Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hoogtij voor Laag Nederland : [werken met de natuur voor een veilige en mooie delta] [Boek]
  Braakhekke, W. \ [2008]
  Om ons land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering (hogere zeespiegel en hogere pieken in wateraanvoer door de rivieren), moet de natuur de kans krijgen om de Noordzeekust en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta te versterken. Aldus een ...
  help
  Vasthouden in de bergen om afvoeren te vertragen \ H2O online [Artikel]
  Winden, A. van \ Braakhekke, W. \ Deursen, W. van \ 2014
  Het vergroten van de bergingscapaciteit in de haarvaten van het hydrologisch systeem - de natuurlijke sponswerking - is één van de manieren om problemen met hoogwater te voorkomen. Toch zijn waterbeheerders niet geneigd sponsherstel in onze bovenstro ...
  help
  Water bergen in de bergen (bij de bovenstroomse buren) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Otterman, E. \ Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ Deursen, W. van \ 2014
  Waterbeheerders zijn niet geneigd sponsherstel in onze bovenstrooms gelegen buurlanden in te zetten voor de waterveiligheid in Nederland, vooral omdat hydrologische modellen een beperkte effectiviteit van natuurlijke sponswerking laten zien. De vraag ...
  help
  Definitiestudie De Biesbosch in tijden van klimaatverandering [Factsheet]
  Braakhekke, W. \ 2008
  In laag Nederland, in het mondingsgebied van Rijn en Maas, wonen veel mensen en liggen belangrijke economische centra. De aanwezige functies worden door de gevolgen van een veranderend klimaat bedreigd en op termijn staat ook de veiligheid van de bew ...
  help
  Inrichting getijdengeul Visserijgriend : Hoogvliet, wonen aan een getijdengeul : ontwerpvisie, onderbouwing en visualisatie van het eindbeeld [Boek]
  Reker, J. \ Litjens, G. \ Winden, A. van \ 2007
  Hoogvliet moet weer met zijn gezicht naar de Oude Maas. De deelgemeente Hoogvliet wil de identiteit van de stad aan een getijdenrivier herstellen. Een belangrijk element hierin is de Groene Gordel, een brede natuurzone die de stad voor driekwart omge ...
  help
  Grondwatereffecten Nieuwe Rivier, Oude Maasarm : een bundeling van bestaande kennis over de effecten van een Nieuwe Rivier in de Oude Maasarm Ooijen-Wanssum op de grondwaterstanden in de omgeving [Boek]
  Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ Willems, D. \ 2008
  In deze rapportage wordt bestaande kennis bijeengebracht over de mogelijke effecten van de aanleg van een nieuwe rivier in de Oude Maasarm bij Ooijen-Wanssum – vooruitlopend op en als bijdrage aan de planstudie die naar heropening van de Oude Maasarm ...
  help
  Doelmatig beheer van veilige riviernatuur [Boek]
  2011
  Deze rapportage schetst in hoeverre het mogelijk is om het beheer van uiterwaarden doelmatiger te maken. Doelmatigheid heeft een inhoudelijke kant en een financiële kant. Gestelde doelen moeten zo goed mogelijk worden bereikt tegen zo laag mogelijke ...
  help
  Laagwaterbeheer versie 2.0 : watertekorten als stimulans voor een mooier en klimaatbestendig Nederland [Boek]
  Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ 2009
  Stroming heeft een idee ontwikkeld voor een nieuwe zoetwatervoorziening. Het idee is: niet langer aanvoer vanuit het verziltingsgevoelige innamepunt bij Rotterdam/Gouda maar een gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Leidse Rijn/Oude Rijn inzetten voo ...
  help
  Deltas on the move : making deltas cope with the effects of climate change [Boek]
  Reker, J. \ cop. 2006
  Een vruchtbare bodem, aanwezigheid van zoet water en transportroutes over rivier en zee maken delta’s aantrekkelijke gebieden om te wonen en voor economische activiteiten. Echter vanwege hun ligging in de lage kustzone zijn delta’s ook kwetsbaar voor ...
  help
  Kansen voor verder herstel van het rivierenlandschap \ De levende natuur [Artikel]
  Verberk, W.C.E.P. \ Helmer, W. \ Sýkora, K.V. \ Leuven, R.S.E.W. \ Saris, F.J.A. \ Wolfert, H.P. \ Hekhuis, H. \ 2009
  Het OBN-deskundigenteam rivierenlandschap heeft nog maar een korte geschiedenis, maar kan een vliegende start maken door diverse lopende initiatieven op te pakken. Dit artikel beschrijft welke eerste resultaten tot nu toe zijn behaald en welke knelpu ...
  help
  Stromende berging [Studentenverslag]
  Kolen, B. \ 1999
  help
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 2: Locatiestudies [Boek]
  Overmars, W. \ Helmers, W. \ Felder, W.M. \ 1996
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
  help
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 3: Achtergrondonderzoeken [Boek]
  Overmars, W. \ Garritsen, T. \ 1996
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
  help
  Levende rivieren : de Waal en de Winssense Waard \ Levende rivieren : studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds [Hoofdstuk uit boek]
  Overmars, W. \ 1992
  help
  Natuurontwikkeling langs de oevers van de Zandmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Winden, A. van \ 1998
  help
  Natuurontwikkeling in Limburgse beekdalen : meer dan natuur alleen... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Peters, B. \ 1999
  help
  Stromende berging in het stroomgebied van de Maas : het belang van natuurlijker beekdalen voor de veiligheid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Overmars, W. \ Winden, A. van \ Helmer, W. \ 1999
  help
  Beken en beekherstel langs de Zandmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Herik, K. van den \ Hoogveld, J. \ 1999
  Als haarvaten van het rivierstelsel vervullen beken een belangrijke functie bij de natuurlijke remming en daarmee tijdelijke berging van overvloedig regenwater. In dit tweede deel van het artikel is een visie weergegeven op het herstel van de beken e ...
  help
  Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
  Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
  help
  Flora en fauna van het Geuldal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Peters, B. \ Buggenum, H. van \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1999
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.