Poelen Mergelland : model van een subsidieregeling voor poelen in het proefgebied Nationaal Landschapspark Mergelland [Studentenverslag]
  Hall, J. van \ 1978
  help
  Stimuleringsregeling stedelijk gebied van de afgelopen 20 jaar : leren van 20 jaar klimaatadaptie bij WRIJ [Studentenverslag]
  Eldik, R.M. van \ 2017
  Waterschap Rijn en IJssel wil graag meewerken en zorgen dat hun beheergebied klimaatbestendig wordt. Daarom wordt de vraag gesteld of het lerend vermogen van het waterschap wel voldoende benut wordt. Dit wordt gedaan door middel van het uitvoeren van ...
  help
  Leren van klimaatinnovatie Verdrogingsproblematiek : eindrapportage [Studentenverslag]
  Huisman, H.J. \ 2017
  Het waterschap Rijn en IJssel, vanaf nu aangeduid als WRIJ, is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied dat ook wel de Achterhoek wordt genoemd. De urgentie om te vernieuwen is groot, zeker nu de gevolgen van klimaatveranderingen steeds di ...
  help
  Leren van klimaatinnovatie [Studentenverslag]
  Siffels, J. \ 2017
  Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is verantwoordelijk voor het waterbeheer. De urgentie om het waterbeheer te vernieuwen is groot door de gevolgen van klimaatveranderingen. Om hierop in te spelen is de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd in het ontwikk ...
  help
  Hydrologie van vrij-afwaterende gebieden in Nederland : een grensoverschrijdende queeste naar het beste modelleergereedschap [Studentenverslag]
  Pieters Kwiers, R.R.H. \ 2011
  Gestuwd gebied ligt bijna per definitie op hoger zand. Het freatische vlak kent daar een grotere dynamiek en verhang. Dit is waarom het zo moeilijk is om een hydrologisch systeem te simuleren. Er is een groots opgezette multicriteria-analyse uitgevoe ...
  help
  Hydrologische systeemanalyse Kempkensberg en Vliegveldbos [Studentenverslag]
  Tromp, J. \ 2011
  In het droge bosgebied in het westen van de gemeente Venray liggen twee objecten waar de gemeente Venray plannen heeft om de natuurwaarden te vergroten en te versterken. Het eerste object is een poelencomplex op de Kempkensberg. Dit gebied grenst aan ...
  help
  De invloed van greppels op de kwaliteit van hooilanden in het Reestdal : mogelijkheden voor herstel en beheer van hooilanden langs de Reest [Studentenverslag]
  Koster, M. \ Eestermans, T. \ 2011
  Stichting Landschap Overijssel beheert verschillende typen hooilanden in het Reestdal. Kenmerkend en botanisch waardevol voor het beekdal zijn de Dotterbloemhooilanden. Deze hooilanden zijn begreppeld om overtollig regenwater af te voeren. De kwalite ...
  help
  Piping in een tweelagensysteem : afstudeeronderzoek naar het faalmechanisme piping in een situatie met of zonder een cohesieve deklaag, een dun zandpakket en een grindpakket [Studentenverslag]
  Gerritsen, F.H.G.A. \ Wit, T.J. de Wit de \ 2013
  Het voornaamste doel van het onderzoek is om het risico op piping in een tweelagensysteem te bepalen. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van dijkverbeteringen aan de Maas in Limburg door waterschap Peel en Maasvallei en waterschap Roer en Ov ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.