Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het nieuwe polderen in de stad [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Philips, S. \ Swol, F. van \ Eerhart, J. \ Hendrickx, E. \ 2007
  Sinds vijf jaar werken vier partijen samen aan het oplossen van grondwateroverlast en andere waterproblemen in Eindhoven: de gemeente, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. De samenwerking loopt vooruit op nieuwe regelgeving ...
  help
  Sterke schakel Delflandse kust \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Fiselier, J. \ Ammerlaan, R. \ Dam, E. van \ 2007
  Maak van de Delflandse kust een veilige en aantrekkelijke kust, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat was de opgave waarmee zes partijen aan de slag moesten. De randvoorwaarden waaraan de Delflandse kust moet voldoen, zijn de afgelopen jar ...
  help
  Natuurlijke uitgangspunten voor een dynamische beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Treurniet, M. \ Besselink, D. \ Sluis, H. van \ Berg, M. \ 2007
  Beekherstel beperkt zich vaak tot het ophalen van de historisch beekloop en het doorrekenen ervan met een hydraulisch model. Het rekenen aan en bepalen van de toekomstige erosie en sedimentatie is daarbij veelal een ondergeschoven kindje. Juist deze ...
  help
  Waterschap kan niet zonder realtime procesinformatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kolk, J.H. van der \ Janssen, P.M.J. \ 2007
  Het belang van een betrouwbare en toegankelijke procesinformatie bij het beheer van afvalwaterzuivering
  help
  Bedrijventerrein krijgt slim waterhuishoudkundig plan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Jansink, R.F. \ Heukels, T.R. \ Wanrooij, S.G.J.J. van \ 2006
  Op de grens van de gemeenten Borne en Hengelo verrijst het bedrijventerrein De Veldkamp van 61 hectare. Bij de ontwikkeling van dit terrein gaan de stedenbouwkundige en waterhuishoudkundige inrichting hand in hand. Het betreft de berging van hemelwat ...
  help
  Evaluatie anti-verdrogingsprojecten REGIWA [Boek]
  Wezel, H.A.T.M. van \ Clewits, M.R.A. \ 1996
  Evaluatie van de in totaal 50 anti-verdrogingsprojecten REGIWA. In de evaluatie, die is uitgevoerd m.b.v. de in opdracht van STOWA ontwikkelde methodiek PRIMAVERA, is naast het technische aspect ook het bestuurlijke draagvlak meegewogen. Het resultaa ...
  help
  Projectnota/ MER : aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust [Boek]
  2010
  De aanleiding voor het starten van het project Zandmotor is de verwachte toename van kustonderhoud langs de Nederlandse kust en de behoefte aan meer recreatieruimte in de Randstad. Als gevolg van de zeespiegelstijging zal in de toekomst de benodigde ...
  help
  Gevolgen van graverij door muskusratten en beverratten voor de veiligheid van waterkeringen [Boek] - Versie D1
  Hemert, H. van \ Spoorenberg, C. \ DHV Groep \ 2006
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Populatieontwikkeling en veiligheid : nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen [Boek]
  Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten en beverratten [Boek]
  Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater : state of art [Boek]
  Bentum, A. van \ Schyns, P. \ 2008
  Het gebruik van MBR technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. Gezien deze ontwikkelingen is in Nederland in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoek ...
  help
  Anti Bulking Reactor reinigt grondwater biologisch tegen lage kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leurink, G. \ Lit, A. van \ Moolenaar, S. \ Manders, B. \ 2008
  Het stadspark in Utrecht, genoemd naar het riviertje de Grift, was niet altijd zo groen. In het verleden stond op het Griftpark een gasfabriek. Hierdoor zijn de bodem en het grondwater tot 50 meter diep verontreinigd geraakt. Opruimen van de verontre ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Drenthe en Groningen [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Innovatief waterbergingsperspectief Noordpolder : verkenning van de mogelijkheden [Boek]
  Dorrestein, M. \ 2008
  In het Programma Waterkader Haaglanden wordt de Noordpolder, samen met vijf andere Haaglandenpolders, aangewezen als proeftuin voor innovatieve waterbergingsoplossingen. In deze stedelijke proeftuin wordt kennis verzameld ten aanzien van innovatieve ...
  help
  Elektromagneet lost struvietprobleem op \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Koornneef, E. \ Koelewijn, J.W. \ Peppel, F. van \ Hamers, J. \ 2009
  Sinds de ingebruikname van de centrale slibontwateringsinstallatie in 2007 op de rwzi Ede van waterschap Vallei en Eem zijn er scalingsproblemen met struviet geconstateerd, zoals het dichtslibben van pompwaaiers bij de centraatpompen en het dichtgroe ...
  help
  Effluentpolishing met algentechnologie [Boek]
  Uijterlinde, C.A. \ Heijkoop, N.W. \ 2010
  Tussenrapportage met de eerste resultaten van het project ‘Effluentpolishing met algentechnologie'. Het doel van dit project is het onderzoeken van de haalbaarheid van vergaande nutriëntenverwijdering uit effluent door algen, onder Nederlandse omstan ...
  help
  Ontwikkeling van Q-PCR methoden voor de kwantitatieve detectie van toxineproducerende cyanobacteriën : ontwerp en beperkte validatie Q-PCR methoden [Boek]
  Wullings, B. \ Linde, D. van der \ Kardinaal, E. \ 2009
  De standaard methode voor het kwantificeren van cyanobacteriën in water is met behulp van een microscopische telling. Deze methode is echter tijdrovend en enigszins subjectief. In een recentelijk uitgevoerde haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat k ...
  help
  Model-based operational constraints for fluidised bed crystallisation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schagen, K.M. van \ Rietveld, L.C. \ Babuska, R. \ Kramer, O.J.I. \ 2008
  Fluidised bed reactors are used for water softening in water treatment plants. Recent research shows that under current operation of reactors the crystallisation of calcium carbonate can be hampered. Until now the operational constraints on the fluid ...
  help
  Model-based pH monitor for sensor assessment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Schagen, K. Van \ Rietveld, L. \ Veersma, A. \ Babuska, R. \ 2009
  An important integral aspect of the drinking water treatment plant is the pH at every stage of the plant. In this article a model-based monitoring scheme is shown for the pH measurements based on measured flows and dosages. The scheme is applied to t ...
  help
  Intelligente waterapplicaties maken technologische keuzes inzichtelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wagemaker, R. \ Dijk, E. van \ Hanneman, S. \ 2010
  Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de uitvoeringsorganisatie van de Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, neemt de beslissingsondersteunende applicaties Triton en Dashboard in gebruik voor rwzi Maastricht-Limmel. WBL besc ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.