Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naar een optimalisatie van de monitoring van bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
  Vijver, M. \ Snoo, G.R. de \ Knoben, R. \ Kalf, D. \ 2008
  In Nederland wordt veel energie en geld besteed aan het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Sinds kort bestaat er een bestrijdingsmiddelenatlas op internet die ten doel heeft om metingen van bestrijdingsmiddelen inzichtelijk te maken v ...
  help
  Ecologische risico's van koper en zink in het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonten, L. \ Vink, J. \ Verschoor, A. \ 2011
  Het merendeel van de Nederlandse (rijks)wateren voldoet niet aan de door de Kaderrichtlijn Water vereiste chemische en ecologische toestand. In veel oppervlaktewateren in Nederland zijn de concentraties van de metalen koper en zink hoger dan de wette ...
  help
  Milieu-effect rapport waterwinning Zuid-Kennemerland : beschrijving, beoordeling en vergelijking van de milieu-effecten van duininfiltratie in Zuid-Kennemerland en alternatieven daarvoor ten dienste van de regeringsbeslissing over de planning van nieuwe infrastructurele werken voor de drinkwatervoorziening van Noord-Holland in het Tweede structuurschema Drink- en industriewatervoorziening [Boek]
  OD 205 \ Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening \ Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ Rijksuniversiteit Leiden \ 1981
  help
  MKBA Engbertsdijksvenen [Boek]
  Reinhard, S. \ Nieuwkamer, R. \ Dijkman, W. \ Polman, N. \ Ruijgrok, E. \ 2014
  Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend ho ...
  help
  "Oppervlaktewater is schoner, maar er is nog veel te doen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Snoo, G. de \ Vijver, M. \ 2012
  Het Nederlandse oppervlaktewater bevat heel wat minder bestrijdingsmiddelen dan enkele decennia geleden. De winst dateert voornamelijk van vóór 2001. Sindsdien is de situatie - met uitzondering van enkele probleemgebieden in Zuid-Holland en Gelderlan ...
  help
  Vernatting in het westelijk veenweidegebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Dijk, J. van \ 2008
  De voortschrijdende achteruitgang van de natuurlijke, landschappelijke en landbouwkundige kwaliteit van het westelijke veenweidegebied doet alle betrokken actoren beseffen dat grootschalige maatregelen om de problemen op te lossen onvermijdelijk zijn ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit: 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
  Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ 2013
  Nederland is een belangrijke speler op het gebied van de landbouw. Van het totale landoppervlak is naar schatting 20.000km2 in gebruik als landbouw en cultuurgrond. Kenmerkend voor Nederland is dat veel van de percelen waarop de bestrijdingsmiddelen ...
  help
  MKBA Wierdense Veld [Boek]
  Reinhard, S. \ Nieuwkamer, R. \ Dijkman, W. \ Polman, N. \ Ruijgrok, E. \ 2014
  Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Wierdense Veld. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend hoogve ...
  help
  Beoordelingsmethoden theorie en praktijk : een methodologische studie naar de mogelijkheden voor voorspelling en beoordeling van effecten op het natuurlijk milieu ten behoeve van de milieu-effectrapportage [Boek]
  Rijksuniversiteit Leiden \ 1982
  help
  Keersluis of dijk? : een vergelijking van de natuur-effecten veroorzaakt door de aanleg en het gebruik van keersluizen en/of het uitvoeren van dijkverzwaringen als veiligheidsmaatregelen in het stroomgebied van de Overijsselsche Vecht, het Zwartewater en het Zwarte Meer [Boek]
  Canters, K.J. \ Stevers, R.A.M. \ Akkerman, S.S. \ 1988
  Studie Centrum voor Milieukunde over dijkverzwaring
  help
  Onderzoek naar de effecten op ecosysteemniveau van de te onderzoeken waterwinnings- en recreatieprojecten [Boek]
  Canters, K.J. \ Udo de Haes, H.A. \ 1982
  help
  Voorspelling en beoordeling van de effecten op de plantengroei van de het IODZH te onderzoeken waterwinningsprojecten [Boek]
  Drijver, C.A. \ Melman, T.C.P. \ 1983
  help
  Mogelijkheden voor vegetatie - ontwikkeling bij natuurbouw in de kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen [Boek]
  Hommel, P. \ 1985
  help
  Een landelijk systeem van ecotooptypen [Boek]
  Everts, F.H. \ Vries, M.P.J. de \ Udo de Haes, H.A. \ 1982
  help
  Ecologische normstelling [Boek]
  Saris, F.J.A. \ Groot, W.T. de \ Cornet, J.P. \ 1987
  help
  Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
  Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
  help
  Instrumenten voor milieubeleid [Boek]
  Huppes, G. \ Groot, W.T. de \ Bezemer, H. \ 1988
  help
  Verdroging van natuur en landschap in Nederland : beschrijving en analyse [Boek]
  Amstel, A.R. van \ Braat, L.C. \ Garritsen, A.C. \ 1989
  Aan de hand van inventarisatie- en analysegegevens wordt een beeld gegeven van de omvang van het verdrogingsverschijnsel (vooral in de natte en vochtige standplaatstypen) in Nederland sinds 1950 als gevolg van de daling van de grondwaterstand
  help
  Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische evertebraten en aquatische fauna [Boek]
  Canters, K.J. \ Snoo, G.R. de \ Jong, F.M.W. de \ 1989
  help
  Ecoseries : aanzet tot een standplaatstypologie [Boek]
  Klijn, F. \ 1988
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.