Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Wonen op het water: succes- en faalfactoren : een onderzoek naar 5 case studies met waterwoningen [Studentenverslag]
  Schuwer, D. \ 2007
  Wat zijn succesfactoren en faalfactoren bij het toepassen van meervoudig ruimtegebruik in watergerelateerde projecten, met betrekking tot de functiecombinatie wonen en water? Voor het onderzoek zijn vijf case studies geselecteerd waarin waterwoningen ...
  help
  Towards ecological goals for the heavily modified lakes in the IJsselmeer area, the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
  Lammens, E. \ Luijn, F. van \ Wessels, Y. \ Bouwhuis, H. \ Noordhuis, R. \ Portielje, R. \ Molen, D. van der \ 2008
  The European Water Framework Directive (WFD) obliges EU member states to define ecological goals for water bodies and, if necessary, to take measures to achieve these goals by 2015. The goals and measures for the water bodies in the IJsselmeer area o ...
  help
  Het waterschap als gebiedsontwikkelaar \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Eijk, S. van \ Koenraadt, R. \ Boland, D. \ Willems, F. \ 2009
  Het lijkt een gekunstelde constructie: waterschappen in de rol van gebiedsontwikkelaar. Waterschap De Dommel laat echter zien dat het de realisatie van een grote gebiedsontwikkeling een geweldige duw in de goede richting kan geven. Waterschappen zoud ...
  help
  "Functie volgt peil" is geen panacee voor alle kwalen : gebiedsontwikkeling veenweiden Laag Holland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Koenraadt, R. \ Eerden, D. van de \ 2007
  Uit een verkenning van Oranjewoud blijkt, dat het motto 'functie volgt peil' voor de veenweidegebieden in Laag Holland niet zozeer gelden. Een bredere en effectieve aanpak is nodig.
  help
  Vluchtplaatsen in zelfredzame cellen als oplossing bij overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Reedt Dortland, M. van \ Fijter, W. de \ Hoekstra, A. \ 2008
  Zelfredzaamheid en bewustwording worden steeds meer gezien als belangrijke onderdelen in het beperken van de gevolgen van rampen. Daarnaast bestaat in Nederland steeds meer aandacht voor het beperken van de gevolgen bij een overstroming naast het ver ...
  help
  Waterverbruik fruittelers centraal in watergebiedsplan Kromme Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koenraadt, R. \ Menkveld, A. \ 2008
  De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een waterplan voor het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het gebied liggen veel fruitpercelen, waarvan de eigenaren tijdens nachtvorst in het voorjaar vee ...
  help
  Weg vrij voor trekkende vis : problemen en oplossingen rond vismigratie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Tudorache, C. \ 2011
  Als er binnen wateren onvoldoende bewegingsruimte is, bijvoorbeeld door sluizen, gemalen en chemische verontreinigingen, kan het voortbestaan van de soort in gevaar komen. Problemen en oplossingen rond vismigratie.
  help
  Behandeling van afvalwater van bewerkers van afgewerkte olie [Boek]
  Ingenieursbureau Oranjewoud \ 1986
  help
  Optimatisatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen [Boek]
  Koskamp, H. \ Kamerling, J. \ Beuseker, J. \ Kamerling, J. \ 2009
  Het beheerplan Natura 2000 voor De Gelderse Poort komt er aan. Voorbereidend daarop heeft de Provincie Gelderland aan Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud opdracht gegeven onderzoek te doen naar de optimale mix tussen natuur- en waterdoelen in deel ...
  help
  Rapport inzake DIWA-berekening voor de huidige situatie van de Hierdense beek [Boek]
  1991
  In vervolg op de inventarisatie van de bestaande situatie voor het stroomgebied van de Hierdense beek is door het Waterschap Noord- Veluwe aan Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. een vervolgopdracht gegeven voor het opstellen van het Beheer- en Onderh ...
  help
  Beekherstel zonder grondverzet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Walraven, R. \ Stark, M. \ Rens, C. van \ Kits, M. \ 2012
  Wat zou er gebeuren wanneer we beken zichzelf zouden laten vormen? Wanneer we stuwen verwijderen en stoppen met het onderhoud en beheer? Waterschap Aa en Maas vroeg Oranjewoud, Antea Group België en Bureau Stroming om voor de Graafsche Raam in Oost-B ...
  help
  Inzicht en stuurbaarheid in kosten van beheer en onderhoud watersysteem \ H2O online [Artikel]
  Bleumer, M. \ Pas, A. te \ Koskamp, H. \ Berkum, F. van \ 2013
  De economische crisis en verschuivende verantwoordelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld muskusrattenbestrijding en waterveiligheid zetten de financiële mogelijkheden van waterschappen onder druk. Reden voor waterschap Rijn en IJssel om dit voorjaar ...
  help
  Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? : beken vormen zichzelf \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Koenraadt, R. \ Walraven, R. \ Pastor, B. \ Kits, M. \ Winden, A. van \ 2012
  Het Brabantse Waterschap Aa en Maas wil de Graafsche Raam herinrichten zodat Grave beter beschermd is tegen overstromingen en de beek een natuurlijk karakter krijgt. Tot voor kort was het de bedoeling om het bestaande profiel te vergraven en een zome ...
  help
  Aangepaste wetgeving grondwaterverontreinigingen, kans of belemmering? : meer aandacht voor risicoanalyse bij bemalingsadvies \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Prinse, T. \ 2013
  Het verspreiden van mobiele grondwaterverontreinigingen door menselijk handelen wordt gezien als het veroorzaken van nieuwe verontreiniging. Dit is volgens de Wet Bodembescherming niet toegestaan. Bij tijdelijke onttrekkingen van grondwater vraagt di ...
  help
  Protocollen : verdrogingsonderzoek zeven natuurterreinen regio Hoge Land Groningen [Boek]
  Ingenieursbureau Oranjewoud \ 1994
  help
  Effectenstudie waterbeheer Leeuwterveld - Dwarsgracht [Boek]
  Ingenieursbureau Oranjewoud \ 1989
  help
  Nieuw staaltje Hollands kunnen op de Afsluitdijk: ‘Monument in Balans’ \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Boomsma, A. \ 2009
  Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud ontwikkelde met partners Noordpeil landschap & stedenbouw, CE Delft milieuadviseurs en architectenbureau GDA een integrale visie op de Afsluitdijk. De visie combineert respect voor de huidige kwaliteit van de di ...
  help
  Gemeenten in spagaat over plannen in en langs rivieren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roovers, G. \ 2009
  Langs de grote rivieren in Nederland zijn grote ingrepen voorzien om het watersysteem op orde te houden. De Deltacommissie heeft, onder leiding van oud-minister Veerman, nieuwe maatregelen in het vooruitzicht gesteld om te kunnen omgaan met de verwac ...
  help
  Waterschap onderzoekt haalbaarheid hoogwaterkeringen Spui \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Beijer, A.J.W. de \ Ravensteijn, P. \ Bossenbroek, J.C. \ 2008
  Het waterschap Hollandse Delta moet langs het Spui, tussen Voorne-Putten en Hoeksche Waard, 22 km dijk versterken. Een mogelijk alternatief voor deze dijkversterking is de aanleg van 1 of 2 (hoog)waterkeringen, die de waterbelasting op de dijken verm ...
  help
  Safecoast : trends in flood risk [Boek]
  2008
  Nederland heeft een van de veiligste kusten aan de Noordzee. Dat blijkt uit een internationale studie naar overstromingsrisico's van de Noordzeekusten toto 2050. Vlaanderen en enkele delen van de Engelse kust lopen veel meer kans op overstroming. Als ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.